Co možná nevíte o superhrubé mzdě?

13.08.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Daň z příjmu fyzických osob se nepočítá z hrubé mzdy sjednané mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ale ze superhrubé mzdy. Jak se superhrubá mzda zjistí? Co všechno ovlivňuje? 

Superhrubá mzda je součtem hrubé mzdy a povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance. Při výpočtu měsíční daně z příjmu fyzických osob se přitom superhrubá mzda zaokrouhluje na stokoruny nahoru. Zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance 9 % na zdravotním pojištění a 24,8 % na sociálním pojištění. 

Superhrubá mzda byla původně dočasným řešením, ale toto dočasné řešení trvá již 12 let

Superhrubá mzda - co všechno ovlivní?

Zdroj: Shutterstock

Praktický příklad - sleva na dani a superhrubá mzda

Paní Markéta má hrubou mzdu 33 800 Kč. Na sociálním pojištění odvádí zaměstnavatel za paní Markétu 8 383 Kč (33 800 Kč x 24,8 %) a na zdravotním pojištění 3 042 Kč (33 800 Kč x 9 %). Superhrubá mzda po zaokrouhlení na stokoruny nahoru činí tedy 45 300 Kč.

Měsíční záloha na daň z příjmu fyzických osob při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka činí tedy 4 725 Kč (45 300 Kč x 15 % - 2 070 Kč).

Pokud by paní Markéta neuplatnila při výpočtu daně z příjmu slevu na poplatníka, např. z důvodu, že ji uplatňuje u jiného zaměstnavatele a ze zákona nelze slevu na poplatníka uplatnit v daném měsíci dvakrát, potom by daň z příjmu byla 6 795 Kč. Efektivní sazba daně z příjmu by v takovém případě činila 20,1 % (6 795 Kč: 33 800 Kč). Z důvodu výpočtu daně z příjmu ze superhrubé mzdy může být v praxi efektivní sazba daně z příjmu vyšší než samotná daňová sazba.

Tip: Vypočítejte si vaši čistou mzdu

Pojistné se platí vždy z hrubé mzdy

Superhrubá mzda se používá pouze pro výpočet daně z příjmu fyzických osob. Sociální pojištění i zdravotní pojištění se počítá z hrubé mzdy. Sociální pojištění se za celý kalendářní rok odvádí pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu, a to sociální pojištění placené zaměstnavatelem i sociální pojištění placené zaměstnancem. Pro celý kalendářní rok 2020 je maximálním vyměřovacím základem částka 1 672 080 Kč. Z částky nad strop se již sociální pojištění neplatí a existence maximálního vyměřovacího základu má tedy i vliv na výpočet superhrubé mzdy.

Solidární daň jen z hrubé mzdy

Občané s rozhodnými příjmy nad limit odvádí nejenom 15% daň z příjmu, ale z částky nad limit právě i 7% solidární daň. Pro celý kalendářní rok 2020 je limitem částka 1 672 080 Kč. Pro účely solidární daně se však hodnotí pouze hrubá mzda a nikoliv superhrubá mzda.

Důchodové nároky ovlivňuje hrubá mzda

Výpočet všech státních důchodů závisí na dosahovaných příjmech. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2020 se hodnotí příjmy v letech, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2019. Do výpočtu vstupuje vždy hrubá mzda. Stejně tak se počítají všechny nemocenské dávky (např. nemocenská, mateřská, ošetřovné, otcovská) z hrubé mzdy. Rozhoduje částka, ze které bylo zaplaceno sociální pojištění.

Superhrubá odměna

V případě, že je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 001 Kč a více, potom se rovněž pro účely výpočtu daně z příjmu fyzických osob vypočítává superhrubá odměna, tj. opět hrubá měsíční odměna povýšená o odvody zaměstnavatele za zaměstnance na povinném pojistném.

Praktický příklad - DPP a zdanění

Pan Jaroslav si přivydělává na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. Daň z příjmu se bude počítat z částky 10 000 Kč. Když je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně, tak takový příjem nepodléhá odvodům na sociálním a zdravotním pojištění. Pan Jaroslav má u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a uplatní při výpočtu slevu na poplatníka v částce 2 070 Kč a daň z příjmu je nulová.


Test: Znáte české daně?

Jsou pro vás daně sprosté slovo, nebo si při vyplňování daňového přiznání lebedíte? Otestujte své znalosti.

Jaké jsou aktuální sazby DPH?Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ