Proč v podnikání pokračovat i v důchodovém věku?

22.04.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Některé OSVČ při dosažení řádného důchodového věku automaticky ukončují svoji samostatnou výdělečnou činnost. Přitom v důchodu lze stále podnikat. Pro někoho může být právě přiznání starobního důchodu impulsem pro zahájení podnikání. Jaké výhody přináší samostatná výdělečná činnost v penzi?

Přestože v posledních letech státní důchody stoupaly, tak stále pro aktivní penzisty je život pouze se státním důchodem velmi složitý, neboť chtějí cestovat a užívat si důchodu. Zejména OSVČ mají přitom možnosti omezené, neboť mají v průměru měsíční státní důchod výrazně nižší než zaměstnanci. Při platbách minimálních záloh na sociálním (důchodovém) pojištění nepřesáhne státní starobní důchod 10 tisíc korun. Pro OSVČ, které dosáhnou řádného důchodového věku, je tedy z finančního hlediska výhodnější stále vykonávat samostatnou výdělečnou činnost a k tomu pobírat státní starobní důchod.

Nepodnikat na procenta

Vzhledem k tomu, že v řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně podnikatelské činnosti, je finančně výhodnější současně pobírat státní důchod a zisk ze samostatné výdělečné činnosti, než odejít do penze později a z tohoto titulu mít následně státní důchod vyšší. Finanční výhody druhé varianty převáží až v dlouhodobém časovém horizontu. Při dosažení řádného důchodového věku je tedy výhodnější si požádat o starobní důchod a dostávat každý měsíc na účet státní důchod a k tomu ještě příjem ze samostatné výdělečné činnosti.

Spolupráce jen s vybranými zákazníky

Většina OSVČ, které i v důchodovém věku pokračují ve své činnosti, volí zjednodušený podnikatelský režim. Nechtějí ztratit roky budovanou pozici na trhu a získané spolehlivé zákazníky, současně již však nechtějí expandovat. Samostatné výdělečné činnosti tedy věnují podstatně méně času než před dosažením řádného důchodového věku a svoji činnost vykonávají pro prověřené  zákazníky. V takovém režimu mají v důchodu dostatek času na rodinu a koníčky a přitom se jejich finanční situace odchodem do penze příliš nezhorší.

Aktivita je důležitá

Pro řadu OSVČ je výkon samostatné výdělečné činnosti důležitým hnacím motorem a vlastní podnikání je udržuje v duševní i fyzické kondici. V penzi je výkon samostatné výdělečné  činnosti méně stresový, neboť mají OSVČ již jistý měsíční příjem formou státního důchodu. Samostatnou výdělečnou činnost v penzi je tak možné přizpůsobit požadovanému pracovnímu tempu a nasazení.

Výhody podnikání v důchodu: daně, pojištění

Zdroj: Shutterstock

Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti

Výkon samostatné výdělečné činnosti v penzi je pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění považován za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako při výkonu hlavní samostatné výdělečné  činnosti.

Roční sociální a zdravotní pojištění se počítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu, což přináší oproti hlavní činnosti úsporu při nižších ziscích. I penzisté vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost musí každoročně vyplnit daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob a přehledy o příjmech a výdajích pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu.

Kdy lze žádat o zvýšení důchodu?

Za každých odpracovaných 360 kalendářních dní v řádném důchodovém věku je možné si požádat o zvýšení důchodu, které činí 0,4 % z výpočtového základu právě za každých odpracovaných 360 kalendářních dní. Pro účely zvýšení státního důchodu se hodnotí i doba výkonu vedlejší samostatné výdělečné  činnosti, jestliže se z takové činnosti odvádí sociální pojištění. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné  činnosti totiž nevzniká povinnost platit sociální pojištění, jestliže je hrubý zisk (tj. příjem ponížený o související výdaje) do limitu, který pro celý kalendářní rok 2020 činí 83 603 Kč.

Nižší zisk nepodléhá dani z příjmu

Penzisté přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností nízké měsíční částky nemusí platit daň z příjmu fyzických osob, jestliže jejich roční hrubý zisk činí méně než 165 600 Kč. V daňovém přiznání totiž uplatní v plném rozsahu daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a vypočtená daň z příjmu fyzických osob bude nulová. Při uplatnění dalších daňových slev či daňových odpočtů se limit pro neplacení daně z příjmu fyzických osob ještě zvyšuje. Souhrnné daňové zatížení, tedy zohlednění plateb na dani z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění, je tedy pro podnikající starobní důchodce nízké.

 

Čtěte také:

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY