EU: V Česku žije nejméně „chudých“ lidí

12.11.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Každý šestý občan v Evropské unii je dle evropské příjmové definice „chudý“. Nejméně „chudých“ lidí žije přitom v Česku, jsme jedinou členskou zemí, kde je to méně než 10 %. Jak se stanovuje příjmová hranice „chudoby“? 

Finanční hranice „chudoby“ je ve všech členských zemích Evropské unie rozdílná, vždyť ve všech zemích jsou rozdílné životní náklady. Sociální politika v členských zemích Evropské unie je velmi vyspělá, proto „chudí Evropané“ nemají existenční potíže jako v rozvojových zemích světa. „Chudí Evropané“ se však cítí finančně vyloučeni ze společnosti, neboť jejich příjmy jim nedovolují životní standard jako většinové společnosti.

Tahle země není pro chudý. A proto jich máme v ČR pouze 9 %

Jaká je v ČR hranice chudoby?

Zdroj: Shutterstock

Jak vysoká je finanční hranice „chudoby“?

Za „chudého“ se v jednotlivých zemích považují jednotlivci a rodiny, jejichž disponibilní příjem nedosahuje 60% mediánu mzdy. Do rozhodného posuzovaného příjmu se přitom započítávají nejenom příjmy ze zaměstnání a podnikání, ale i státní důchody, nemocenské dávky nebo státní sociální dávky. U vícečetných domácností se finanční hranice „chudoby“ jednoduše nenásobí počtem lidí, neboť u vícečetných domácností se šetří finanční náklady za bydlení a spojené s provozem domácnosti.

Medián mzdy je nižší než průměrná mzda

Průměrnou mzdu a vyšší mzdu pobírá v členských zemích Evropské unie přibližně třetina zaměstnanců. Medián mzdy má tedy lepší vypovídací schopnost o mzdové úrovni v národním hospodářství, neboť medián mzdy je hodnota mzdy nacházející se při seřazení všech mezd od nejvyšší po nejnižší přesně uprostřed. Polovina zaměstnanců má tedy měsíční mzdu vyšší než medián mzdy a polovina zaměstnanců má měsíční mzdu nižší než činí medián mzdy.

 

Praktický výpočet - hranice chudoby

Dle údajů uvedených v publikaci „Statistisches Jahrbuch 2019 (Das Statistische Bundesmat)“ činí v Česku finanční hranice „chudoby“ pro jednotlivce 4 969 euro za rok. Pro čtyřčlennou domácnost (dvě děti do 14 let) je však finanční hranice „chudoby“ 10 435 euro za rok. První dospělý se započítává ze 100 %, druhý z 50 % a každý z dětí do 14 let z 30 %, proto 10 435 euro (4 969 euro x 210 %).

V Rumunsku je „chudý“ každý čtvrtý

Z členských zemí Evropské unie žije dle údajů uvedených v publikaci „Statistisches Jahrbuch 2019 (Das Statistische Bundesmat)“ nejméně „chudých“ lidí v Česku (9,1 %). Dalšími zeměmi s nízkou mírou „chudoby“ jsou Finsko (11,5 %), Dánsko (12,4 %) a Slovensko (12,4 %).

  • V ostatních zemích Evropské unie je míra „chudoby“ vyšší než 13 %, a sice v Nizozemí (13,2 %), ve Francii (13,3 %), ve Slovinsku (13,3 %), v Maďarsku (13,4 %), v Rakousku (14,4 %), v Polsku (15 %), v Irsku (15,6 %), na Kypru (15,7 %), ve Švédsku (15,8 %), v Belgii (15,9 %), v Německu (16,1 %), na Maltě (16,7 %), ve Velké Británii (17,0 %), v Portugalsku (18,3 %), v Lucembursku (18,7 %) a v Chorvatsku (20,0 %).
  • Nejvíce „chudých“ lidí žije v Rumunsku (23,6 %), v Bulharsku (23,4 %), v Litvě (22,9 %), v Lotyšsku (22,1 %), ve Španělsku (21,6 %), v Estonsku (21,0 %), v Itálii (20,3 %) a v Řecku (20,2 %). 

Tiip: Hranice chudoby u nás a v Evropě

Pramen: Destatis (Das Statistisches Bundesamt) – Statistisches Jahrbuch 2019

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ