Kdo bude letos muset zaplatit solidární daň?

20.01.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Máte v zaměstnání nebo podnikání nadstandardně vysoké příjmy? V takovém případě je dost vysoká šance, že budete muset v roce 2020 zaplatit solidární daň. Co je o ní dobré vědět?

Solidární neboli také milionářská daň je u nás ještě stále poměrně mladou záležitostí. Vznikla teprve v roce 2013 a spadají pod ni pouze ty osoby, které mají vysoké příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání) anebo ze samostatně výdělečné činnosti (podnikání).

Sazba solidární daně a limity

Daň z příjmu fyzických osob činí 15 %. Pokud však bude příjem vyšší, než je stanovený limit pro platbu solidární daně, OSVČ i zaměstnanci budou muset z rodílu mezi výdělkem a limitem odvést ještě 7 %.

Za rok 2019 pak budou osoby výdělečně činné platit solidární daň, jestliže jejich roční zisk přesáhne částku 1 569 552 Kč. Tento limit je čtyřicetiosminásobek stanovené průměrné mzdy, a každý rok se proto neustále zvyšuje.

Aby zaměstnancům z hrubé mzdy nebyla odvedena solidární daň, musejí za měsíc vydělat méně než 130 796 Kč hrubého. Je zde navíc možné, že bude odvedena pouze během některých měsíců anebo dokonce pouze z jedné výplaty za předpokladu, že onen měsíc došlo k náhlému vyššímu výdělku. Ten mohlo způsobit vyplacení odstupného anebo třeba prémie a odměny.

Solidární daň v roce 2019 - sazba, rozhodná částka za rok 2018

Zdroj: Shutterstock

Z jakých příjmů se solidární daň neplatí?

Tento druh daně nelze odvádět z tzv. pasivních příjmů. To znamená, že všechny vaše příjmy z pronájmu anebo kapitálového majetku můžou být vyšší, než je stanovený limit, ale přesto se na ně solidární daň nevztahuje. Podobně to platí i v případě zisku z prodeje nemovitosti

Z jaké částky se počítá solidární daň?

Jak již bylo řečeno, u zaměstnance vždy z hrubé mzdy. U OSVČ se bude počítat z „čistého“ zisku, což je příjem ponížený o výdaje bez ohledu na to, zdali byly využity skutečné náklady anebo výdajový paušál.

Samotná daň se vypočítá z kladného rozdílu mezi součtem všech příjmů poplatníka ze samostatně výdělečné činnosti/závislé činnosti a daným limitem, tedy 48násobkem průměrné mzdy.

Vrácení solidární daně a roční zúčtování

To, že osoby výdělečné činné musí podat daňové přiznání, i když nemají tak vysoké příjmy, aby se staly plátci solidární daně, je samozřejmost. Důležité je ale vědět, že pokud má zaměstnanec hrubou mzdu vyšší než je stanovený limit na měsíc anebo je součet jeho měsíčních hrubých mezd za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců vyšší než roční limit, musí také podat daňové přiznání. V takovém případě pak bude muset zaměstnavatele požádat o potvrzení o zdanitelných příjmech.

Jestliže však byla u zaměstnance odvedena solidární daň jen v některých měsících, může v zaměstnání požádat mzdovou účetní o roční z účtování daně. Pokud pak roční hrubá mzda nepřesáhne 1 569 552 Kč, můžete počítat s tím, že vám solidární daň za rok 2019 bude vrácena.

 

O kolik vzroste rozhodná částka v roce 2020?

Společně se zvýšením průměrné mzdy se pro příjmy v roce 2020 zvýší i rozhodná částka pro odvod solidární daně. Zaměstnanec si bude moci měsíčně vydělat až do 139 340 Kč. Roční příjem zaměstnance a zisk OSVČ by pak měl být do limitu, který činí 1 672 080 Kč, aby výdělek nepodléhal solidárnímu zdanění.

Maximální vyměřovací základ pro pojištění za rok 2020

Pokud se bavíme o maximálním vyměřovacím základu, jde i o strop pro pojištění. Zdravotní pojištění pak žádný strop nemá na rozdíl od toho sociálního. Pro to však platí stejný limit jako pro solidární daň, čili pro rok 2019 1 569 552 Kč. Z příjmů, které tedy pod solidární daň již spadají, se neplatí sociální pojištění.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 27 krát