Dalších 19 500 Kč pro OSVČ? Ano, ale jen pro některé!

22.04.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Byla schválena další podpora pro OSVČ a to pro ty, kteří budou mít omezené podnikání během května a června. Jak o tuto dávku žádat? Kdy bude definitivně schválena?

Poslanecká sněmovna schválila podporu pro OSVČ pro měsíce květen a červen. Ovšem Senát novelu pozměnil a vrátil ji do Poslanecké sněmovny. která veto Senátu ČR přehlasovala.

Tato podpora má navazovat na program "Pětadvacítka", který mohly OSVČ čerpat v dubnu.

Vláda si pro OSVČ nachystala další podporu za měsíce květen a červen

Finanční podpora pro OSVČ

Zdroj: Shutterstock

Podpora 500 Kč denně pro OSVČ v květnu a červnu

OSVČ mohou žádat o podporu ve výši 500 Kč za každý den, a to během května a června.

Všechny podniky by měly být otevřeny do 8. června 2020, tudíž lze žádat o 500 Kč denně za celý květen a 8 červnových dní.

Celkově si tedy mohou OSVČ přijít na finanční podpoře až na 19 500 Kč.

Samozřejmě se musí jednat o OSVČ, kterým byla znemožněna či významně omezena činnost.

Dodejme, že podpora se nijak nedaní a neodvádí se z ní odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Nicméně řada OSVČ řádně neví, jestli mohou žádat a jak dokazovat negativní dopady pandemie koronaviru.

Malé rostoucí OSVČ mohou přeci mít vyšší příjmy, ale dopředu domluvené práce jim mohou odpadnout a jejich slibný rozlet byl omezen i přes rostoucí příjmy.

Navíc u OSVČ pracující na domluvených zakázkách online se propad v příjmech může projevit až několik měsíců po skončení omezení podmínek.

Jak se na to ovšem bude dívat finanční úřad, je ve hvězdách, snad tedy na rostoucí postižené firmy berňák "nezasedne" a nevyměří OSVČ doplatek a penále.

Vládní představitelé ovšem slibují, že čestné prohlášení u malých OSVČ bude stačit.

Podmínky nároku na další podporu

Osoby samostatně výdělečně činné, kterým bylo na základě vydaných mimořádných opatření znemožněno či omezeno podnikání nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s koronavirem, mají nárok na finanční podporu.

Dále náleží těm OSVČ, kteří mají v souvislosti s pandemií koronaviru snížené nebo nulové příjmy.

Podmínky zůstávají podobné, OSVČ musí mít činnost aktivní v období, za které chce podporu čerpat. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)

Osoby samostatně výdělečně činné, jež o podporu žádají, nesmí být přihlášeny na Úřadu práce a nesmí čerpat podporu v nezaměstnanosti.

Dalšími podmínkami jsou, že nesmí být v hmotné nouzi či pobírat příspěvek na bydlení.

OSVČ, které pobírají peněžitou pomoc v mateřství, mají rovněž nárok na finanční podporu při splnění dalších podmínek.

Jako omezení v podnikání z důvodu pandemie koronaviru se považuje:

  • nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz,
  • karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance,
  • péče o dítě,
  • omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ,
  • omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti.

Splnění těchto skutečností doloží žádající OSVČ čestným prohlášením.

OSVČ mohou tuto podporu využít, i když čerpají ošetřovné.

Tip: Které OSVČ mají nárok na ošetřovné?

OSVČ a vedlejší podnikatelská činnost

Studenti, starobní důchodci, rodiče pobírající rodičovský příspěvek či lidé starající se o zdravotně postiženou osobu, jež mají vedlejší podnikatelskou činnost, si jistě oddechnou, protože nynější vládní návrh myslí i na ně. Pokud na jejich podnikání měla pandemie koronaviru dopad, tak mohou žádat o 25 000 Kč i o 19 500 Kč

Pokud OSVČ vykonává současně zaměstnání, tak nárok na finanční podporu nemá. Výjimku mají OSVČ, které mají pracovní úvazek související s pedagogickou činností.

Tip: Prominutí záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ

Jak žádat o finanční podporu?

Jestliže jste žádali o 25 000 Kč v dubnu (můžete do konce dubna), tak vás žádost nepřekvapí, protože je prakticky totožná.

Návod najdete zde:

Co bude třeba k žádosti přiložit?

K žádosti o tuto podporu přikládáte pouze čestné prohlášení, kterým dokazujete, že splňujete podmínky na čerpání žádosti. 

Tip: Kolik bude stát přispívat podnikatelům na mzdy zaměstnanců?

Kolik OSVČ již o "Pětadvacítku" požádalo?

O peníze z programu "Pětadvacítka" požádalo přes 4600 000 OSVČ z celkových 700 000.

Vyšší počet žádostí je nejspíše omezen tím, že mnoho OSVČ se bojí žádat, protože se bojí kontrol finančního úřadu, a to i přestože bylo jejich podnikání omezeno. Nebo žádost odkládají na poslední chvíli.

 

Kdy stát začne 19 500 Kč vyplácet?

K vyplácení bude docházet nejspíše v květnu I v červnu.

Kdo musí novelu ještě schválit? 

Novela vešla v platnost a můžete o peníze žádat.

Průběh schvalování novely můžete sledovat na našem Facebooku.

Zdroje: Ministerstvo financí ČR, ČTK

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 64 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY