Kdy se studenti vrátí do základních, středních a vysokých škol?

14.04.2020 | , Finance.cz
Spotřebitel


Pandemie koronaviru v Česku pomalu odeznívá a zdá se, že nejhorší je za námi. Kdy se žáci vrátí do školních lavic na základních, středních a vysokých školách? 

Vláda již nepočítá s obnovením výuky v plném rozsahu ve školním roce 2019/2020. Nicméně návrat žáků do lavic proběhne dle harmonogramu. Kdy se jednotliví studenti vrátí do lavic?

Některé děti budou z rozhodnutí vlády nadšené

Kdy se děti vrátí do školy?

Zdroj: Shutterstock

Základní školy - do lavic se vrátí pouze žáci 1. stupně

Do školních lavic půjdou žáci prvního stupně zpět 25. května, a to v rouškách a v maximálním počtu 15 žáků na třídu.

Ve třídě bude o rouškách rozhodovat učitel a jestliže budou mít mezi sebou žáci dostatečné rozestupy, tak je žáci nebudou muset mít na obličeji.

Ovšem vláda nechala poměrně velké pravomoci ředitelům škol, učitelům i rodičům.

Učitelé (například rizikoví a staršího věku) se v tomto školním roce za katedru vracet nemusejí 

Rovněž docházka dětí bude na uvážení rodičů. Rodiče, kteří budou mít strach své dítě poslat do školy, tak nebudou muset činit a mohou své dítě učit doma a konzultovat jednotlivé kroky s učitely, tak jako doposud.

Žáci 2. stupně se do lavic tento školní rok již nevrátí, což jistě rozpláče nejednoho náctiletého žáka.

Tip: Ošetřovné pro OSVČ

Školy při dětských domovech mohou otevřít od 11. května

Ve školách při dětských domovech a výchovných či diagnostických ústavech by už mohla probíhat prezenční výuka od 11. května.

Střední školy - žáci zůstávají doma, kromě maturantů

Středoškoláci, kteří nechodí do posledních ročníků, se do školních lavic již nevrátí.

Od 11. května se studenti posledních ročníků středních škol budou připravovat na maturitu.

Dále od 11. května se mohou do školy vrátit studenti odborných a uměleckých škol.

Maturity budou v červnu, jejich podoba je nejistá

Maturity a závěrečné zkoušky na VOŠ budou v červnu, stejně jako přijímací zkoušky střední školy.

Podoba maturit a závěrečných zkoušek je ovšem dosud v jednání mezi zástupci škol a ministerstva školství.

Přijímací zkoušky budou nejspíše také v červnu, ale tuto pravomoc mají v rukách jednotlivá vedení vysokých škol.

Tip: Jak žádat o 25 000 Kč pro OSVČ?

Vysoké školy - studenti vysokých škol zůstanou většinou doma

První vlna návratu se týká vysokoškoláků v posledním ročníku studia, ti se od 20. dubna mohou individuálně připravovat na zdárné dokončení studia, avšak maximálně v pěti lidech. 

Studenti v posledním ročníku bakalářského či magisterského studia tedy mohou docházet na konzultace, do knihoven (ovšem pouze pro studijní literaturu). Dále studenti medicíny, práva a dalších oborů mohou absolvovat rigorózní zkoušky.

Nejspíše také budou mít možnost absolvovat zkoušky zahraniční studenti, o tom ovšem proběhne ještě debata mezi vysokými školami a ministerstvy vnitra a školství.

Vysokoškoláci v nižších ročnících (co nekončí) si na konečnou podobu studia a zkoušek musí počkat.

Musí se školáci vracet do lavic?

Většina studentů se do lavic vracet nemusí, protože vláda nechává rozhodnutí návratu do škol na žácích a jejich rodičích.

Jsou data již pevně stanovená?

Všechno se ovšem může ještě změnit, jedná se o předběžný plán. Otevírání škol bude záviset na vývoji pandemie koronaviru v Česku, jak se bude vyvíjet počet nemocných, a co s pandemií koronaviru udělají Velikonoce a postupné uvolňování obchodů

„Plán je realizovatelný za předpokladu, že se epidemiologická situace bude vyvíjet dobře,“

ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: Spotřebitel