Jak žádat o vyšší ošetřovné pro OSVČ za duben?

13.05.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Jak vyplnit žádost o ošetřovné pro OSVČ? Kde ji najdete? S naším návodem vám to zabere pouze pár minut. Jak na to? A co je třeba přiložit k žádosti?

Ošetřovné pro OSVČ vzrostlo v dubnu na 500 Kč denně. Jak a kde najdou OSVČ žádost o ošetřovné za duben? Co je třeba přiložit a jak žádost vyplnit?

Je ošetřovné 500 Kč denně dostatečné?

Ošetřovné pro OSVČ - jak žádat?

Zdroj: Shutterstock

Které OSVČ mohou žádat o ošetřovné

Na ošetřovné v hodnotě 500 Kč denně mají nárok ty OSVČ, které mají podnikání jako hlavní činnost.

OSVČ dále nemohly kvůli vládním opatření proti šíření infekce koronaviru vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

  • dítě mladší 13 let, které navštěvuje školu či jiné dětské zařízení, jež bylo uzavřeno kvůli šíření infekce koronaviru,
  • nezaopatřené dítě do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost),
  • osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) a dočasně byla umístěna do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče.

Tip: Kdo má nárok na kompenzační bonus v hodnotě 19 500 Kč?

Kde najdu žádost o ošetřovné pro OSVČ?

Prvním krokem pro získání ošetřovného je získání:

  • Potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy, školky, dětské skupiny apod.) či zařízení poskytujícího sociální služby

Potvrzení získáte v základní, mateřské škole či jiné instituci, kterou vaše dítě navštěvuje. Informace o možnosti získání najdete na stránkách školy dítěte.

Na potvrzení musí být uvedeno jméno a příjmení dítěte/osoby, jakou školu/zařízení navštěvuje a datum, od kdy je uzavřena/uzavřeno.

Dalším krokem je získání a vyplnění žádosti o ošetřovné.

Žádost o ošetřovné pro OSVČ najdete na stránkách Ministerstva práce a obchodu (MPO):

Žádost o ošetřovné pro OSVČ za duben můžete posílat do 7. 6. 2020 do 23:59.

Jak vyplnit žádost o ošetřovné pro OSVČ?

1. část - Žadatel

Zde vyplníte vaše IČ, jestliže ho nevíte, tak si ho vyhledejte na stránkách živnostenského rejstříku.

Vyplníte rovněž vaše jméno a příjmení, datum narození a místo podnikání.

Musíte zde vyplnit také vaše DIČ, jestliže vám nebylo přiděleno, vyplníte vaše rodné číslo (CZ + rodné číslo bez lomítka).

Vyplňujete také kontaktní údaje, e-mail a telefonní číslo. Jestliže máte datovou schránku, tak i 7místné ID.

Posledním krokem v této části je vyplnění doplňujících údajů:

  • Zda-li jste podali žádost o ošetřovné za březen 2020.
  • Zda-li podnikáte na základě zvláštního zákona (např. svobodná povolání, zemědělci).
  • Zda-li jste spolupracující osoba.

2. část - Rozsah dotace

Vyberete dny v měsíci dubnu, za které chcete čerpat ošetřovné pro OSVČ.

Dále vyplníte číslo bankovního účtu a kód banky, na které má být ošetřovné zasláno.

3. část. - Údaje o všech dětech a závislých osobách žijících s žadatelem ve společně hospodařící domácnosti

V této části vyplníte identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození) osoby, na kterou pobíráte ošetřovné.

4. část - Čestné prohlášení

Čestně prohlásíte, že údaje v žádosti jsou pravdivé a máte na ošetřovné pro OSVČ nárok.

Jak a kde žádost o ošetřovné pro OSVČ odeslat?

Vytvořte a stáhněte si pdf žádosti o ošetřovné. Máte 2 možnosti, jakým způsobem žádost o ošetřovné pro OSVČ poslat:

1. Vlastní datovou schránkou

Přihlaste se do vlastní datové schránky.

Do emailu vložte staženou žádost o ošetřovné, společně s vyfocenou či přeposlanou přílohou - Potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy, školky, dětské skupiny apod.) či zařízení poskytujícího sociální služby.

Uveďte předmět –"fpdub"

Odešlete do datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu, jehož ID datové schránky je wnswemb.

2. V listinné podobě poštou

Vytiskněte a vlastnoručně podepište žádost o ošetřovné pro OSVČ. Přiložte k žádosti Potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy, školky, dětské skupiny apod.) či zařízení poskytujícího sociální služby.

Žádost s přílohou pošlete poštou na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu:

"fpdub"
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

Tip: Jak žádat o kompenzační bonus pro OSVČ za květen a červen?

Kdy dorazí peníze účet?

Nyní zbývá pouze čekat na vyřízení vaší žádosti ze strany MPO, to si může vyžádat některé doplňující či chybějící informace, takže si kontrolujte vaši datovou schránku či e-mail.

Kontrolujte si rovněž váš bankovní účet, protože vám ošetřovné může dorazit poměrně brzy po odeslání žádosti.

Další vládní opatření proti šíření koronaviru a pomoc pro OSVČ či zaměstnance najdete na našem Facebooku.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY