Co potřebujete k zařazení do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu v centru Brna?

27.12.2019 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Uvažujete o tom, že si zažádáte o obecní byt v centru Brna? Nejprve se musíte nechat zařadit do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu. Jak se nechat zařadit a jaké dokumenty k tomu doložit?

To, co potřebujete doložit k žádosti o obecní byt v centru Brna, určuje Úřad městské části Brno-střed. Sami pracovníci úřadu vám mohou poradit, jaké doklady k žádosti budete potřebovat. Vše ale najdete podrobně i ve formuláři.

Co doložit k žádosti o obecní byt v Brno-střed: náležitosti

Zdroj: Pixabay

Co potřebujete k zařazení do evidence žadatelů o obecní byt v centru Brna?

 • Formulář žádosti, který naleznete na webu úřadu. Ten obsahuje i pokyny. V žádosti bude potřeba uvést, kolik osob o byt žádá. U žadatele i případného spolužadatele budete potřebovat úředně ověřené podpisy. S tím nemusíte na poštu, mohou vám je ověřit pracovníci úřadu. Jedno ověření pak vyjde na 30 Kč.
 • Výpis z katastru nemovitostí (Evidence práv pro osobu), čímž doložíte, že nejste vlastníkem žádné nemovitosti. V případě manželů doloží doklad oba. Výpis seženete na katastrálním úřadě, který sídli v Brně na Moravském náměstí. Jeden stojí 50 Kč.
 • Doklad prokazující zdroj příjmů
 • Potvrzení o studiu v případě studentů
 • Doklad o evidenci na úřadě práce, pokud jste uchazeč o zaměstnání.
 • Potvrzení o bezdlužnosti a bezproblémovém soužití v nájmu.
 • Kopii nájemní smlouvy, pokud žijete v pronajatém bytě.
 • Potvrzení o trvalém pobytu z cizinecké policie, která v Brně sídlí na ulici Hněvkovského, pokud je žadatelem cizinec, manželé opět musí doložit oba.
 • Kopie žádosti o rozvod a potvrzení sociálního odboru MMB nebo ÚMČ, pokud je žadatelem osoba v rozvodovém řízení.
 • Průvodní dopis, ve kterém můžete vysvětlit důvody, proč žádáte o pronájem obecního bytu. Není však povinný.

Čím při žádosti o městský byt doložíte příjem?

 • Pracovní smlouva – zaměstnancům zvyšuje bodové hodnocení platový nebo mzdový výměr.
 • Daňové přiznání – osoby samostatně výdělečně činné ještě přidají doklad prokazující podnikání.

Osoby, které pobírají sociální dávky, musí doložit rozhodnutí o přiznání těchto dávek, čili přiznání a výměr důchodů, odměny pěstouna, příspěvku na péči II. stupně a více, rodičovského příspěvku, peněžité pomoci v mateřství apod.

Uchazeči o zaměstnání v evidenci na úřadu práce budou potřebovat přiznání o podpoře v nezaměstnanosti anebo při rekvalifikaci s výší dávky a obdobím, během kterého je poskytována.

Potvrzení o bezdlužnosti a bezproblémovém soužití v nájmu

Pokud bydlíte v pronajatém bytě, majitel či správce vám bude muset potvrdit, že doposud nedlužíte na nájemném a na službách spojených s nájmem, hrubě neporušujete podmínky nájemní smlouvy a byt neužíváte protiprávně. Toto potvrzení se nachází přímo ve formuláři žádosti na straně 2.

Osoby žijící v obecním bytě u rodičů doloží rozpis na služby a kopii nájemní smlouvy, jestliže jsou v ní uvedeni. Pokud však bydlíte s rodiči v bytě, který není obecní, a nejste uvedeni v nájemní smlouvě, dodáte jen čestné prohlášení o bezdlužnosti a bezproblémovém soužití. K tomu nepoužijete stranu 2 ani žádný jiný formulář a vzor. Budete si ho muset sepsat sami a nechat podepsat od rodičů.

Pokud žijete v azylovém domě, také budete potřebovat čestné prohlášení o bezdlužnosti.

 

Kde žádost o zařazení evidence žadatelů o pronájem obecního bytu podat?

Žádost společně se všemi potřebnými doklady musíte doložit na podatelně Úřadu městské části Brno-střed, která sídlí na ulici Dominikánská. Pokud byste si s čímkoliv nevěděli rady, pracovnicí úřadu vám vše vysvětlí a poradí.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ