Sociální pojištění u zaměstnance, OSVČ a při práci na dohodu v roce 2020

23.01.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Jak se změnila výše minimálních odvodů sociálního pojištění v roce 2020 u zaměstnanců, podnikatelů a osob pracujících na dohody?

Sociální pojištění tvoří nejvyšší část odvodu ze mzdy a rovněž u odvodů OSVČ tvoří významnou položku. Sociální pojištění se skládá ze tří složek - důchodového pojištění, nemocenského pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, přičemž ne všichni odvádí všechny jeho složky. Jak se odvody sociálního pojištění v roce 2020 změní?

Sociální pojištění činí velkou část odvodů zaměstnanců i podnikatelů

Sociální pojištění a odvody v roce 2020

Zdroj: Shutterstock

Sociální pojištění a zaměstnanci

Sociální pojištění odvádí za zaměstnance jeho zaměstnavatel. Výše záloh na sociálním pojištění dosahuje celkem 31,3 % z hrubé mzdy, z toho 6,5 % odvádí zaměstnanec, a zaměstnavatel odvádí 24,8 %.

Minimální odvod sociálního pojištění není u zaměstnance stanoven. Nicméně je stanoven horní limit.

Maximální roční vyměřovací základ pro rok 2020 vzrostl na 1 672 080 Kč (48násobek průměrné mzdy). Maximální měsíční vyměřovací základ je tedy 139 340 Kč.

Maximální měsíční odvod sociálního pojištění zaměstnance v roce 2020 je celkem tedy 43 613 Kč, (9 057 Kč odvede zaměstnanec, a 34 556 Kč zaměstnavatel).

Tip: Vypočítejte si výši vašich odvodů na sociální pojištění v naší mzdové kalkulačce

Sociální pojištění a podnikatelé

Výše minimálních měsíčních záloh sociálního pojištění u hlavní činnosti osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) vzrostla z 2 388 Kč na 2 544 Kč. Jedná se tedy o zvýšení ve výši 156 Kč. 

Hodnota minimálních měsíčních záloh se odvozuje od průměrné hrubé mzdy (ta byla stanovena ve výši 34 835 Kč).

Vyměřovacím základem je její jedna čtvrtina (8 708,75 Kč, po zaokrouhlení 8 709 Kč).

Sociální pojištění tvoří dvě povinné složky – důchodové pojištění ve výši 28 % a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,2 %. Dále si OSVČ může nepovinně hradit nemocenské pojištění ve výši 2,3 %.

Vezmeme tedy jednu čtvrtinu průměrné hrubé mzdy 8 175 Kč a vynásobíme jej 29,2 %. A po zaokrouhlení nám vyjde minimální měsíční záloha 2 544 Kč.

U vedlejší podnikatelské činnosti má v roce 2020 minimální záloha na sociální pojištění hodnotu 1 018 Kč.

Tip: Jak se mění zálohy na zdravotním a sociálním pojištění u OSVČ a OBZP?

Maximální měsíční záloha na sociální pojištění je u OSVČ v roce 2020 stejná jako u zaměstnanců a její hodnota činí 43 613 Kč (v případě placení si nemocenského pojištění). Bez odvádění nemocenského pojištění činí maximální měsíční záloha 40 688 Kč.

Sociální pojištění a osoby bez zdanitelných příjmů

Placení sociálního pojištění je dobrovolné, nicméně v rámci něj odvádíte důchodové pojištění. Bez odvádění důchodového pojištění nebudete mít nárok na starobní důchod, proto se evidujte na úřadě práce či se přihlaste k dobrovolnému důchodovému pojištění.

K přihlášení k dobrovolnému důchodovému pojištění musíte mít zákonem stanovené důvody (zákon č. 155/1995 Sb.). Bez udání důvodů se můžete přihlásit, jen pokud jste před podáním přihlášky byli učástni na důchodovém pojištění alespoň v délce jednoho roku. Dobrovolně můžete být takto pojištěni nanejvýš v rozsahu 15 let.

Přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění musíte podat na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ), pod kterou spadá vaše trvalé bydliště.

Minimální výše měsíčního dobrovolného důchodového pojištění se opět stanovuje z vyměřovacího základu, který činí jednu čtvrtinu z průměrně mzdy. Z této hodnoty bude měsíční pojistné činit 28 %.

V roce 2020 je minimální výše měsíčního dobrovolného důchodového pojištění stanovena na 2 439 Kč.

 

Sociální pojištění a lidé pracující na DPP a DPČ

Při zaměstnávání osob na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nemusíte do zákonem stanovené hranice odvádět sociální ani zdravotní pojištění. Tato hranice u jednotlivých dohod činí:

  • Dohody o provedení práce (DPP) - 10 000 Kč (včetně)
  • Dohody o pracovní činnosti (DPČ) - 2 999 Kč (včetně)

Nad touto hranicí ovšem musíte odvádět zdravotní i sociální pojištění, a to podobně jako u zaměstnance (tedy 6,5 % hrubé mzdy odvede zaměstnanec a 24,8 % zaměstnavatel).

U sociálního pojištění neexistují minimální odvody jako u zdravotního pojištění, tudíž jsou vyšší odvody nad hranici 31,3 % hrubé mzdy pouze dobrovolné.

Kdy se platí zálohy na sociální pojištění?

Sociální pojištění v zaměstnání a z dohod za vás odvede účetní zaměstnavatele a to vždy do 20. následujícího měsíce. Například pojistné za leden se musí uhradit do 20. února.

Podnikatelé a dobrovolní plátci pojistného musí uhradit pojistné za daný měsíc do konce daného měsíce. Tedy zálohu za leden musí uhradit do konce měsíce ledna.

Zvýšenou hranici minimálních záloh na sociálním pojištění musí OSVČ odvést po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019. Ten musí OSVČ podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém jste měli podat daňové přiznání za rok 2019, tedy nejpozději do 4. května 2020.

Jestliže pro OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce (musí tuto skutečnost doložit do 31. března 2020), tak se termín podání přehledu přesune až na 1. srpna 2020.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 51 krát

Články ze sekce: DANĚ