eNeschopenka 2020: co se změní?

21.10.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


S rokem 2020 přijdou v oblasti dočasné pracovní neschopnosti další změny. Začne fungovat tzv. eNeschopenka. Koho se bude týkat a co se změní?

Po zrušení karenční doby u nemocenské, díky čemuž musí zaměstnavatel prostřednictvím náhrady mzdy proplatit i první tři dny nemoci, přichází další změna, a tou je elektronická neschopenka. Ta byla přijata zákonem č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019. Zásadně se tak změní předávání informací, neboť v tomto systému přestanou mít hlavní význam papírové tiskopisy.

Jak bude fungovat eNeschopenka?

Hlavním rozdílem bude výrazné zjednodušení v předávání informací mezi lékařem, zaměstnavatelem a ČSSZ. Zaměstnavatel se totiž přihlásí do ePortalu ČSSZ, kde mu bude umožněno nahlížet do informací o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Dále bude mít i přehled o tom, kolik zaměstnanců je na DPN.

V ePortálu si také bude moci podat žádost o zasílání oznámení o vzniku, trvání anebo ukončení neschopenky, a to buď do datové schránky anebo na uvedenou emailovou adresu.

Zaměstnavatelé také budou mít možnost pracovat s elektronickou neschopenkou přímo ve svém softwaru, a to přes novou službu Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti. Využití najde v kanále VREP (APER), který je provozovaný již teď a slouží pro příjem elektronických podání od zaměstnavatele. Informace o DPN bude možné stahovat do softwaru.

Jak bude fungovat eNeschopenka, elektronická neschopenka

Zdroj: Shutterstock

Co se s neschopenkou změní?

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti lékař vystaví v elektronické podobě, zaměstnanci v papírové formě vydá pouze průkaz dočasně práceneschopného pojištěnce. Zaměstnanec již nebude zaměstnavateli předávat žádné doklady k DPN, zaměstnavatel je nebude předávat OSSZ.

Pokud bude trvat pracovní neschopnost déle než 14 dní, zaměstnavatel zašle ČSSZ elektronickou cestou přílohu k žádosti o dávku. Do této přílohy nově uvede, kam se zaměstnanci vyplácí mzda nebo plat. Při konci DPN pak bude zaměstnavatel zasílat hlášení ČSSZ s potřebnými údaji, aby mohlo dojít k výplatě poslední dávky nemocenského.

Kdy budou používány papírové tiskopisy o DPN?

Kromě průkazu dočasně práceneschopného pojištěnce budou ostatní papírové dokumenty využívány pouze v případě technického výpadku. V takové situaci budou tiskopisy předávány mezi lékařem, zaměstnancem, zaměstnavatelem a OSSZ jako doposud.

Elektronická forma dále také platí pouze v případě DPN a nemocenské. U žádostí o ostatní dávky nemocenského pojištění se nic nemění, budou i nadále platit stávající postupy.

Kdy začne fungovat elektronická neschopenka?

Elektronické neschopenky se začnou vystavovat od 1. ledna 2020. Od 1. listopadu 2019 však bude možné započít napojování lékařských softwarů k systému eNeschopenky. Již dnes mají však zaměstnavatelé možnost nahlížet do portálu ČSSZ a sledovat neschopenky pomocí služby Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.

Bude muset zaměstnanec oznamovat DPN zaměstnavateli?

Ano, na této povinnosti se nic nemění. Zaměstnanec musí zaměstnavatele o vzniku dočasné pracovní neschopnosti neprodleně informovat. Učinit tak může telefonicky, emailem anebo i SMS.

Pokud by si zaměstnavatel aktivoval notifikační službu, oznámení z portálu ČSSZ mu přijde automaticky. V jiném případě mu do datové schránky nebo emailu přijde upozornění, že má na ePortálu zprávu.

 

Neschopenky do 31. 12. 2019

Pokud bude zaměstnanci neschopenka přiznána lékařem před 1. lednem 2020, bude mít papírovou podobu. Papírové tiskopisy tedy bude muset zaměstnanec odevzdat zaměstnavateli a ten je poté doručí příslušné OSSZ.

Zdroj: ČSSZ


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 17 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY