Které profese budou spadat do další vlny EET 2020?

25.09.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Podívejte se na přehled profesí, které budou spadat do další vlny EET na jaře 2020. Do kdy ji musí zavést? A kdo mít od státu kompenzace za zavedení EET?

Novelu o zavedení třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb zatrhl Senát. Jeho veto ovšem bylo v poslanecké sněmovně přehlasováno a novelu podepsal již i prezident.

Další vlna EET se dotkne široké masy profesí

EET profese

Zdroj: Shutterstock

Od kdy začnou platit další vlny EET?

Rozšíření EET na řadu dalších podnikatelů začíná platit 1. května 2020, ale první tři měsíce (tedy do 1. srpna 2020) nebudou probíhat kontroly a úřady budou spíše radit podnikatelům.

Toto opatření je vynucené dopadem pandemie koronaviru na české podnikatele.

Tip: EET krok za krokem

Koho se bude týkat 3. a 4. vlna EET?

Třetí a čtvrtá EET budou nakonec zavedeny najednou. Novela zákona zavádí EET pro zemědělce, řemeslníky, lékaře, advokáty, kadeřníky, taxikáře a řadu dalších oborů.

Třetí vlna EET se dotkne těchto skupin CZ-NACE: 1-12, 18-20.3, 21, 24, 26-30, 34-42, 44, 45.2, 45.4 (vyjma obchodu s motocykly a jejich díly), 48-94, 97-99. Tedy těchto oborů:

 • zemědělství, lesnictví, rybářství,
 • těžba a dobývání,
 • zpracovatelský průmysl,
 • výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu,
 • zásobování vodou; činnosti související s odpady a sanacemi,
 • stavebnictví,
 • servis aut a motorek,
 • doprava a skladování,
 • informační a komunikační činnosti,
 • peněžnictví a pojišťovnictví,
 • činnost v oblasti nemovitostí,
 • profesní, vědecké a technické činnosti,
 • administrativní a podpůrné činnosti,
 • veřejná správa a obrana,
 • vzdělávání,
 • zdravotní a sociální péče,
 • kulturní, zábavní a rekreační činnosti,
 • ostatní činnosti,
 • činnosti domácností,
 • činnosti exteritoriálních organizací a orgánů.

Čtvrtá fáze EET se měla dotýkat těchto obory spadající do skupina CZ-NACE: 13 – 17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96

 • úprava a spřádání textilních vláken a příze,
 • tkaní textilií,
 • konečná úprava textilií,
 • výroba ostatních textilií.
 • výroba kožešinových výrobků,
 • výroba pletených a háčkovaných oděvů.
 • činění a úprava usní,
 • zpracování a barvení kožešin,
 • výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků,
 • výroba obuvi.
 • Zpracování dřeva (mimo nábytek):
 • výroba pilařská a impregnace dřeva,
 • výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků.
 • Výroba papíru a výrobků z papíru
 • výroba buničiny, papíru a lepenky,
 • výroba výrobků z papíru a lepenky.
 • Výroba mýdel a podobných výrobků:
 • výroba mýdla a detergentů,
 • výroba čisticích a lešticích prostředků,
 • výroba parfémů a toaletních přípravků.
 • Výroba pryžových a plastových výrobků
 • Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků:
 • výroba skla a skleněných výrobků,
 • výroba žáruvzdorných výrobků,
 • výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů,
 • výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků,
 • výroba cementu, vápna a sádry,
 • výroba betonových, cementových a sádrových výrobků,
 • řezání, tvarování a konečná úprava kamenů,
 • výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků.
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení):
 • výroba konstrukčních kovových výrobků,
 • výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků,
 • výroba parních kotlů,
 • výroba zbraní a střeliva,
 • kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů,
 • prášková metalurgie,
 • povrchová úprava a zušlechťování kovů, obrábění,
 • výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků,
 • výroba ostatních kovodělných výrobků.
 • Výroba nábytku:
 • výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů,
 • výroba kuchyňského nábytku,
 • výroba matrací,
 • výroba ostatního nábytku.
 • Ostatní zpracovatelský průmysl:
 • výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků,
 • výroba hudebních nástrojů,
 • výroba sportovních potřeb,
 • výroba her a hraček,
 • výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb,
 • další výroba.
 • Opravy a instalace strojů a zařízení:
 • opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení,
 • instalace průmyslových strojů a zařízení.
 • Specializované stavební činnosti:
 • demolice a příprava staveniště,
 • elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce,
 • kompletační a dokončovací práce,
 • ostatní specializované stavební činnosti (pokrývačství aj.)
 • Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
 • Poskytování ostatních osobních služeb:
 • praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků,
 • kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti,
 • pohřební a související činnosti,
 • činnosti pro osobní a fyzickou pohodu.

Sleva na dani pro živnostníky

Podobně jako v předchozích vlnách EET, budou mít podnikatelé, jenž budou nově spadat do režimu EET, možnost si uplatnit jednorázovou slevu na dani z příjmů fyzických osob, a to do výše 5000 Kč.

Pomůže offline režim malým podnikatelům?

Novela též zavádí tzv. offline režim pro menší podnikatele. Podnikatelé budou moci EET evidovat offline pomocí vystavování účtenek z bloku, které si budou moci vyzvednout na finančním úřadě. Následně na konci pracovní doby (na konci dne) pak podnikatel zaeviduje do speciálního formuláře data o výši tržeb a počtu vydaných a stornovaných účtenek. Tento formulář následně na konci čtvrtletí zašle na finanční úřad.

Toto se ovšem týká pouze malých podnikatelů, jejichž roční příjem v hotovosti nesmí přesáhnout 600 000 Kč. Dále takový podnikatel musí být poplatníkem daně z příjmů fyzických osob nebo být poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na právní formu.

Takový podnikatel nemůže být plátcem DPH a nesmí zaměstnávat více než 2 pracovníky.

Samozřejmě rozhodnutí vést offline či online evidenci bude na každém malém podnikateli.

Co bude muset být na účtence a informační ceduli u offline režimu?

V rámci offline režimu musíte na účtence vyplnit nezbytně tyto údaje:

 • DIČ (daňové identifikační číslo) jestliže její část netvoří rodné číslo,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve
 • celkovou částku tržby v české měně
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, pokud má podnikatel více než 1 provozovnu

Jako vždy u EET musí všichni podnikatelé se zvláštním režimem vyvěsit u pokladny informační cedulku s oznámením:

„Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu a je povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek.“

Nižší DPH jako odpustek za EET?

Se zavedením dalších vln EET bude na vybrané zboží a služby snížena sazba daně z přidané hodnoty DPH na 10 %. Jedná se například o e-knihy, audioknihy, točené pivo atp.

Dále budou osvobozeny z EET tržby ze sociálních služeb a rovněž tržby z prodeje sladkovodních ryb v období od 18. 12. do 24. 12. 

Na výjimku z EET mají nárok zrakově postižení podnikatelé, tržby z předplacených telefonních karet, z obchodní letecké dopravy a tržby z hazardní hry.

Co musí být na účtence?

Novela zákona znovuzavádí povinnost uvádět na účtenku daňové identifikační číslo (DIČ). Výjimku tvoří ti podnikatelé, kteří mají jako DIČ rodné číslo poplatníka.

Tato povinnost tedy bude mít dopad zatím pouze na poplatníky daně z příjmů právnických osob a zahraničních fyzických osob, jenž nemají DIČ rodné číslo.

Opozice žaluje EET

Část opozice (ODS a Piráti) podala žalobu na tuto novelu k Ústavnímu soudu, která může zavedení EET zpozdit, ale zastavit ho nejspíše již nedokáže.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 78 krát

Články ze sekce: DANĚ