Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Nejlepší datum odchodu do důchodu

Odchodu do důchodu je potřeba věnovat v předstihu velkou pozornost a pohlídat si vstupní údaje, aby výsledná penze nebyla zbytečně nižší. Správným načasováním odchodu do důchodu lze mít důchod vyšší i o několik stokorun.

Termín odchodu do důchodu závisí zcela na žadateli o důchod, pokud získá potřebnou dobu pojištění (v roce 2017 je to 33 let, v roce 2016 pak 32 let, v roce 2015 stačilo 31 let, v roce 2014 pouze 30 let), lze odejít do předčasného důchodu v předstihu až 3 let před dovršením důchodového věku nebo i v důchodovém věku nadále pracovat. Dosažení důchodového věku není totiž žádným výpovědním důvodem.

Jak správně načasovat odchod do důchodu?

  • Kontrola vstupních údajů

Každý žadatel o důchod by si měl v dostatečném předstihu zažádat ČSSZ v Praze o Informativní osobní list důchodového pojištění. V tomto tiskopise jsou uvedeny všechny údaje pro výpočet důchodu (vyměřovací základy v jednotlivých letech, doba pojištění, vyloučená doba) nutné pro správný výpočet důchodu. Někdy se může stát, že tyto údaje nesouhlasí se skutečností. Důvodů je několik (chybí podklady od školy, od některého z bývalých zaměstnavatelů či OSVČ řádně neplnila svoje povinnosti). Když máme IOLDP včas k dispozici, tak máme dostatek času srovnat údaje v databázi ČSSZ se skutečností a případné nesrovnalosti v náš neprospěch „vydokladovat“ (např. doložit pracovní smlouvy, maturitní vysvědčení, vojenskou knížku), tak aby doba pojištění v databázi ČSSZ odpovídala skutečnosti.

  • Získání celého roku pojištění

Výsledný důchod závisí nejenom na příjmech od roku 1986 po současnost, ale i na získaném počtu let pojištění. U žádosti o důchodu v roce 2017 se tedy započítávají roky 1986 až 2016. Každý rok pojištění zvyšuje procentní část důchodu o 1,5 % z redukovaného osobního vyměřovacího základu. Počítají se však pouze ukončené celé roky. Někdy se může stát, že občan získá k důchodovému věku dobu pojištění 40 let pojištění a 362 dní, v tomto případě je vhodné odejít do důchodu o 3 dny později, aby získal 41 let pojištění.

  • Řádný důchod je vždy vyšší

V minulých letech se výpočet důchodu postupně měnil. Vždy však bude platit, že řádný důchod bude vyšší než předčasný důchod. Z finančního hlediska je vždy výhodnější odejít do řádného důchodu.

  • Termín odchodu do předčasného důchodu

Procentní část předčasného důchodu se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů předčasnosti. Zjednodušeně řečeno, čím dříve občan do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Roli hraje každých 90 dní. Na to je potřeba pamatovat. V krácení je rozdíl, zda odejít do předčasného důchodu 360 dní před dosažením důchodového věku nebo 361 dní. Krácení důchodu činí 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 dní, 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalednářního dne do 720. kalendářního dne a 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

  • Vyberme výhodnější dobu pojištění

Někdy se stane, že žadateli o důchod, se od roku 1995 kryla vyloučená doba (např. péče o bezmocenou osobu) s výdělečnou činností. Např. žena pečovala o bezmocnou maminku a současně měla vlastní příjem z podnikání. Do výpočtu důchodu se započítává pouze jedna z těchto dob pojištění. Proto je dobré zvolit tu výhodnějí. Jestliže byly vlastní příjmy při péči o bezmocnou maminku nižší, tak je výhodnější započítat vyloučenou dobu. O tuto možnost je však potřeba si zažádat.

  • Proč nepracovat „na procenta“?

Když občan nadále pracuje po dosažení důchodového věku, tak za každých 90 dní odpracovaných navíc bude jeho měsíční penze vyšší o 1,5 %, přesto je však výhodnější druhá varianta, tj. pobírání důchodu a mzdy současně. V důchodovém věku lze totiž pracovat bez omezení. V prvních měsících, kdy občan pobírá současně mzdu a důchod, získá „finanční náskok“, který se díky vyššímu důchodu smaže až po několika letech, klidně až po 15 letech. V prvních letech důchodu jsou přitom výdaje seniora za cestování či vlastní koníčky vyšší.

 

Související aktuality

Do důchodu brzy? Co takhle ve 30 letech?

15.05.2017  |  Hana Bartušková

V českém systému je nejobvyklejší odejít do důchodu v šedesáti a ještě později. Celý život pracujeme,…

Interim manažer pomůže předat podnik, najde nové trhy i…

22.02.2017  |  Redakce

Přijde, splní konkrétní zadání, a zase odejde. Tak se dá jednou větou shrnout poslání takzvaného interim manažera. Tyto profesionály, zpravidla s…

Jak si udržet kvalitní zaměstnance?

30.01.2017  |  Redakce

Fluktuace zaměstnanců je jedním z největších problémů, jimž musejí malé a střední podniky čelit. Najít adekvátní náhradu a zaškolit ji do běhu firmy,…
Zobrazit další související aktuality