Klíčová čísla pro uchazeče o zaměstnání, nejen k nároku na podporu v nezaměstnanosti

02.03.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Kolik činí podpora v nezaměstnanosti? Jak dlouho ji lze pobírat? A co potom, až nárok na ni skončí? Kolik si může legálně vydělat člověk, který je i potom evidovaný úřadem práce?

12, 24 (měsíců) čili kolik musí mít uchazeč o zaměstnání v poslední době odpracováno, aby získal podporu

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má za podmínek předepsaných zákonem o zaměstnanosti jen člověk, který odpracoval 12 měsíců, v posledních 24 měsících (2 letech), a to před zaevidováním na úřadu práce. Zákon hovoří o získání doby důchodového pojištění zaměstnáním nebo jinou (zvláště samostatnou) výdělečnou činností v délce 12 měsíců v posledních 2 letech.

Nicméně dobu zaměstnání nebo podnikání lze nahradit některými tzv. náhradními dobami: Jako zaměstnání resp. namísto zaměstnání se proto počítá třeba osobní péče o dítě do věku 4 let, osobní péče o zdravotně postiženého člověka apod.

5, 8, 11 (měsíců) čili jak dlouho lze být na podpoře

Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí nanejvýš

  • po dobu 5 měsíců, jestliže nezaměstnanému, který žádá o podporu, je v době podání žádosti o ni méně než dovršených 51 let,
  • 8 měsíců, pokud uchazeči o zaměstnání je více než 50 a maximálně 55 let,
  • 11 měsíců, jestliže nezaměstnanému je více než 55 let.

65, 50, 45 (procent) čili kolik procent předchozího výdělku činí podpora v nezaměstnanosti

Podpora v  nezaměstnanosti činí první 2 měsíce 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající tzv. podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku uchazeče o zaměstnání, kterého dosáhl v posledním zaměstnání, nebo, jeho vyměřovacího základu - používaného pro odvody na sociální a zdravotní pojištění (pokud podnikal jako osoba samostatně výdělečně činná), a to přepočteného na 1 kalendářní měsíc. Procentní sazba podpory se tak snižuje po prvních 2 a po uplynutí dalších 2 měsíců. I když někomu se snížit v důsledku sociální dávka nemusí. Záleží, jak vysoký výdělek měl před nezaměstnaností - před skončením zaměstnání nebo ukončení jiné výdělečné činnosti.

Podpora v zaměstnanosti, úřad práce a nekolidující zaměstnání

Zdroj: Shutterstock

 

21 487 Kč čili kolik peněz můžete za měsíc v rámci podpory v nezaměstnanosti maximálně dostat

Výše podpory v nezaměstnanosti není bezbřehá. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti může činit 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícímu momentu, kdy uchazeč o zaměstnání uplatnil na úřadě žádost o podporu. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti tak může u nezaměstnaných, kteří o ni požádali letos (v r. 2021), dosáhnout až 21 487 Kč měsíčně, protože Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Českým statistickým úřadem stanovilo výši oné průměrné mzdy za loňský rok 2021 na 37 047 Kč. (0,58 x 37 047 = 21 487)

Pokud měl někdo mzdu nebo plat třeba ve výši 20 000 Kč, tak je jasné, že mu postupně - s dobou registrace na úřadu práce - výše podpory v nezaměstnanosti bude klesat (protože procento, kterým se násobí výše jeho předchozího výdělku, také klesá - po 2 měsících z 65 procent na 50 procent a po dalších 2 měsících z 50 na 45 procent). Jestliže ale někdo měl poslední průměrný výdělek třeba 45 000 Kč, tak tomu tak nebude, pořád dosáhne na strop 21 487 Kč za měsíc, a to i v poslední fázi podpůrčí doby, kdy je podpora (její sazba) nejnižší.

5 557 Kč, 4 253 Kč, 3 899 Kč čili kolik dostane měsíčně ten, kdo neprokáže úřadu práce své příjmy

Tomu, kdo není schopen prokázat úřadu práce výši svých posledních příjmů, protože nedokáže předložit úřadu práce všechny potřebné dokumenty, příslušná potvrzení, ale také i tomu, kdo před registrací na úřadu práce nepracoval, ani nepodnikal, ale nárok na podporu v nezaměstnanosti získal jen tzv. náhradní dobou (péčí o dítě do 4 let věku, péčí o postiženého člověka), takže žádný poslední příjem (z důchodově pojištěné výdělečné činnosti) před nezaměstnaností vlastně vůbec nemá, nemůže jej vykázat, se podpora počítá z uvedené výše průměrné mzdy za loňský rok. Počítá se proto z 37 047 Kč, což je slušný výdělek. Jenže není důvod se radovat.

Podpora se odvozuje opravdu hodně nízkou procentní sazbou. - Podpora v nezaměstnanosti se pak stanoví za první 2 měsíce doby registrace na úřadu práce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu (1 nebo 4 nebo 7 měsíců, podle věku nezaměstnaného, jak už víme) ve výši 0,11násobku průměrné mzdy. Podpora v nezaměstnanosti tudíž dosahuje 5 557 Kč první 2 měsíce, 4 446 Kč další 2 měsíce. A po zbytek doby, kdy je nárok na podporu, 4 075 Kč.

8 100 Kč čili kolik si můžete vydělat, i když jste registrováni na úřadu práce, ale nemáte nárok na podporu

Pokud někdo nedokázal sehnat zaměstnání, a to za oněch 5, 8 či 11 měsíců, kdy se mu podle dosaženého věku vyplácí podpora v nezaměstnanosti, zůstane resp. může zůstat nadále evidován jako uchazeč o zaměstnání. Má to tu třeba výhodu, že se tato doba počítá (i když ne plně) jako odpracovaná pro účely nároku na starobní nebo invalidní důchod (to se vyplatí zvláště dlouhodobě nezaměstnaným.) Ale už má povolenu omezenou práci a omezený výdělek.

Není to moc, může si vydělat jen polovinu minimální mzdy, a to v hrubém. Jedná se o nekolidující zaměstnání. Úřadu práce totiž nevadí, překáží jen nároku na podporu. Nelze být totiž zaměstnán, a to ani s omezeným výdělkem během pobírání podpory v nezaměstnanosti.

Uchazeč o zaměstnání, který nepobírá podporu v nezaměstnanosti, si může vydělávat zcela legálně, aniž by se uchyloval k práci načerno. Nicméně tuto skutečnost musí úřadu práce nahlásit a vydělat nejvýše 8 100 Kč měsíčně v pracovním (popř. služebním) poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti. Nekolidující práce mu ovšem nesmí bránit v poskytování součinnosti úřadu práce při zprostředkování zaměstnání a v přijetí nabídky vhodného zaměstnání od úřadu práce. Nelze tak třeba odmítnout pohovor na úřadu práce nebo v jím doporučeném novém zaměstnání s odkazem na to, že uchazeč jde zrovna v tu dobu pracovat do nekolidujícího zaměstnání.

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 18 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY