Co je Zelená dohoda "Green Deal", jaký dopad bude mít na ČR?

15.06.2020 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Co obsahuje Zelená dohoda, neboli "Green Deal"? Jaké budou náklady na zavedení "zelených opatření"? Jaký dopad to bude mít na ČR?

Velkorysý, masivní, "generační" plán na revoluci v životech a hospodaření Evropanů známý jako Green Deal, (zelená dohoda pro Evropu), byl loni členskými státy schválen proti boji s globálními změnami klimatu, znečištěným ovzduším, půdou i vodními toky, snížení cesty potravin ze zemědělství na stoly Evropanů. O čem všem je Green Deal a proč je zaváděn?

Zezelená evropská ekonomika?

Zdroj: Shutterstock

Problémy světa = problémy Evropy?

Změny klimatu a zhoršování životního prostředí jsou pro celý svět a Evropu hrozbou a boj s těmito změnami představuje jednu z největších výzev dnešní doby.

Na evropské země změny klimatu již doléhají, a jestliže se nezabrání především oteplování planety, tak by škody mohly jít do stovek miliard eur. Podle mnoha vědců je i tak pozdě.

Zemědělci v posledních letech hlásí kvůli suchu každoročně miliardové škody prakticky ve všech evropských zemích, Česka nevyjímaje.

Navíc na evropské země dopadají další problémy - znečištění vzduchu, degradace půdy, neprůhledné odpadové hospodářství a problémy s lesními i zemědělskými monokulturami, to vše má dopady na lidské zdraví, zemědělství i životní prostředí.

V Česku i v dalších zemích Evropy se řešily spíše dopady, než důsledky.

Země Evropské unie se proto rozhodly pro odvážný tah a zavázaly se k Zelené dohodě pro Evropu, neboli "Green Dealu", který má transformovat ekonomiky v EU, která zajistí účinnější využívaní zdrojů a bude sloužit k hospodářskému rozvoji po celé EU.

Tip: Přestali jsme uvažovat selským rozumem, říká nejvýznamnější český ekolog

Co je Green Deal?

Evropa má plán stát se technologickým a ekologickým lídrem na světě, protože si podobně jako řada dalších zemí (Čína, Kanada, Indie) uvědomuje, že současný styl hospodaření není udržitelný.

Evropské země se v rámci Green Dealu zavazují k tomu, že

 • do roku 2050 nebudou produkovat žádné čisté emise skleníkových plynů,
 • bude hospodářský růst oddělen od využívání zdrojů,
 • nebude opomenut žádný jednotlivec ani region.

Na stránkách Evropské komise se doslova píše, že:

„Zelená dohoda pro Evropu je plán, jak zajistit udržitelnost hospodářství EU. Toho dosáhneme tak, že ve všech oblastech politiky přeměníme klimatické a environmentální výzvy v příležitosti a zajistíme, aby byl tento přechod inkluzivní a spravedlivý pro všechny."

Plán je rozdělen na jednotlivé politiky, které jsou následující

Ochrana biodiverzity

 • Na 30 % území Evropy se zřídí chráněné oblasti, stejně tak na 30 % evropského moře.
 • Obnoví se přirozené toky na 25 000 km toků.
 • Rozšíří se ekologické zemědělství a krajinné prvky s bohatou biologickou rozmanitostí na zemědělské půdě.
 • Sníží se používání pesticidů o 50 % do roku 2030.
 • Vysadí se 3 miliardy stromů.

Od zemědělce ke spotřebiteli a udržitelné zemědělství

 • Zajištění kvalitních potravin napříč celou EU,
 • zabránění podvodů v potravinářství,
 • využití a vývoj šetrnějších technologií na ošetření potravin,
 • zajištění spravedlivé transformace v zemědělství pro všechny zemědělce,
 • snížení závislosti na pesticidech, umělých hnojivech a antibioticích.

Čistá energie

 • Do roku 2030 hodnotu skleníkových plynů o 50 až 55 % oproti roku 1990,
 • do roku 2050 hodnotu skleníkových plynů o 100 % oproti roku 1990,
 • propojit energetické soustavy a lépe napojit/integrovat obnovitelné zdroje energie do sítě,
 • v zájmu lepšího sdílení čistých zdrojů energie zvýšit přeshraniční a regionální spolupráci.

Udržitelný průmysl a výstavba a renovace

 • Podpora zateplování, zadržování vody a digitalizace,
 • cirkulární ekonomika.

Udržitelná mobilita

 • Konec dotací na fosilní paliva,
 • obchodování s emisemi i v námořní dopravě,
 • efektivní zpoplatnění silnic v rámci EU,
 • 1 milion dobíjecích stanic do roku 2025 v rámci EU.

Odstranění znečištění

 • Snížení mikroplastů a reziduí z léčivých přípravků ve vodě,
 • snížení nadbytečných živin v prostředí díky strategii "od zemědělce ke spotřebiteli",
 • snížit znečištění z velkých průmyslových areálů.
 • zlepšit schopnost předcházení haváriím,
 • podpora místních orgánů s cílem čistšího ovzduší,
 • přezkoumat normy kvality ovzduší.

Jaké má problémy česká krajina?

Sucho a chemie Česko tradičně přikryje

České krajině hrozí depka, může za to řepka?

Pozře české lesy kůrovec?


Bude přijat Green Deal?

Většina zemí EU se k Zelené dohodě staví kladně, proti jsou zatím pouze Česká republika, Polsko a Maďarsko. Tyto země se obávají, že by se Green Deal mohl dotknout jejich potravinových a energetických potřeb. Nicméně i řada politiků z těchto zemí vyzývá k přijetí Green Dealu, který může nastartovat oslabené ekonomiky po koronaviru.

Deset zemí z různých koutů Evropy (Rakousko, Finsko, Itálie Litva a další) se vyjádřilo, že Green Deal by se měl přijmout rychleji, protože pomůže obnově po pandemii koronaviru, a tyto země mají rovněž obavy, že ekonomický dopad koronaviru oslabí u řady zemí ochotu přistoupit ke zavádění Green Dealu, což se ukazuje jako pravděpodobnost hraničící s jistotou.

Český ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) se již vyjádřil, že Green Deal brutálně smete ze stolu a na to se podíváme v dalším článku.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 41 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU