Kdy platíte zdravotní pojištění, i když nepracujete?

14.09.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Pouze za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát, ostatní občané si platí zdravotní pojištění sami nebo prostřednictvím zaměstnavatele. Jak platí zdravotní pojištění OBZP? 

V počítačovém systému své zdravotní pojišťovny je každý pojištěnec veden v jedné ze čtyř základních kategorií, a sice jako zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná, státní pojištěnec nebo osoba bez zdanitelných příjmů. Pro účely placení zdravotního pojištění je osobou bez zdanitelných příjmů každý, kdo nemůže být veden v jedné z předchozích tří kategorií. 

V roce 2021 byla měsíční platba pojistného pro OBZP ve výši 2 052 Kč

Zdroj: Shutterstock

Jaké jsou přípustné souběhy?

V praxi mohou být někteří pojištěnci současně vedeni ve více kategoriích (např. státní pojištěnec a zaměstnanec nebo OSVČ a zaměstnanec), kdo je však veden jako osoba bez zdanitelných příjmů, ten nemůže být evidován v žádné jiné kategorii.

Tip: Kdy musíte platit zdravotní pojištění i při nulových příjmech?

Kdo je nejčastěji OBZP?

Osobou bez zdanitelných příjmů jsou občané bez příjmů ze závislé nebo samostatné výdělečné činnosti, kteří nejsou současně státními pojištěnci, což jsou nejčastěji studenti starší 26 let, občané v domácnosti nepečující alespoň o jedno dítě do 7 let nebo dvě děti do 15 let, lidé sankčně vyřazeni z evidence na úřadu práce, ale také lidé mající pouze pasivní příjmy.

Jak vysoká je měsíční platba?

Všechny OBZP si musí samy zdravotní pojištění měsíčně platit. V letošním roce v částce 2 052 Kč. Měsíční platba pro OBZP totiž činí 13,5 % z minimální mzdy (15 200 Kč v roce 2021). Měsíční platbu na zdravotním pojištění je nutné zaslat na účet příslušné zdravotní pojišťovny do 8. dne následujícího měsíce. Neplacení zdravotní pojištění je sankciováno, za každý den prodlení je automaticky připisováno zákonné penále ve výši 0,05 % z dlužného pojistného. Všechny zdravotní pojišťovny si své pohledávky pečlivě hlídají a vymáhají je i po osobách bez zdanitelných příjmů.

Životní situace nemá vliv na výši pojistného

Majetková a příjmová situace osoby bez zdanitelných příjmů přitom nemá na platbu zdravotního pojištění vliv. Některé OBZP mají vysoký životní standard a přesto platí na zdravotním pojištění stejně vysokou částku jako např. občané sankčně vyřazeni z evidence na úřadu práce. Všechny OBZP platí měsíčně vždy stejně vysokou částku na zdravotním pojištění, a to i bez ohledu na rozsah čerpané zdravotní péče.

Příklad – příjmy jenom z nájmu

Paní Simona nepracuje a žije pouze z příjmů z nájmu. Příjem z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu nepodléhá platbě na zdravotním a sociálním pojištění. Paní Simona není státním pojištěncem pro účely placení zdravotního pojištění a musí si tedy zdravotní pojištění sama platit jako OBZP.

Příklad – změna zaměstnání a mezera v pojištění

Paní Haně skončil pracovní poměr u zaměstnavatele AB k 31. 7. 2021. Do nového zaměstnání nastoupí od 1. 9. 2021 Kvůli jednomu měsíci se paní Hana nechtěla registrovat na úřadu práce. Tento krok není pro paní Hanu finančně výhodný, neboť neobdrží podporu v nezaměstnanosti za daný měsíc, ale současně si bude za srpen muset zaplatit zdravotní pojištění jako OBZP.

Změnit zdravotní pojišťovnu mohou i OBZP

Ze zákona je možné změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 kalendářních měsíců, a sice buď k 1. 7. nebo k 1. 1., přičemž změnit zdravotní pojišťovnu mohou samozřejmě i OBZP. Případná změna zdravotní pojišťovny však nemá vliv na měsíční platbu zdravotního pojištění a rovněž se nelze změnou zdravotní pojišťovny vyhnout placení případných nedoplatků na dlužném pojistném a dlužném penále na veřejném zdravotním pojištění. Zdravotní pojišťovny důsledně vymáhají pravomocné pohledávky i po bývalých pojištěncích.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 22 krát

Články ze sekce: DANĚ