Jaké sociální dávky jsou jednorázové?

19.11.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Některé sociální dávky nečerpáte několik měsíců po dobu, kdy na ně splňujete nárok, ale po přiznání je můžete obdržet pouze jednorázově. Které to jsou?

O sociálních dávkách a podmínkách nároku na přiznání pojednává zákon o státní sociální podpoře č. 117/1995. Sb. Další dávky ještě vyměřuje zákon o pomoci v hmotné nouze č. 111/2006 Sb.

Porodné

Jednou z jednorázových dávek je porodné. Je upřesněno v § 44 až § 46 zákona o státní sociální podpoře. Nárok na porodné má matka dítěte anebo otec, jestliže matka zemřela a vznikl u ní nárok na porodné, případně i osoba, která převzala dítě do 1 roku do náhradní rodinné péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Ve všech případech je dávka jen pro osoby s nízkými příjmy. Rozhodný příjem rodiny (všech členů domácnosti), který bude pro tyto účely posuzován, nesmí přesáhnout součin životního minima rodiny a koeficientu 2,70. Dále musí mít žádající osoba také trvalé bydliště na území České republiky.

Porodné je možné čerpat 2x. Za první narozené dítě bude dávka činit 13 000 Kč a za druhé 10 000 Kč. U dvojčat nebo vícerčat je možné získat až 23 000 Kč.

Co potřebujete k žádosti o porodné?

Vyplněný formulář žádosti, občanský průkaz a rodný list dítěte a doklad o příjmech z předchozího čtvrtletí. Ten seženete stejně jako formulář žádosti na pracovišti úřadu práce.

Jednorázové sociální dávky: porodné, pohřebné, MOP

Zdroj: Shutterstock


Pohřebné

Pohřebné řeší § 47 a § 48 zákona o státní sociální podpoře. Zde se ale na rozdíl od porodného nezjišťuje rozhodný příjem rodiny, který by se násobil koeficientem. Nárok na pohřebné totiž vzniká tomu, kdo vypravil pohřeb osobě, která byla v den své smrti nezaopatřeným dítětem anebo rodičem nezaopatřeného dítěte.

Podmínkou je zde stejně jako u porodného, že osoba žádající o tuto dávku musí mít trvalý pobyt na území České republiky. Trvalé bydliště v ČR není nutné v případě, kdy se dítě narodilo mrtvé.

O pohřebné lze zažádat až 1 rok zpětně s tím, že nárok zaniká po jednom roce od podání žádosti. Pokud by pak podmínky pro přiznání pohřebného splňovalo více osob, vždy bude přisouzeno tomu, kdo žádal jako první. V rámci této dávky můžete jako kompenzaci za úhradu nákladů spojených s pohřbem získat 5000 Kč.

Mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc patří stejně jako příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení mezi dávky hmotné nouze. Je určená pro občany v hmotné nouzi, kteří se ocitli v nenadálé životní situaci. Není přitom nutné, aby splňovali nárok i na další dvě zmíněné dávky.

Na mimořádnou okamžitou pomoc mohou mít právo osoby, kterým živelná pohroma způsobila nejen majetkovou újmu. Ti mají zároveň možnost získat nejvíce peněz, a to až 15násobek životního minima, tedy 51 150 Kč. Pokud byste naopak potřebovali pořídit anebo alespoň opravit spotřebiče typu lednička, pračka, sporák apod., může vám být přiznán až 10násobek životního minima, tedy 34 100 Kč. Stejná částka se vás bude týkat, pokud potřebujete finančně zajistit nezaopatřené dítě tím způsobem, že mu zaplatíte vzdělání, kroužky, školní pomůcky anebo třeba lyžařský výcvik.

Menší částku získají osoby, které opouštějí dětský domov, vězení nebo protidrogovou léčebnu, a to jednorázově 1000 Kč. Pokud by vám pak kvůli nedostatku financí hrozila vážná újma na zdraví a nesplňujete nárok na ostatní dávky hmotné nouze, dostanete částku do existenčního minima, v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima.

Pokud byste skončili na ulici, z mimořádné okamžité pomoci může být uhrazena ubytovna, stravování nebo vyřízení dokladů. Vždy však dostanete pouze takovou sumu, která odpovídá skutečným nákladům.

Částky by vám při splnění nároku měly být poskytnuty neprodleně a v některých případech i zpětně.

 

Kde zažádat o tyto sociální dávky?

O všechny dávky musíte zažádat na příslušném pracovišti úřadu práce, který spadá pod místo vašeho trvalého bydliště.


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY