Jak si zažádat o obecní byt v centru Brna

31.12.2019 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Přijdou vám nájmy, které nabízejí soukromé osoby, ale i firmy příliš vysoké? Obecní byty jsou levnější. Přečtěte si však, co musíte udělat, abyste obecní byt v centru Brna mohli získat.

Veškeré informace o tom, jak postupovat v případě žádosti o pronájem běžného obecního bytu v centru Brna, jsou zveřejněny na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. Co tedy musíte udělat, abyste si o obecní byt mohli zažádat?

Kdo může v Brně zažádat o obecní byt?

O obecní byt může zažádat osoba starší 18 let, která na území ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt. Stejnou podmínku musí splnit i manžel/ka žadatele. Dále může zažádat i cizinec, který má na území ČR povolen trvalý pobyt na základě předpisu o pobytu cizinců na území ČR.

I osoba, která je již nájemcem obecního bytu v městské části Brno-střed, si může zažádat o nový byt. To však za předpokladu, že je byt vzhledem k jejímu věku, zdravotnímu stavu anebo finanční či sociální situaci nevyhovující. Musí však nabídnout jeho uvolnění.

Od 1. listopadu 2014 je navíc možné podat žádost ve více městských částech, nikoli jen v jedné.

Jak si zažádat o obecní byt v centru Brna, Brno-střed

Zdroj: Shutterstock

Zařazení do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu

Abyste si mohli v centru Brna zažádat o obecní byt, musíte se nejprve nechat zařadit do evidence žadatelů. To uděláte prostřednictvím formuláře žádosti, kterou najdete na webu úřadu. Je potřeba, aby měla úředně ověřené podpisy. Ve formuláři se dozvíte i to, jaké doklady při žádosti o pronájem obecního bytu doložit.

Žádost a doklady odevzdáte na podatelně Úřadu městské části Brno-střed, který sídli na adrese Dominikánská 2.

Do 30 dnů byste měli obdržet vyrozumění, zdali jste byli zařazení do evidence žadatelů. Společně s tím obdržíte doporučeným dopisem i registrační číslo.

Musí se žádost o obecní byt obnovovat?

Ano, to, že žádost stále trvá, musíte jednou ročně potvrdit, a to nejpozději do 30. listopadu prostřednictvím formuláře Oznámení o trvání zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu. V jiném případě budete z evidence vyřazeni.

Pokud by během trvání zařazení do evidence došlo k nějaké změně údajů v žádosti, kterou jste podávali, musíte to Úřadu městské části Brno-střed ohlásit nejpozději do 30 dnů od vzniku této skutečnosti, a to příslušným formulářem Doplnění či změna skutečnosti, popř. oznámení nových skutečností k Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu. Pokud změnu nenahlásíte, úřad vás také může vyřadit.

Oba formuláře najdete ke stažení na webu ÚMČ BS.

Jak zažádat o obecní byt v centru Brna?

Úřad na internetu každý měsíc zveřejňuje několik bytů, o které lze zažádat, a to včetně fotografií. Zažádat můžete pouze o jeden byt, prohlídek však lze absolvovat libovolný počet. Termíny prohlídek jsou vždy uveřejněny v dokumentu o konkrétním bytu společně s dalšími informacemi, jako je velikost, počet pokojů, cena, orientační zálohy na služby a podmínky pronájmu.

Zažádat musíte prostřednictvím formuláře Žádost o obecní byt k pronájmu, kde doplníte jméno, příjmení, datum narození a o jaký byt žádáte (ulice, číslo orientační a číslo bytu). K žádosti musíte připojit i Výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů s podpisem všech zletilých osob, pro které je byt žádán. Doložit bude ještě třeba i Čestné prohlášení k žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu.

 

Jaká je cena za pronájem obecního bytů?

Ceny jsou různé a udávány za m2. Aktuálně je v prosinci inzerovaný byt 3+1 na ulici Bratislavská 26 (č. 12) o velikosti 104,3 m2 s cenou 150 Kč měsíčně za m2, čili s měsíčním nájemným 15 645 Kč + služby. Oproti tomu byt 4+1 na ulici Joštova 3 (č. 9.1) o velikosti 147,9 m2 má cenu za m2 stanovenou na 96 Kč, čili s nájemným 14 198,40 Kč + služby.

V Brně je údajně přes 1 000 prázdných obecních bytů (1 300 na konci roku 2018), které čekají na opravy. Zástupci některých městských částí se chtějí domluvit s magistrátem, že si žadatelé opraví byty za vlastní peníze, za což by jim mohl být přislíben levnější nájem. Jednou ze čtvrtí je i Brno-střed.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ