Další vlna EET se odkládá na 1. leden 2021

11.05.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Řada malých podnikatelů se bude muset připravit na další vlnu EET, která měla vejít v platnost v květnu 2020, ale nakonec vláda termín odložila. Na koho se bude poslední vlna EET vztahovat? A jaké budou mít tito podnikatelé úlevy?

Od jara 2020 měla začít platit elektronická evidence tržeb i pro podnikatele, kteří patří do 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb (EET). Nicméně kvůli pandemii koronaviru byla poslední vlna odložena až na 1. ledna 2021.

Elektronické evidenci tržeb jen tak někdo neunikne

Podnikání a elektronická evidence tržeb

Zdroj: Shutterstock

Odklad poslední vlny EET a pozastavení EET na 1. leden 2021

Bylo schváleno posunutí zavedení poslední vlny EET na 1. ledna 2021.

Navíc pro všechny podnikatele, kteří evidují své tržby v rámci EET, bude elektronická evidence tržeb přerušena také do 1. ledna 2021.

Koho se budou další vlny EET platné od května 2020 týkat?

Na zavedení EET se mohou "těšit" advokáti, taxikáři i poskytovatelé zdravotní péče. Ty všechny nová vlna EET postihne, protože se vztahuje opravdu na širokou škálu profesí, jejichž výčet je velmi dlouhý - například zemědělci, lesníci, zedníci, mechanici, ale i švadleny, truhláři, elektrikáři či instalatéři.

Jaké budou kompenzace pro tyto podnikatele?

Podnikatelé spadající do nových vln EET se mohou těšit na jednorázovou slevu na dani z příjmů fyzických osob, a to ve výši 5 000 Kč. Další berličkou je nižší DPH u řady výrobků a služeb, které nabízejí podnikatelé, jenž budou nově spadat pod EET.

O kolik a u čeho se sníží DPH?

Sazba daně z přidané hodnoty (DPH) se sníží na 10 % u některých produktů - například u točeného piva, vodného a stočného, či u e-knih.

Nižší sazbu DPH budou odvádět také poskytovatelé domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany, či kadeřníci a holičky.

Jak se připravit na EET?

Podnikatelé by se neměli nechat zaskočit další vlnou EET a již dopředu se na ni připravit. Určitě dopředu vyzkoušejte jednu z aplikací EET v mobilu, které můžete vyzkoušet zdarma nebo rovnou využít jednu z free verzí. Rovněž se podívejte po nějaké přenosné termotiskárně.

Navíc, jestliže splníte podmínky, tak mohou být v offline režimu, který bude pro řadu z podnikatelů schůdnější cestou k evidenci tržeb.

Offline režim jen pro ty nejmenší

Malí podnikatelé budou mít menší úlevu v podobě tzv. offline režimu, díky kterému mohou vystavovat účtenky z bloku. Tyto účtenky si podnikatelé vyzvednou na finančním úřadě a po pracovní době zaevidují údaje o počtu vydaných a stornovaných účtenek a o výši tržby. Na konci čtvrtletí se následně daný formulář pošle na finanční úřad.

Výhodu offline režimu nicméně mohou využívat jen ti podnikatelé, kteří splňují následující omezení:

  • roční příjem v hotovosti nesmí přesáhnout 600 000 Kč,
  • podnikatel musí být poplatníkem daně z příjmů fyzických osob či poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění,
  • nemůže být plátcem DPH,
  • nesmí zaměstnávat více než 2 zaměstnance.

Vyplatí se vůbec zavádění pokladen státní pokladně?

To nikdo neví. Přestože ministerstvo financí tvrdí, že se v předešlých vlnách vybralo na DPH více, tak analytik Michal Škop aplikoval vzorec ministerstva financí (na měření účinnosti EET) také na obory, kde EET dosud zavedena nebyla. A výsledkem bylo to, že i v těchto oborech se výběr daní zvýšil.

Nyní se navíc zavedení EET týká veskrze malých podnikatelů, řemeslníků a řady manuálně pracujících. V průzkumu jednoho z poskytovatelů pokladních systémů ovšem vychází najevo, že kvůli rozšíření EET hrozí odchod řady starších podnikatelů do důchodu. Starší podnikatelé v (před)důchodovém věku, než aby zaváděli platební terminál, tak volí odchod do důchodu či přechod do zaměstnaneckého poměru.

Což pro stát bude výhodnější skrze odvody na zdravotním a sociálním pojištění. Ovšem řemeslníků je na trhu velký nedostatek a jejich průměrný věk se zvyšuje a nejspíše i bude zvyšovat. Navíc mít velké množství malých podnikatelů, kteří se starají veskrze sami o sebe, je pro každou tržní ekonomiku zdravý základ.

No, ale "všetcí kradnů" a na papírovou účtenku se tedy můžeme těšit nově i u kadeřníka, řemeslníka i advokáta.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 92 krát

Články ze sekce: DANĚ