Jak si vyřídit voličský průkaz pro volby do poslanecké sněmovny 2021?

19.05.2021 | , Finance.cz
Volby


Poslance do sněmovny budeme letos volit na začátku října. Volit můžete nejen v místě trvalého bydliště, ale i kdekoliv v České republice. Jak na to? Zřiďte si voličský průkaz.

Ne každý to ví, ale volit lze i jinde než v místě trvalého bydliště. Českých voleb se navíc můžete často účastnit i mimo republiku. A to dokonce bez ohledu na to, zdali se v cizině vyskytujete krátkodobě, anebo v ní rovnou žijete.

V jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním okrsku v zahraničí můžete s volebním průkazem hlasovat při volbách do Poslanecké sněmovny, do Evropského parlamentu (vyjma zahraničí) a při volbách prezidenta ČR. U hlasování do Senátu anebo zastupitelstvev krajů se již taková možnost nenabízí, to můžete hlasovat pouze ve svém volebním obvodu. Pokud by však byl voličský průkaz vydán zastupitelským úřadem, je možné volit do Senátu v kterémkoliv volebním obvodu na území ČR.

Co potřebujete k volbám mimo místo trvalého bydliště?

  • být starší 18 let,
  • mít státní občanství ČR,
  • občanský průkaz/cestovní pas,
  • voličský průkaz / být zapsán na zvláštním seznamu voličů.

Jak zažádat o voličský průkaz

Zdroj: Shutterstock

Jak a kde zažádat o voličský průkaz?

O průkaz lze zažádat už od chvíle, kdy jsou vyhlášeny termíny voleb. Volby do Poslanecké sněmovny jsou vyhlášeny na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021. O voličský průkaz tak můžete zažádat už nyní, nemusíte čekat až na podzim, kdy se budou volby konat.

Vyřídit voličský průkaz si můžete na krajském/obecním nebo zastupitelském úřadě v místě trvalého bydliště. Máte navíc hned několik možností, prostřednictvím kterých si lze zažádat. Vždy ale budete potřebovat vyplněnou žádost o voličský průkaz. Tu najdete na příslušných úřadech anebo ke stažení na jejich webobých stránkách.

  • Můžete zažádat písemně: o voličský průkaz můžete zažádat poštou, a to nejpozději 7 dní před začátkem voleb, tedy do 1. října 2021, podpis musí být úředně ověřen.
  • Dojdete si osobně: žádost podáte osobně v úředních hodinách na příslušném úřadu. To lze nejpozději do 6. října 2021.
  • Pošlete to elektronicky: přes datovou schránku anebo emailem, pokud je žádost opatřena uznávaným elektronickým podpisem, pak máte čas jen do sedmého dne před začátkem voleb, tedy do 1. října 2021.
  • Oficiální info na MV ČR o voličských průkazech.

Voličský průkaz si poté můžete nechat odeslat na vámi určenou adresu, anebo si pro něj na úřad zajít. Lze pro něj vyslat i třetí osobu. Té ale musíte udělit plnou moc, která musí být také úředně ověřená. Průkaz odevzdáte při volbě ve volební místnosti.

Voličské průkazy budou vydávány nejdřívě 15 dnů před volbami. Při ztrátě nebo odcizení nelze vydat duplikát.

 

Co je to zvláštní seznam voličů a platí pro volby do sněmovny?

Nechat se připsat na zvláštní seznam voličů se vyplatí hlavně tehdy, když se dlouhodobě nacházíte v zahraničí, popř. tam máte nahlášené i trvalé bydliště. Žádost o připsání nebudete na rozdíl od voličského průkazu podávat v ČR, nýbrž na nejbližším zastupitelském úřadě v zahraničí. Při zažádání bude třeba předložit písemnou žádost (není nutný úředně ověřený podpis) OP/pas kvůli doložení státního občanství ČR + ještě navíc doklad, který dokazuje, že bydlíte v okrese zmíněného zastupitelského úřadu v zahraničí (vízum, povolení k pobytu apod). Žádost zde musíte podat nejpozději do 29. srpna 2021. V zahraničí pak vždy volíte na zastupitelském úřadě (konzulátu i velvyslanectví) v obvodu bydliště.

Důležité je navíc nezapomínat, že ve chvíli, kdy jste na zvláštní seznam voličů připsáni, automaticky dojde k vyškrtnutí vašeho jména z klasického seznamu voličů, který si vede příslušný krajský/obecní úřad v ČR. Jestliže se tedy někdy budete chtít do ČR vrátit, požádejte na zahraničním zastupitelství o vyřazení a nechte si o tomto úkonu vystavit potvrzení. Potvrzení pak bude třeba v Česku den před volbami odevzdat na příslušném úřadě anebo rovnou v den voleb komisi.

Na zvláštní seznam voličů se můžete nechat zapsat jen kvůli volbám do Poslanecké sněmovny ČR nebo volbám prezidenta republiky.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 22 krát

Články ze sekce: Volby