Zdravotní pojištění OSVČ za rok 2019

18.02.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Při výkonu samostatné výdělečné činnosti alespoň po část roku 2019 je nutné odevzdat příslušné zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích za rok 2019. Jak se liší výpočet zdravotního pojištění, si ukážeme v praktických příkladech.

Na výpočet zdravotního pojištění má vliv, zdali byla vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být totiž dodržen minimální vyměřovací základ. Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2019 činí minimální vyměřovací základ 16 349,50 Kč.

Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Základní termín pro odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 je do 4. května 2020. Na rozdíl od výpočtu sociálního pojištění není pro výpočet zdravotního pojištění stanoven žádný maximální vyměřovací základ. Zdravotní pojištění se tedy odvádí z jakkoliv vysokého vyměřovacího základu.

Praktický příklad 1) Hlavní činnost a minimální vyměřovací základ

Paní Karolína vykonávala po celý kalendářní rok 2019 hlavní samostatnou výdělečnou činnost a dosáhla hrubého zisku (příjmu poníženého o výdaje) ve výši 320 000 Kč. Během roku 2019 platila minimální měsíční zálohy ve výši 2 208 Kč. Za celý kalendářní rok 2019 zaplatila na zálohách na zdravotním pojištění 26 496 Kč. Skutečný roční vyměřovací základ 160 000 Kč (tj. polovina daňového základu, 320 000 Kč x 50 %) je nižší než roční minimální vyměřovací základ 196 194 Kč. Zdravotní pojištění za rok 2019 se bude počítat z minimálního vyměřovacího základu a činí 26 487 Kč (196 194 Kč x 13,5 %). Zdravotní pojištění má paní Karolína uhrazeno formou měsíčních záloh.

TIP: Jak vzrostou minimální zálohy pro OSVČ v roce 2020?

Zdravotní pojištění u OSVČ za rok 2019: hlavní i vedlejší činnost

Zdroj: Shutterstock

Praktický příklad 2) Hlavní činnost a skutečný vyměřovací základ

Živnostnice Jitka dosáhla za celý kalendářní rok 2019 hrubého zisku 608 000 Kč. Během roku zaplatila na zálohách na zdravotním pojištění 34 980 Kč. Skutečný vyměřovací základ 304 000 Kč (608 000 Kč x 50 %) je vyšší než minimální roční vyměřovací základ v částce 196 194 Kč. Roční zdravotní pojištění se bude platit ze skutečného vyměřovacího základu. Roční zdravotní pojištění činí 41 040 Kč (304 000 Kč x 13,5 %). Nedoplatek na zdravotním pojištění za rok 2019 je 6 060 Kč (41 040 Kč – 34 980 Kč). Nedoplatek uhradí paní Jitka do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích.

Praktický příklad 3) Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti

Pan Aleš vykonával po celý kalendářní rok 2019 vedlejší samostatnou výdělečnou činnost při zaměstnání. Pan Aleš neměl povinnost platit během roku zálohy na zdravotním pojištění. Roční hrubý zisk činí 144 800 Kč. Zdravotní pojištění se bude počítat ze skutečného vyměřovacího základu 72 400 Kč (144 800 Kč x 50 %), neboť nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Roční zdravotní pojištění tedy činí 9 774 Kč (72 400 Kč x 13,5 %) a pan Aleš ho uhradí jednorázově do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích.

Praktický příklad 4) Hlavní činnost po část roku

Pan Karel vykonával hlavní samostatnou výdělečnou činnost od října do prosince 2019. Prvních 9 měsíců byl zaměstnancem. Hrubý zisk za tři měsíce činí 76 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ 38 000 Kč (76 000 Kč x 50 %) je nižší než minimální vyměřovací základ ve výši 49 048,50 Kč (16 349,50 Kč x 3 měsíce). Roční zdravotní pojištění je tedy 6 622 Kč (49 048,50 Kč x 13,5 %, na celé koruny nahoru). Za tři měsíce zaplatil pan Karel na měsíčních zálohách 6 624 Kč (3 x 2 208 Kč). Při zahájení samostatné výdělečné činnosti se platí minimální měsíční zálohy. Po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 nemá tedy pan Karel žádný nedoplatek na zdravotním pojištění, je v plné výši uhrazeno formou měsíčních záloh. Do přehledu o příjmech a výdajích bude pan Karel uvádět pouze příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti. Dosaženou hrubou mzdu ze zaměstnání do přehledu uvádět nikde nebude.

Praktický příklad 5) Obdržení přeplatku

Paní Romana zaplatila na měsíčních zálohách na zdravotním pojištění 42 400 Kč, zdravotní pojištění za rok 2019 však činí 38 400 Kč. V přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 vyjde paní Romaně přeplatek ve výši 4 000 Kč. Paní Romana si zvolí v přehledu o příjmech a výdajích zaslání přeplatku na účet. Zdravotní pojišťovny zasílají přeplatky do jednoho měsíce.

 

Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 4 krát