3 příklady výpočtu vdovského důchodu

28.09.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Vdovský (vdovecký) důchod náleží při splnění zákonných podmínek bez ohledu na majetkovou či příjmovou situaci vdovy (vdovce). Kdy se pobírá vdovský (vdovecký) důchod déle než jeden rok? Jak vysoký vdovský důchod má vdova pobírající vlastní starobní důchod? 

Podívejte se na 3 příklady výpočtu vdovského důchodu:

Od čeho se odvíjí vdovský důchod?

Měsíční částka vdovského (vdoveckého) důchodu se odvíjí od měsíční částky důchodu, který pobíral nebo na který by měl nárok zemřelý manžel (manželka). Základní lhůta pro pobírání vdovského (vdoveckého) důchodu je jeden rok. Po uplynutí jednoho roku má nárok na vdovský (vdovecký) důchod vdova (vdovec) pouze za předpokladu splnění některé ze zákonných podmínek, a sice:

  • Pečuje o nezaopatřené dítě.
  • Pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV závislosti.
  • Pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní žije v domácnosti a je závislý ve stupni II, III nebo IV závislosti.
  • Je invalidní ve třetím stupni.
  • Dosáhla věku alespoň o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Jak se počítá vdovský (vdovecký) důchod?

Měsíční částka vdovského důchodu se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je vždy stejná a v roce 2019 činí 3 270 Kč. Procentní výměra důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, který pobíral nebo na který by měl nárok zemřelý manžel. 

Praktický příklad - Výpočet vdovského důchodu

Paní Markétě (40 let) zemře manžel Zdeněk (45 let). Pan Zdeněk splňuje ke dni úmrtí podmínky pro přiznání invalidního důchodu a je mu vypočten invalidní důchod třetího stupně ve výši 13 370 Kč. Paní Markéta pečuje o dvě nezaopatřené děti, proto bude vdovský důchod pobírat i po uplynutí jednoho roku. Měsíční částka vdovského důchodu bude 8 320 Kč, základní výměra důchodu je 3 270 Kč a procentní výměra 5 050 Kč (10 100 Kč x 50 %). Pro účely výpočtu vdovského důchodu nehraje roli, jak vysokou hrubou mzdu v zaměstnání paní Markéta má. 

Tip: Kalkulačka vdovského důchodu

Jak je to při souběhu dvou důchodů? 

V případě, že vdova (vdovec) pobírá již svůj vlastní starobní důchod, potom se při přiznání vdovského důchodu uplatní pravidla pro souběh důchodů. V takovém případě se vyplácí v plné výši vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu náleží polovina procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu náleží vždy pouze jednou.

Vdovský důchod vám pomůže s nelehkými finančními začátky bez partnera

Vdovský důchod

Zdroj: Shutterstock

Praktický příklad - souběh dvou důchodů

Paní Pavla pobírá vlastní starobní důchod ve výši 12 850 Kč. Paní Pavle zemřel manžel, který pobíral vlastní starobní důchod ve výši 13 880 Kč. Vlastní starobní důchod paní Pavly je vyšší než vypočtený vdovský důchod, procentní výměra vlastního důchodu činí 9 580 Kč a procentní výměra vdovského důchodu činí 5 305 Kč (13 880 Kč – 3 270 Kč) x 50 %). Paní Pavla bude tedy v plné výši pobírat vlastní starobní důchod v částce 12 850 Kč a vdovský důchod bude činit 2 653 Kč (5 305 Kč x 50 %). Souhrnný měsíční důchod paní Pavly bude činit 15 503 Kč. 

I vdovské důchody se valorizují

Od lednové splátky důchodu se všechny státní důchody valorizují. Tedy i vdovské důchody. V případě, že vdova pobírá vdovský důchod a děti sirotčí důchod, tak se valorizují všechny v rodině pobírané důchody. K valorizaci důchodu dochází automaticky a není potřeba vyplňovat žádné formuláře. 

 

Vdovský důchod lze obnovit

Pokud vdova (vdovec) nesplňuje po uplynutí jednoho roku žádnou z podmínek pro pobírání vdovského (vdoveckého) důchodu, tak již nelze vdovský (vdovecký) důchod pobírat na účet. Jestliže však dojde ke splnění některé ze zákonných podmínek ve dvouleté zákonné obnovovací lhůtě, potom se výplata vdovského důchodu na základě podané žádosti obnoví. 

Praktický příklad - obnova vdovského důchodu

Paní Věře skončí výplata vdovského důchodu 30. 9. 2019. Dne 10. 8. 2020 však paní Věra dosáhne požadovaného věku a výplata vdovského důchodu bude paní Věře obnovena. Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 26 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.