Do kdy je nutné odevzdat přehled pro ČSSZ?

07.09.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Rok 2020 je náročný ekonomicky, i co se týče množství změn v daňových termínech, pravidlech i v orientaci ve finanční podpoře vlády. Do kdy musí OSVČ odevzdat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 na ČSSZ?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zažívají turbulentní rok 2020, a ani září není vyjímkou. Řady malých podnikatelů se bude týkat podání přehledu o příjmech a výdajích na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), navíc v září končí prominutí záloh na sociálním a zdravotním pojištění pro OSVČ, což je také příliš nepotěší.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 se musí podat do 18. září 2020.

Do kdy je nutné odevzdat přehled pro ČSSZ?

Zdroj: Shutterstock

Do kdy musí OSVČ podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 na ČSSZ?

OSVČ musí podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 na ČSSZ do 1 měsíce po odevzdání daňového přiznání za rok 2019, a to nejpozději do 18. září 2020, navíc za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019.

Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ.

Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu.

Pozor, přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 musely OSVČ podat také na svoji zdravotní pojišťovnu, a to do 3. srpna 2020.

Tip: Vyplňte Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 hned a elektronicky!

Do kdy musely OSVČ podat daňové přiznání na finanční úřad?

OSVČ musely podat daňové přiznání do 18. srpna 2020, jinak mohou počítat se sankcemi, které se budou počítat za celé období od původního řádného termínu, který letos připadl na 1. duben 2020.

Shrnutí nejzazších termínů odevzdání přehledů o příjmech a výdajích a daňového přiznání za rok 2019

Co odevzdat? Kam odevzdat? Do kdy odevzdat?
Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 Vaše zdravotní pojišťovna 3. srpna 2020
Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob Územní pracoviště finančního úřadu 18. srpna 2020
Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 Okresní správa sociálního zabezpečení 15. září 2020

Zdroj: ČSSZ, Finanční správa ČR, zdravotní pojišťovny

Pozor, OSVČ budou muset odvézt zálohy na sociálním a zdravotním pojištění

Od září budou muset OSVČ znovu začít odvádět zálohy na sociálním a zdravotním pojištění.

Tip: Kdy musí OSVČ začít platit zálohy na zdravotním a důchodovém pojištění?

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ