Jaká je splatnost záloh na sociální a zdravotní pojištění?

17.02.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Do kdy musí uhradit zálohy na sociálním a zdravotním pojištění zaměstnanec nebo zaměstnavatel? Do kdy OSVČ a do kdy osoba bez zdanitelných příjmů?

Zdravotní a sociální pojištění má svá pravidla a jedno z nich praví, kdy musí určité skupiny uhradit zálohy na těchto "přímých daních". Jak to tedy je?

Do kdy musí uhradit zdravotní pojištění:

Do kdy musí uhradit sociální pojištění:

Splatnost zdravotního pojištění je většinou do 8. dne následujícího měsíce.

Zdravotní a sociální pojištění splatnost

Zdroj: Shutterstock

Splatnost záloh zdravotního pojištění

Za děti a studenty do 26 let odvádí zdravotní pojištění stát, proto si se splatnostmi většinou nemusí lámat hlavu.

Pracující, OSVČ či OBZP však již musí vědět, do kdy má být odvedeno zdravotní pojištění jejich zdravotní pojišťovně. Splatnost záloh zdravotního pojištění je odlišná u různých skupin.

Jestliže poslední den splatnosti připadá na víkend či svátek, tak posledním dnem splatnosti je nejbližší následující pracovní den.

A nyní se již podívejte, jaká je splatnost zdravotního pojištění u zaměstnanců, OSVČ či OBZP.

Do kdy musí uhradit zálohy na zdravotní pojištění zaměstnanec?

Za zaměstnance odvádí zdravotní pojištění zaměstnavatel a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Podobná situace jako u zaměstnance je i u pracovníků, kteří pracují na dohodu o provedení práce (DPP) či dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nad limit.

Tip: Vypočítejte si výši vašich odvodů na zdravotním a sociálním pojištění

Do kdy musí uhradit zálohy na zdravotní pojištění OSVČ?

Měsíční zálohu zdravotního pojištění musí OSVČ uhradit vždy do 8. dne následujícího měsíce, například pojistné za únor musí OSVČ odvést do 8. března.

Při meziročním zvýšení minimálních záloh na zdravotním pojištění musí OSVČ odvést zvýšenou zálohu do 8. února.

Do kdy musí uhradit zálohy na zdravotní pojištění Osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP)?

Osoby bez zdanitelných příjmů musí zálohu na zdravotním pojištění odvést stejně jako OSVČ, vždy do 8. dne následujícího měsíce.

 

Splatnost záloh sociálního pojištění

Sociální pojištění má tři složky (důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek státu na politiku nezaměstnanosti) a jeho splatnost je odlišná u zaměstnance a OSVČ.

Do kdy musí uhradit zálohy na sociální pojištění zaměstnanec?

Sociální pojištění v zaměstnání a z dohod vám z vaší mzdy či odměny odvede účetní zaměstnavatele a to vždy do 20. dne následujícího měsíce. Například pojistné za leden se musí uhradit do 20. února.

Do kdy musí uhradit zálohy na sociální pojištění OSVČ?

V případě OSVČ je splatnost zálohy sociálního pojištění od 1. do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné odvádí.

Při meziročním zvýšení minimálních záloh na sociálním pojištění musí OSVČ odvést zvýšenou zálohu po Přehledu o příjmech a výdajích (ten musí být podán nejpozději měsíc ode dne, ve kterém OSVČ podal (či měl podat) daňové přiznání).

Nejpozději tedy na začátku května (při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem nejpozději na začátku srpna).

Do kdy musí uhradit zálohy na sociální pojištění Osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP)?

Platba sociálního pojištění je dobrovolná, nicméně v rámci něj odvádíte důchodové pojištění (neplacení sociálního pojištění = nízký starobní důchod).

Dobrovolní plátci pojistného musí uhradit pojistné za daný měsíc do konce daného měsíce.

Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění se podává na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ), pod kterou spadá trvalé bydliště OBZP.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 32 krát

Články ze sekce: DANĚ