Nejlepší datum odchodu do důchodu

Odchodu do důchodu je potřeba věnovat v předstihu velkou pozornost a pohlídat si vstupní údaje, aby výsledná penze nebyla zbytečně nižší. Správným načasováním odchodu do důchodu lze mít důchod vyšší i o několik stokorun. Termín odchodu do důchodu závisí zcela na žadateli o důchod, pokud získá potřebnou dobu pojištění 35 let (v minulosti docházelo ke postupnému zvyšování - v roce 2018 to bylo 34 let, v roce 2017 pak 33 let, v roce 2016 pak 32 let, v roce 2015 stačilo 31 let, v roce 2014 pouze 30 let), lze odejít do předčasného důchodu v předstihu až 3 let před dovršením důchodového věku nebo i v důchodovém věku nadále pracovat. Dosažení důchodového věku není totiž žádným výpovědním důvodem.

Jak správně načasovat odchod do důchodu?

Kontrola vstupních údajů

Každý žadatel o důchod by si měl v dostatečném předstihu zažádat ČSSZ v Praze o Informativní osobní list důchodového pojištění. V tomto tiskopise jsou uvedeny všechny údaje pro výpočet důchodu (vyměřovací základy v jednotlivých letech, doba pojištění, vyloučená doba) nutné pro správný výpočet důchodu. Někdy se může stát, že tyto údaje nesouhlasí se skutečností. Důvodů je několik (chybí podklady od školy, od některého z bývalých zaměstnavatelů či OSVČ řádně neplnila svoje povinnosti). Když máme IOLDP včas k dispozici, tak máme dostatek času srovnat údaje v databázi ČSSZ se skutečností a případné nesrovnalosti v náš neprospěch „vydokladovat“ (např. doložit pracovní smlouvy, maturitní vysvědčení, vojenskou knížku), tak aby doba pojištění v databázi ČSSZ odpovídala skutečnosti.

Získání celého roku pojištění

Výsledný důchod závisí nejenom na příjmech od roku 1986 po současnost, ale i na získaném počtu let pojištění. U žádosti o důchod v roce 2023 se tedy započítávají roky 1986 až 2022. Každý rok pojištění zvyšuje procentní část důchodu o 1,5 % z redukovaného osobního vyměřovacího základu. Počítají se však pouze ukončené celé roky. Někdy se může stát, že občan získá k důchodovému věku dobu pojištění 40 let pojištění a 362 dní, v tomto případě je vhodné odejít do důchodu o 3 dny později, aby získal 41 let pojištění.

Řádný důchod je vždy vyšší

V minulých letech se výpočet důchodu postupně měnil. Vždy však bude platit, že řádný důchod bude vyšší než předčasný důchod. Z finančního hlediska je vždy výhodnější odejít do řádného důchodu.

TIP: Odcházíte v roce 2023 do důchodu? Běžte již letos, váš měsíční důchod může být vyšší až o tisíce korun

Termín odchodu do předčasného důchodu

Procentní část předčasného důchodu se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů předčasnosti. Zjednodušeně řečeno, čím dříve občan do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Roli hraje každých 90 dní. Na to je potřeba pamatovat. V krácení je rozdíl, zda odejít do předčasného důchodu 360 dní před dosažením důchodového věku nebo 361 dní. Krácení důchodu činí 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 dní, 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalednářního dne do 720. kalendářního dne a 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

Vyberme výhodnější dobu pojištění

Někdy se stane, že žadateli o důchod, se od roku 1995 kryla vyloučená doba (např. péče o bezmocenou osobu) s výdělečnou činností. Např. žena pečovala o bezmocnou maminku a současně měla vlastní příjem z podnikání. Do výpočtu důchodu se započítává pouze jedna z těchto dob pojištění. Proto je dobré zvolit tu výhodnější. Jestliže byly vlastní příjmy při péči o bezmocnou maminku nižší, tak je výhodnější započítat vyloučenou dobu. O tuto možnost je však potřeba si zažádat.

Proč nepracovat „na procenta“?

Když občan nadále pracuje po dosažení důchodového věku, tak za každých 90 dní odpracovaných navíc bude jeho měsíční penze vyšší o 1,5 %, přesto je však výhodnější druhá varianta, tj. pobírání důchodu a mzdy současně. V důchodovém věku lze totiž pracovat bez omezení. V prvních měsících, kdy občan pobírá současně mzdu a důchod, získá „finanční náskok“, který se díky vyššímu důchodu smaže až po několika letech, klidně až po 15 letech. V prvních letech důchodu jsou přitom výdaje seniora za cestování či vlastní koníčky vyšší.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 77 krát


Související články: