Kdo musí platit rozhlasové a televizní poplatky nejen v nájmu?

13.02.2024 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Posloucháte rádio? Nebo přijímač jen vlastníte, ale neposloucháte? A co televize? Musíte platit rozhlasový poplatek, který společně s televizí spadá do koncesionářských poplatků? Kdo je od platby osvobozen?

O koncesionářských poplatcích pojednává zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů. Z peněz od poplatníků jsou financována veřejnoprávní média, čili Český rozhlas a Česká televize.

Za co se platí rozhlasový poplatek?

Rozhlasový poplatek se týká všech osob, které vlastní rádiový, ale i televizní přijímač. Poplatek se na televize vztahuje, protože i jejím prostřednictvím se šíří vysílání Českého rozhlasu. Podmínkou je, aby byly přijímače technicky způsobilé.

Aby se tedy fyzická osoba stala poplatníkem, stačí, když bude televizi nebo rádio pouze vlastnit. Na to, že televizi nesledujete a rádio neposloucháte, nebude brán zřetel. A když je řeč o vlastnictví, pokud držíte minimálně 1 měsíc přijímač vy, přestože je jeho majitel jiná fyzická nebo právnická osoba, poplatek hradíte vy, nikoliv majitel přijímače. To znamená, že pokud jde o pronájem, za televizi a rádio platí nájemníci, nikoliv pronajímatel, i když je v nemovitosti jeho televize nebo rádio.

Platí se koncesionářské poplatky za mobil?

Mobilní telefony, i když obsahují FM rádio nebo DVB-T tuner (systém přenosu televizního signálu), rozhlasovému ani televiznímu poplatku do konce roku 2024 nepodléhají. Od roku 2025 se však poplatek začíná vztahovat nejen na mobily, ale i počítače a notebooky.

Koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas 2024

Zdroj: Shutterstock

 

Jak vysoké jsou poplatky za rozhlas a televizi?

  • Rozhlasový poplatek je 45 Kč měsíčně.
  • Televizní poplatek je 135 Kč měsíčně.

Fyzická osoba vždy platí pouze částku za jedno rádio a jednu televizi měsíčně, a to i v případě, že takových přijímačů vlastní více. Za televizi a rádio nic neplatí fyzická osoba, která žije s osobou, která již poplatek platí, ve společné domácnosti. Za celou domácnost, kterou obývají nepodnikající fyzické osoby, se tedy platí vždy pouze za jednu televizi a jedno rádio.

To ale neplatí pro fyzickou osobu, která je podnikatel. Ta totiž bude hradit ještě poplatek za každý přijímač, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním. Právnické osoby vždy platí poplatek za každý rozhlasový a televizní přijímač, který vlastní.

Jak se platí poplatky za rozhlas a televizi?

Poplatky za televizi a rozhlas se platí měsíčně, splatné jsou nejpozději do 15. dne každého kalendářního měsíce. První platba má splatnost do 15. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém se fyzická osoba stala poplatníkem.

Fyzické osoby, které podnikají, nebo právnické osoby platí za rozhlas a televizi čtvrtletně, a to nejpozději do 15. dne prvního měsíce v kalendářním čtvrtletí. Pokud se domluvíte s provozovatelem vysílání, lze poplatek uhradit předem za více kalendářních měsíců nebo čtvrtletí, ale nanejvýš vždy na jeden kalendářní rok dopředu.

Kdo nemusí platit koncesionářské poplatky?

Kromě škol, držitelů licence k rozhlasovému a televiznímu vysílaní a mnoha dalších institucí jsou od plateb za televizi a rozhlas osvobozeny osoby, které trpí úplnou nebo praktickou slepotou obou očí nebo oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou.

Dále nic nemusí platit:

  • jednotlivci, jejichž čistý příjem je za uplynulé kalendářní čtvrtletí nižší než 2,15násobek životního minima,
  • domácnost, kde součet čistých příjmů všech členů je nižší než 2,15násobek životního minima.

Při zjišťování příjmů se vychází ze zvláštního zákona. Výše životního minima v roce 2024 činí 4860 Kč pro jednotlivce.

Pokuta za neplacení koncesionářských poplatků

Poplatník, který nesplnil oznamovací povinnost ve stanovené lhůtě, při plnění povinnosti uvedl nepravdivé informace (nesprávný počet přijímačů, provozoven) anebo na základě nepravdivých údajů docílil neoprávněného osvobození od platby anebo odhlášení z evidence, musí zaplatit dlužnou částku a následně i přirážku podle toho, kterému veřejnoprávnímu médiu dlužil. U Českého rozhlasu je to 5000 Kč, u České televize 10 000 Kč. Přirážka navíc platí za každý přijímač, za který měl být odveden poplatek.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 203 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ