V jakých volbách a odkud můžete volit s voličským průkazem?

01.10.2021 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Za chvíli nás čekají říjnové volby do Poslanecké sněmovny České republiky. Budete se chtít voleb zúčastnit, ale už teď víte, že nebudete ve svém volebním okrsku? A když si zařídíte voličský průkaz, budete moci volit odkudkoliv?

Voličský průkaz umožňuje občanům volit mimo volební okrsek, v jehož stálém seznamů voličů jsou zapsáni. Ne vždy a ne ve všech volbách je s ním však možné volit odkudkoliv. Bude to možné alespoň letos?

V jakých volbách lze hlasovat s voličským průkazem?

V jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky anebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí můžete s volebním průkazem hlasovat jen u voleb prezidenta republiky anebo při volbách do Poslanecké sněmovny.

V jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky se pak můžete s voličským průkazem zúčastnit voleb do Evropského parlamentu. Ze zahraničí to už však není možné. Pokud tedy žijete v zahraničí a chcete volit do Evropského parlamentu, máte dvě možnosti. Tou první je přijet do ČR a zúčastnit se voleb v rodné zemi. Druhou variantou je pak zůstat v zahraničí a volit tam, ale za to podle tamních volebních zákonů. Podmínky voleb se navíc mohou lišit a navíc se budete, pokud byste volili z dané země do Evropského parlamentu poprvé, muset registrovat.

Kdy jsou nejbližší volby?

Volby do Poslanecké sněmovny nás budou čekat v pátek 8. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8:00 do 14:00 hodin. Nejpozději si můžete dojít pro voličský průkaz do 6. října 2021 na obecní úřad.

Další volby nás pak budou čekat v roce 2022, kdy se bude hlasovat do obecních zastupitelstev a pravděpodobně také dojde ke zvolení nové třetiny senátorů.

V roce 2023 pak přijdou jedny z nejvíce očekávaných voleb. Rozhodovat se bude o novém prezidentu ČR.

Kdy si vyřídit voličský průkaz?

O voličský průkaz je možné zažádat již ve chvíli, kdy jsou známy přesné termíny voleb. Pokud chceme průkaz využít při hlasování do Poslanecké sněmovny, již můžeme začít řešit žádost.

Zažádat si můžeme hned třemi způsoby. Písemně a elektronicky musíme stihnout vyřídit žádost do sedmi dnů před začátkem voleb, čili do 1. října 2021. Pokud bychom pak chtěli zažádat osobně na příslušném úřadě, zažádat můžeme nejpozději 2 dny před volbami, a to do 6. října 2021.

Čtěte také: Jak a kde si zažádat o voličský průkaz na volby do Poslanecké sněmovny

Kdy a jak vám bude voličský průkaz vydán?

Průkaz si můžete vyzvednout osobně anebo si jej případně nechat zaslat poštou. Vydávány pak budou nejdříve 15 dnů před volbami. Volič je pak při vstupu do volební místnosti povinen odevzdat průkaz volební komisi.

Volby do zastupitelstev krajů a voličský průkaz

I ve volbách do zastupitelstev krajů můžete hlasovat s vyřízeným voličským průkazem, ale pouze ve stálém volebním okrsku na území ČR spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Kde volit s voličským průkazem: okrsky, obvody, ČR, zahraničí

Zdroj: Shutterstock

 

Lze s voličským průkazem volit do Senátu?

Ano, s voličským průkazem lze hlasovat v senátních volbách. Nutné ovšem je, aby držitel průkazu volil ve stálém volebním okrsku na našem území spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášena a dále aby také volič byl v tomto obvodu přihlášen k trvalému pobytu.

Pokud mu byl ale vydán voličský průkaz zastupitelským úřadem, může volit v kterémkoliv volebním obvodu na území ČR.

Jak je to s voličským průkazem, když chcete volit do zastupitelstev obcí?

Kvůli volbám do zastupitelstev obcí se voličský průkaz nevydává.
Štítky:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU