Cirkulární ekonomika přišla do Česka

10.10.2019 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Co je to cirkulární ekonomika? Jaké jsou příklady z praxe cirkulární ekonomiky? A jak Česko dokáže přeměňovat odpady ve zdroje? A kde jsou naše slabé stránky? 

Cirkulární ekonomika navazuje na moudrost našich babiček a snaží se přeměnit odpad v další zdroje. Právě minimalizace odpadu a jeho nové využívání a rozproudění ekonomiky formou digitalizace a zefektivnění logistických cest rezonují po celém světě a moderní vlády a společnosti se již těmito tématy zaobírají a řídí. Jak je na tom Česká republika?

Víte, co je to cirkulární ekonomika?

Cirkulární ekonomika má nahradit ekonomiku lineární, která má na jednom konci zdroje a na druhém konci výrobky a odpad. A právě cirkulární ekonomika se snaží oba konce spojit - to je z odpadu učinit opět zdroj.

Cirkulární ekonomika nemá jednotnou definici, ale dá se chápat prostřednictvím tří překrývajících se pohledů na cirkulární ekonomiku, které Eva Bartekova z OECD shrnula takto:

  • Uzavření kruhu zdrojů - přetavení odpadového materiálu zpět na zdroje.
  • Zpomalení toku zdrojů - zvýšení životnosti výrobků pomocí promyšlených technologií a designu. Zvýšení možnosti náhrady dílů, oprav, vylepšení a přestavby (například zavedení větší modularity produktů).
  • Narovnání toku zdrojů - změna spotřebitelského chování (z vlastnění na sdílení), zvýšení produktivity využívání zdrojů.

Příklady z cirkulární ekonomiky

Vlády západoevropských zemí již dnes tlačí na výrobce, ať zvyšují životnost spotřebního zboží, které dříve delší životnost opravdu mělo a více se dbalo na opravy zboží. Ty jsou v dnešní době mnohdy dražší než nový výrobek.

Na druhou stranu technologický pokrok nezastavíme a řada elektroniky je měněna právě kvůli technologickému zastarání a ne životnosti.

Otázkou ovšem zůstává, zdali konzumní společnost o opravy starých spotřebičů stojí? A podaří se změnit spotřebitelské chování jinak než formou regulací?

Rozdíl mezi cirkulární a lineární ekonomikou

Cirkulární ekonomika

Zdroj: Institut cirkulární ekonomiky

Cirkulární ekonomika se již v našich firmách a společnosti projevuje a nejspíše bude ubírat těmito směry:

  • Zálohování plastových obalů, sjednocení počtu a složení typů obalů, zvýšení životnosti obalů v přepravě balíčků.
  • Digitalizace a aplikace zefektivňující procesy - Liftago, Uber, Airbnb, Nesnězeno a řada dalších.
  • Recyklace a nové využívání odpadních látek - využívání odpadního tepla, přetváření odpadu ze skláren v nové designové výrobky.
  • Internet věcí - REKOLA, Kolínská chytrá klíčenka apod.
  • 3D tiskárny.
  • Claudová řešení a online platformy.

Cirkulární ekonomika a Evropská unie

Cirkulární ekonomika je jednou z priorit rozvoje Evropské unie a zároveň logickým vyústěním velkého tlaku současného průmyslu na přírodní zdroje, kdy jen malý zlomek z nich využíváme opakovaně. Přitom recyklace zdrojů ve spojení s inovacemi přináší skvělé příležitosti pro byznys.

Česko hledá zdravý selský rozum?

Přestože jsou "zdravého selského rozumu" plné diskuze na sociálních sítích i politická prohlášení, tak se často příliš rozumně nechováme. Stále ve velkém skládkujeme (i to co pracně vytřídíme) a teprve se učíme sdílet věci a dívat se na svět jinýma očima.

Často jsme chválení za třídění odpadu, politici se chválí nad "zeleným Českem", ale většinou se jedná pouze o slova, protože dotřiďování v ČR příliš nefunguje. Na skládky jde devět desetin odpadu, protože, co oči nevidí, to srdce nebolí.

Také recyklace by se mohla zlepšit - do oběhu se v Česku vrací pouze 8 % druhotných surovin.

Česko a cirkulární ekonomika

Spotřeba materiálu neustále roste v Česku i v dalších částech světa. a s růstem životní úrovně v Asii a Africe tento trend bude neustále narůstat. Cirkulární ekonomika může utlumit tento trend.

Je nutné navracet odpadní materiál do ekonomiky, naučit lidi sdílet a půjčovat věci a také zefektivnit procesy ve firmách i státní správě. Cestu nám vyšlapaly země, kde pravidla cirkulární ekonomiky již uplatňují a ukazují, že řada řešení funguje v praxi a dokáže i v prostředí rozvinutého kapitalismu přinášet úsporu nákladů.

V dnešních dnech se na Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) představují nové technologie, které mají zefektivnit výrobu, šetřit životní prostředí i náklady. Hlavními tématy jsou Průmysl 4.0 a digitální továrna a mimoto byl v rámci MSV založen hotspot České cirkulární ekonomiky, který má za cíl implementaci cirkulární ekonomiky do českého prostředí. Tak uvidíme, kdy se Česko rozproudí k cirkularitě.

Zdroj: Institut cirkulární ekonomiky, OECD, EU

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 24 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU