Co musíte splňovat, abyste měli nárok na porodné?

15.05.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Jestliže vás v letošním roce čeká narození vytouženého potomka, určitě vás bude zajímat, zdali nemáte nárok na porodné. Kdo o něj může letos zažádat a komu bude schváleno?

Porodné je jedna z dávek státní sociální podpory a náleží matkám (někdy i otcům) s nízkými příjmy. Podmínky nároku vymezuje § 44 Zákona o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb.

Kdo si může zažádat o porodné:

  • matka dítěte,
  • otec dítěte, jestliže matka zemřela a ještě předtím u ní vznikl nárok na porodné,
  • osoba, které převzala dítě do náhradní rodinné péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Nárok na porodné 2019 – výše, jak a kde zažádat

Zdroj: Shutterstock

Porodné a životní minimum

Základní podmínkou k přiznání nároku na porodné je, aby součet všech čistých příjmů v domácnosti, ve které matka žije, nebyl vyšší než 2,70násobek životního minima. Do roku 2015 se vycházelo z koeficientu 2,4.

Výše životního minima se již několik let nezměnila a v roce 2019 činí 3 410 Kč pro jednotlivce anebo první osobu v domácnosti. Na druhou a každou další osobu v domácnosti je minimum 2 830 Kč. Pro nezaopatřené děti se životní minimum rozlišuje podle věku:

  • 1 740 Kč za dítě do 6 let,
  • 2 140 Kč za dítě od 6 do 15 let,
  • 2 450 Kč za dítě od 15 do 26 let.

Abyste se dopracovali k částce, která platí pro celou domácnost, budete muset sečíst sazby všech členů domácnosti. S tím vám může pomoci naše kalkulačka životního minima.

Jaké příjmy se počítají do životního minima při nároku na porodné?

Do životního minima se počítají příjmy z pracovní činnosti, podnikání, kapitálového majetku a pronájmu. V potaz se berou i dávky z důchodového a nemocenského pojištění anebo třeba podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Do příjmů se naopak nezapočítává rodičovský příspěvek anebo přídavky na děti.

Pro uznání nároku na porodné budou posuzovány příjmy za kalendářní čtvrtletí předcházejícímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo.

Další podmínky nároku na porodné

Kromě dodržení součinu čistých příjmů všech členů domácnosti a koeficientu 2,70 nesměl osobám, které si chtějí zažádat o porodné, vzniknout již 2x nárok na tuto dávku. Porodné je totiž možné čerpat pouze u narození prvního a druhého živého dítěte. Za první miminko tedy můžete od státu dostat podporu ve výši 13 000 Kč, za druhé 10 000 Kč. V případě narození dvojčat anebo i více dětí může maminka nebo rodina získat 23 000 Kč.

Další podmínkou pro získání dávky je, aby žádající osoba měla v České republice trvalé bydliště. Toto pravidlo pak může být prominuto, ale pouze v ojedinělých případech.

Jak a kde si zažádat o porodné?

O porodné si budete muset zažádat prostřednictvím formuláře, který si můžete stáhnout z portálu MPSV. Vyplněný a podepsaný jej odevzdáte na pobočce úřadu práce, pod kterou spadá vaše trvalé bydliště. Tiskopis by měl být v papírové podobě k dispozici i na pracáku. K žádosti budete muset přiložit občanský průkaz, rodný list dítěte a doklad o příjmech za předchozí čtvrtletí – i k tomu je formulář.

OSVČ budou muset doložit daňové přiznání. U miminek narozených do 30. června 2019 budou posuzovány příjmy za rok 2017, u dětí narozených po tomto datu se bude předkládat daňové přiznání za rok 2018.

Žádost o porodné je možné podat i elektronicky. Abyste však mohli zvolit tuto cestu, potřebujete buď elektronický podpis anebo datovou schránku. Zažádat si o dávku je možné až rok zpětně.

 

Jak se vyplácí porodné?

Porodné je vypláceno jednorázově. Obdržet jej můžete na bankovní účet anebo prostřednictvím poštovní poukázky. Po schválení žádosti by vám mělo být zasláno nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce ode dne přiznání.

Porodné na dítě v náhradní rodinné péči

Porodné může získat i rodina, která si vzala dítě mladší 1 roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů na základě právního rozhodnutí, které vydal příslušný orgán. K žádosti bude ale třeba kromě zmíněných dokumentů doložit ještě rozhodnutí soudu o svěření do péče. Pravidla nároku jsou pak stejná jako v případě biologických rodičů.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY