10 nepravd o studentské brigádě

17.06.2021 | , Finance.cz
DANĚ


V letních měsících si mnozí studenti přivydělávají formou brigád. Ohledně zdanění a dalších podmínek přivýdělku panují v praxi určité nesrovnalosti. Podívejme se na vybraných deset z nich. 

Nejčastěji si studenti přivydělávají na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Zejména někteří vysokoškoláci však pracují pro zaměstnavatele téměř po celý rok na zkrácený úvazek. Těchto deset omylů však pro práci na brigádu neplatí:  

  1. Nemusí být dodržena minimální mzda?
  2. Stačí brigádu sjednat ústně?
  3. Kdy lze podepsat prohlášení k dani?
  4. Mohou brigádníci pracovat pro více zaměstnavatelů?
  5. Kdy studenti odvádí sociální a zdravotní pojištění?
  6. Mají studenti slevu na pojistném?
  7. Brigáda a daň z příjmů
  8. Kdy vzniká nárok na daňovou vratku?
  9. Vyřídí srážkovou daň zaměstnavatel?
  10. Mají studenti nárok na nemocenskou?

Může student pracovat za menší než minimální mzdu?

Brigády pro studenty

Zdroj: Shutterstock

Musí být u brigády dodržena minimální mzda?

Měsíční minimální mzda pro práci na plný úvazek činí v roce 2021 částku 15 200 Kč, hodinová minimální mzda potom 90,50 Kč. Nárok na minimální hodinovou minimální mzdu mají přitom i studenti přivydělávající si na některou z pracovních dohod.

Stačí sjednat brigádu ústně

I pro práci na některou z pracovních dohod musí být uzavřena písemná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, přičemž jedno písemné vyhotovení obdrží zaměstnanec. Nelze práci vykonávat pouze na základě ústní dohody.

Nelze podepsat prohlášení k dani

Studenti mají rovněž možnost uplatňovat při výpočtu čisté měsíční mzdy nebo čisté odměny daňové slevy. Studenti uplatňují nejenom základní daňovou měsíční slevu na poplatníka v částce 2 320 Kč, ale i slevu na studenta v částce 335 Kč. Podmínkou pro uplatnění daňových slev je podepsání prohlášení k dani a doložení potvrzení o studiu.

Lze pracovat pouze pro jednoho zaměstnavatele

Schopní studenti mohou samozřejmě pracovat současně pro více zaměstnavatelů, zpravidla pro každého na některou z pracovních dohod. Na základě dohody o provedení práce je možné pracovat pro jednoho zaměstnavatele maximálně 300 hodin za rok. Při práci pro více zaměstnavatelů současně je možné mít podepsáno prohlášení k dani pouze u jednoho z nich.

Studenti neplatí sociální a zdravotní pojištění

Z hrubé mzdy nebo hrubé odměny je pracujícím studentům odváděno sociální a zdravotní pojištění jako ostatním zaměstnancům, pouze u zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Sociální a zdravotní pojištění se neplatí pouze z hrubé odměny z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a méně a z dohody o pracovní činnosti ve výši 3 499 Kč a méně.

Tip: Vypočítejte si vaši čistou mzdu!

Zaměstnavatelé mají slevu na pojistném

Zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance na sociálním pojištění 24,8 % z hrubé mzdy a na zdravotním pojištění 9 % z hrubé mzdy. V tomto ohledu status studenta žádnou finanční úsporu nepřináší. Zaměstnavatelé neplatí za brigádníky pojistné pouze v případě, že hrubá odměna z pracovní dohody je do limitu pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění.

 

Daň z příjmu se odvádí z hrubé mzdy

Daň z příjmu fyzických osob se i u studentů vypočítává z hrubé mzdy. Sazba daně je standardních 15 % ze hrubé mzdy. Odvod daně z příjmu ze superhrubé mzdy bylo od roku 2021 zrušeno.

Vždy vzniká nárok na daňovou vratku

Studenti, jejichž roční daňový základ je nižší než 212 400 Kč a kteří odvedli během roku z hrubé mzdy nebo hrubé odměny zálohovou či srážkovou daň, obdrží tuto daň v plném rozsahu zpět po provedeném ročním zúčtování daně nebo podaném daňovém přiznání. Pokud však během roku není ničeho odvedeno na dani z příjmu (tj. z důvodu nízké odměny nebo nízké hrubé mzdy), potom na žádnou daňovou vratku nárok nevzniká.

Vrácení srážkové daně vyřídí zaměstnavatel

Při nepodepsaném prohlášení k dani a hrubé odměně z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a méně je z hrubé odměny odvedena 15% srážková daň. Odvedenou srážkovou daň lze v takovém případě získat zpět, pokud je hrubý roční daňový základ do 212 400 Kč, podmínkou je však podání daňového přiznání. V těchto případech nemůže obdržení daňového přeplatku za zaměstnance vyřídit zaměstnavatel.

Studenti nemají nárok na nemocenskou

Jestliže zaměstnání formou brigády zakládá účast na nemocenském pojištění, tak vzniká i pracujícímu studentovi nárok na nemocenskou. Účast na nemocenském pojištění však nevzniká z brigády na některou z pracovních dohod, pokud je hrubá měsíční odměna do limitu a neplatí se z ní tedy sociální pojištění.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 23 krát

Články ze sekce: DANĚ