Státní půjčka Vlastní bydlení - jak a kdo ji může získat?

12.04.2021 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Od roku 2021 na státní půjčku na vlastní bydlení dosáhne více žadatelů. Co musíte splnit, abyste dosáhli na státní úvěr na výstavbu, koupi, či modernizaci bydlení?

Vlastní bydlení je pro mnohé české občany obtížně dostupné. Mnoho lidí, ale netuší, že si při splnění podmínek může na bydlení půjčit od státu. Státní fond podpory investic (SFPI) vypsal úvěrový program Vlastní bydlení, který má pomoci mladým lidem s dětmi dosáhnout na vlastní bydlení.

Zdroj: Shutterstock

Jaké jsou podmínky programu Vlastní bydlení?

Program Vlastní bydlení je určen pro rodiny s dětmi. Osoby musí žít v manželství či registrovaném partnerství a alespoň jeden z žadatelů musí být mladší 40 let. Alespoň jedno dítě musí být mladší 15 let.

Úvěr z programu Vlastní bydlení lze využít na:

 • výstavbu novostavby rodinného domu
 • koupi rodinného domu
 • koupi bytu
 • koupi družstevního podílu v bytovém družstvu s právem nájmu družstevního bytu
 • modernizaci obydlí

Na rozdíl od loňska nezáleží na velikosti podlahové plochy, protože limity na podlahovou plochu byly zrušeny.

Jestliže už v minulosti osoba čerpala úvěr od SFPI, tak znovu půjčit nelze.

Žadatelé nemohou vlastnit či spoluvlastnit jiný byt či dům, ani podíl v bytovém družstvu.

Prostředky z programu nelze splatit jiný úvěr.

Jaké jsou výhody půjčky z programu Vlastní bydlení?

 • Nízký úrok
 • Mimořádné splátky i předčasné splacení úvěru je bez poplatků
 • Dotace 30 000 Kč při narození či osvojení dítěte (pouze při pořízení obydlí)
 • Správa a vedení úvěru je bez poplatků
 • Odborná pomoc a konzultace je také zdarma

O jak vysoký úvěr můžete žádat?

Částka, o kterou můžete z fondu SFPI žádat, záleží na použití úvěru. Můžete žádat prakticky o 3 typy úvěrů.

Stavba či koupě rodinného domu = maximální půjčka 2,4 milionu Kč

U pořízení rodinného domu koupí či výstavbou můžete žádat maximálně 2 400 000 Kč.

Tato částka však musí činit maximálně 90 % skutečných nákladů na výstavbu či koupi.

Dále musí činit maximálně 90 % sjednané ceny, či ceny obvyklé podle zákona o oceňování majetku, je-li nižší než cena sjednaná, a to včetně ceny pozemku,

Koupě bytu či družstevního podílu v bytovém družstvu = maximální půjčka 2 miliony Kč

U pořízení bytu koupí či pořízením družstevního podílu v bytovém družstvu můžete žádat nejvýše o 2 000 000 Kč.

Maximálně však o 90 % sjednané ceny, či ceny obvyklé podle zákona o oceňování majetku, je-li nižší než cena sjednaná.

Modernizace obydlí = výše půjčky od 50 do 600 tisíc Kč

U modernizace obydlí můžete žádat nejméně o 50 000 Kč a nejvýše o 600 000 Kč.

Jaká je úroková sazba a co má na ni vliv?

Úroková sazba je odvozena od základní sazby Evropské unie pro Českou republiku snížené o 0,2 procentního bodu za každé dítě do 15 let věku, o které příjemce trvale pečuje a které s příjemcem trvale bydlí. Úroková sazba je fixní po dobu 5 let.

Výše úrokové sazby nesmí být nižší než 1 % p. a., aktuálně činí výše úrokové sazby 1 % p. a..

Tip: Vypočítejte si výši splátek či úroku

Jak dlouho lze státní půjčku splácet?

U pořízení obydlí je splatnost úvěru maximálně 20 let.

U modernizace obydlí je splatnost úvěru poloviční, 10 let.

Nicméně fond umožňuje na žádost příjemce přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let, a to z těchto důvodů:

 • narození dítěte,
 • osvojení dítěte,
 • poručenství dítěte,
 • svěření dítěte do péče
 • pěstounství.

Celková doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení jistiny.

Jak musíte mít úvěr zajištěn?

Státní půjčka z programu Vlastní bydlení musí být zaručena při výši půjčky do 600 000 Kč ručitelem (věk maximálně do 55 let a průměrný měsíční příjem za poslední tři měsíce nad 15 000 Kč), případně zástavou nemovitosti v prvním pořadí ve prospěch Fondu a vinkulací pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění povodně a záplavy, ve prospěch Fondu,

Při výši poskytnutého úvěru nad 600 000 Kč je nutné zajištění zástavním právem v prvním pořadí ve prospěch Fondu a vinkulací z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, příp. zástavním právem ve druhém pořadí a zároveň ručitelem.

Jak žádat o státní půjčku?

Žádost o státní půjčku můžete podat na pracovištích Státního fondu podpory investic:

Žádost můžete podat:

 • datovou schránkou
 • poštou
 • osobně

Nezbytnou součástí žádosti jsou přílohy, které záleží na vaší situaci, při výstavbě se jedná například o položkový rozpočet., projektovou dokumentaci či vinkulaci živelního pojištění.

Dále musíte zasílat smlouvu o pojištění obydlí či plány obydlí, vše musí být notářsky či úředně ověřeno.

O dalších nezbytných přílohách se dočtete v zítřejším pokračování tohoto článku.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY