Srážky ze mzdy: jak se změní exekuce v roce 2020?

16.03.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Jaké změny v roce 2020 se promítnou do srážek ze mzdy při exekuci. Kolik vám zbude na výplatní pásce při exekuci na jaře, v létě či na konci roku?

Tento rok se ve srážkách mezd chystá řada změn, jak a kdy nastanou:

Jak se změní exekuční srážky ze mzdy během roku 2020?

Jaké změny čekají lidi v exekuci v roce 2020?

Zdroj: Shutterstock

Změny od ledna 2020 - růst normativních nákladů

Nezabavitelná částka vzrostla již od 1. ledna 2020, a to díky navýšení částky normativních nákladů na bydlení z 6 429 Kč na 6 502 Kč. 

Změny od dubna 2020 - růst životního minima

Další růst nezabavitelné částky způsobí plánovaný růst životního minima.

Od 1. dubna 2020 se zvýší existenční a životní minimum o 13,2 %. To znamená, že existenční minimum vzroste z 2 200 Kč na 2 490 Kč.

Růst životního minima bude následující:

Životní minimum pro Životní minimum platné
 do 31. 3. 2020
Životní minimum platné
od 1. 4. 2020
Jednotlivce 3 410 Kč 3 860 Kč
První osobu v domácnosti 3 410 Kč 3 550 Kč
Druhou a další osobu v domácnosti 2 830 Kč 3 200 Kč
Děti do 6 let 1 740 Kč 1 970 Kč
Děti od 6 do 15 let 2 140 Kč 2 420 Kč
Pro nezaopatřené děti od 15 až 26 let 2 450 Kč 2 770 Kč

Zdroj: MPSV

Tip: Kalkulačka životního minima

Od čeho se odvíjí nezabavitelné minimum dlužníka?

Nezabavitelné minimum dlužníka je hodnota z výdělku, která vám musí zůstat pokud se nacházíte v insolvenci. Dlužníkovi slouží nezabavitelná částka k uspokojení svých životních potřeb, popřípadě i pokrytí nákladů na životní potřeby své rodiny.

Základní nezabavavitelná částka je součtem životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení.

Základní nezabavitelná částka se následně násobí určitým podílem ze kterého následně výjde nezabavitelné minimum dlužníka.

Dále vám musí zůstat nezabavitelná částka na vyživovanou osobu, což je určitý podíl  z nezabavitelného minima dlužníka.

Oba podíly budou od 1. července změněny ve prospěch dlužníka.

Změna poměrů nezabavitelného minima k 1. červenci 2020

Od 1. července 2020 zůstane dlužníkům více ze mzdy, protože se změní částky, které mohou být sraženy z měsíční mzdy a to následovně:

  • U nezabavitelného minima ze ⅔ na 3⁄4 ze základní nezabavitelné částky
  • U nezabavitelné částky na vyživovanou osobu z ¼ na 1⁄3 z nezabavitelného minima dlužníka

Tato změna zapříčiní to, že se sníží exekuční srážky ze mzdy. Tato změna se dotkne jak jednotlivců, tak celých rodin, protože se zvýší i částka na vyživovanou osobu (manžel/ka, děti a někdy také prarodiče).

Srážky se provádí z čisté mzdy a jejich výše se liší u přednostních a nepřednostních pohledávek. Přednostní pohledávky jsou např. pohledávky na výživném, vůči státu a náhrady škod způsobených úmyslnými trestnými činy.

Nepřednostní pohledávky jsou např. nezaplacené faktury, nezaplacené splátky a úroky, pokuty a penále.

V tabulce se nachazí důležité částky, které se v roce 2020 změní a na jejichž základě se počítá srážka ze mzdy.

Důležité hraniční částky při výpočtu srážek ze mzdy v roce 2020

Srážky ze mzdy

Hodnota do
31. 3. 2020
Hodnota
od 1. 4. 2020
Hodnota od
1. 7. 2020

  Životní minimum

3 410 Kč

3 860 Kč 3 860 Kč

Normativní náklady na bydlení

6 502 Kč

6 502 Kč 6 502 Kč

Základní nezabavitelná částka

(Životní minimum + normativní náklady na bydlení)

9 912 Kč 10 362 Kč 10 362 Kč

Nezabavitelné minimum na dlužníka (Základní nezab. 
částka x ⅔ (od 1. 7. 2020 se násobí 3⁄4 ))

6 608 Kč1)

6 908 Kč1) 7 772 Kč1)

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu (Nezabavitelné
min. na dlužníka x ¼ (od 1. 7. 2020 se násobí 1⁄3))

1 652 Kč2)

1 727 Kč2) 2 591 Kč2)

Částka, nad kterou se srazí mzda bez omezení

(2 x Základní nezabavitelná částka)

19 824 Kč3)

20 724 Kč3) 20 724 Kč3)

1) ⅔ ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení, od 1. července 3⁄4 ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení
2) ¼ základní nezabavitelné částky, od 1. července 1⁄3 základní nezabavitelné částky
3) 2x základní nezabavitelná částka

Vy si nyní můžete vypočítat to, jakým způsobem se vaše srážky ze mzdy změní v naší kalkulačce.

Jestli vám stále není jasné, jak se změní srážky ze mzdy, tak se podívejte na pár příkladů lidí v exekuci v našem dalším článku.

Tip: Vypočítejte si vaši čistou mzdu

Štítky:

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 15 krát

Články ze sekce: DANĚ