Kdo bude mít v roce 2020 vyšší důchod než mzdu?

01.11.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpočet důchodu v Česku je výhodný zejména pro lidi s podprůměrnými příjmy. V praxi tak mají někteří žadatelé o důchod následný starobní důchod vyšší než dosahovanou mzdu před odchodem do penze. Podívejme se na praktické výpočty v roce 2020.

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2020 závisí měsíční částka důchodu na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu. Do doby pojištění se započítávají odpracované roky, kdy bylo z příjmu odváděno sociální pojištění, a tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium v zákonném rozsahu před rokem 2010, péče o závislou osobu dle zákona). Osobní vyměřovací základ, zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky, se bude příští rok počítat z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2019.

Čistá mzda versus důchod

Měsíční starobní důchod je vhodné porovnávat s čistou mzdou dosahovanou před odchodem do důchodu, neboť ze starobního důchodu se nikdy neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění a daň z příjmu fyzických osob pouze výjimečně, protože dani z příjmu fyzických osob podléhají jen důchody nad 36násobek minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku, za rok 2019 tedy nad částku 480 600 Kč. Naproti tomu z hrubé mzdy před odchodem do důchodu se platí sociální pojištění, zdravotní pojištění i daň z příjmů. Přesnější je tedy porovnávat částky obdržené na bankovní účet.

Kdo bude mít vyšší důchod?

Zdroj: Shutterstock

Při nižších příjmech je výpočet důchodu výhodnější

Osobní vyměřovací základ se při výpočtu starobního důchodu redukuje. Do první redukční hranice v částce 15 328 Kč se bude v roce 2020 započítávat ze 100 %, ve druhé redukční hranici (od 15 328 Kč do 139 340 Kč) jen z 26 %. Náhradový poměr je tedy při nižších příjmech o desítky procent vyšší než při nadprůměrných příjmech. Občané pracující celý život za podprůměrnou mzdu, kteří získali vysokou dobu pojištění, si v Česku odchodem do důchodu dokonce finančně polepší.

Praktický příklad

Pan Kamil získal dobu pojištění v rozsahu 44 let a jeho osobní vyměřovací základ za odpracované roky bude ve výši 14 000 Kč.

  • Pan Kamil odejde do starobního důchodu v lednu 2020 a jeho měsíční důchod bude činit 12 730 Kč.
  • Čistá měsíční mzda v letošním roce činí 11 710 Kč, protože z hrubé mzdy ve výši 14 000 Kč je odvedeno zdravotní pojištění v částce 630 Kč, sociální pojištění v částce 910 Kč a daň z příjmu ve výši 750 Kč.

Pan Kamil si odchodem do starobního důchodu finančně polepší o 1020 Kč. Finančně by si polepšil, i kdyby získal dobu pojištění v rozsahu 40 let, v takovém případě by činil měsíční starobní důchod 11 890 Kč.

Osobní vyměřovací základ může být nižší než 13 350 Kč

V roce 2019 činí minimální měsíční mzda 13 350 Kč, to však neznamená, že osobní vyměřovací základ při výpočtu starobního důchodu v roce 2020 musí být alespoň v této minimální výši. Osobní vyměřovací základ může činit i např. pouze 8 000 Kč. Osobní vyměřovací základ pod úrovní minimální mzdy mají zejména občané mající mezery v pojištění, kdy dochází k „rozmělnění“ příjmů, OSVČ platící minimální měsíční zálohy nebo lidé dlouhodobě pracující pouze na dohodu o pracovní činnosti s nízkou měsíční odměnou.

Porovnání mzdy a důchodu

V přiložené tabulce máme provedeno porovnání čisté mzdy a měsíčního důchodu v závislosti na výši osobního vyměřovacího základu (hrubé mzdě) a získané době pojištění. Při výpočtu počítáme s dobou pojištění v rozsahu 44 let, 42 let a 40 let. Při výpočtu čisté mzdy se počítá pouze s uplatněním základní daňové slevy na poplatníka v částce 2 070 Kč.

Hrubá mzda

Čistá mzda

Důchod

(44 let pojištění)

Důchod

(42 let pojištění)

Důchod

(40 let pojištění)

14 000 Kč

11 710 Kč

12 730 Kč

12 310 Kč

11 890 Kč

15 000 Kč

12 405 Kč

13 390 Kč

12 940 Kč

12 490 Kč

16 000 Kč

13 085 Kč

13 722 Kč

13 257 Kč

12 792 Kč

17 000 Kč

13 780 Kč

13 894 Kč

13 421 Kč

12 948 Kč

18 000 Kč

14 475 Kč

14 066 Kč

13 585 Kč

13 104 Kč

19 000 Kč

15 155 Kč

14 237 Kč

13 749 Kč

13 260 Kč

20 000 Kč

15 850 Kč

14 409 Kč

13 913 Kč

13 416 Kč

vlastní výpočty autora

Jak je z tabulky názorně vidět, tak občané s vysokou dobou pojištění si při podprůměrné mzdě odchodem do důchodu finančně polepší o stokoruny. Platí to zejména pro osobní vyměřovací základy v částce 15 000 Kč a méně. Při osobním vyměřovacím základu 18 000 Kč a více, je již státní důchod nižší i při vysoké době pojištění.


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 32 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY