Jak si vyřídit voličský průkaz pro evropské volby 2019?

20.03.2019 | , Finance.cz
Volby


Poslance do Evropského parlamentu budeme v ČR a v celé Evropské unii volit v druhé půlce května. Volit můžete nejen v místě trvalého bydliště, ale i kdekoliv v České republice. Jak na to? Zřiďte si voličský průkaz!

Ne každý to ví, ale volit lze i jinde než v místě trvalého bydliště. Českých voleb se navíc můžete často účastnit i mimo republiku. A to dokonce bez ohledu na to, zdali se v cizině vyskytujete krátkodobě, anebo v ní rovnou žijete.

Mimo okres trvalého bydliště můžete hlasovat při volbách do Poslanecké sněmovny a volbách prezidenta ČR. U hlasování do Senátu anebo zastupitelství obcí se již taková možnost nenabízí, to můžete hlasovat pouze ve svém volebním obvodu.

U voleb do Evropského parlamentu platí:

 • můžete díky voličskému průkazu volit z kandidátek českých stran na území celé České republiky,
 • pokud žijete v některé členské zemi EU, tak můžete volit místní kandidáty podle místních pravidel
 • a pokud žijete ve třetí zemi, tedy v zemi, která není členem EU, tak v těchto volbách volit nemůžete, musíte přijet do ČR a hodit volební lístek do české volební urny.
 • Evropské volby 2019 se budou konat 24. a 25. května.

Co potřebujete k volbám mimo místo trvalého bydliště?

 • být starší 18 let,
 • mít státní občanství ČR,
 • občanský průkaz/cestovní pas,
 • voličský průkaz.

Jak a kde zažádat o voličský průkaz?

O průkaz lze zažádat už od chvíle, kdy jsou vyhlášeny termíny voleb. Evropské volby prezident ČR vyhlásil 8. ledna 2019. O voličský průkaz tak můžete zažádat už nyní, nemusíte čekat až na květen, kdy se budou volby konat.

Vyřídit voličský průkaz si můžete na krajském/obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Máte navíc hned několik možností, prostřednictvím kterých si lze zažádat:

 • Můžete zažádat písemně: o voličský průkaz můžete zažádat normálně poštou, a to nejpozději 7 dní před začátkem voleb, tedy do pátku 17. května 2019, podpis musí být úředně ověřen.
 • Dojděte si osobně: osobně přijít na úřad a zažádat o voličský průkaz můžete až dva dny před začátkem voleb, tedy do středy 22. května v 16 hodin, nebo do otvíracích hodin vašeho úřadu.
 • Pošlete to elektronicky: přes datovou schránku pak máte čas jen do sedmého dne před začátkem voleb, tedy do pátku 17. května 2019.
 • Voličský průkaz vám pomůžou sestavit na hlidačstátu.cz.
 • Oficiální info na MV ČR o voličských průkazech.

Voličský průkaz si poté můžete nechat odeslat na vámi určenou adresu, anebo si pro něj na úřad zajít. Lze pro něj vyslat i třetí osobu. Té ale musíte udělit plnou moc, která bude také úředně ověřená. Průkaz odevzdáte při volbě ve volební místnosti.

Voličské průkazy budou vydávány od 9. května (15 dnů před volbami).

Kde si nechat úředně ověřit dopis?

Dopis, resp. podpis vám mohou úředně ověřit notáři, Hospodářská komora ČR a držitelé poštovní licence (Czech POINT), u kterých taková služba vyjde na 30 Kč. Dále také lze dopis ověřit i na krajských a obecních úřadech, kde vás může vyjít i zdarma, pokud si na základě zákona 634/2004 Sb. zažádáte o osvobození od poplatku.

 

Co je to zvláštní seznam voličů a platí pro EU volby?

Nechat se připsat na zvláštní seznam voličů se vyplatí hlavně tehdy, když se v zahraničí nacházíte dlouhodobě, popř. tam máte nahlášené i trvalé bydliště. Žádost o připsání nebudete na rozdíl od voličského průkazu podávat v ČR, nýbrž na nejbližším zastupitelském úřadě v zahraničí. Při zažádání bude třeba předložit i OP/pas + ještě navíc doklad, který dokazuje, že bydlíte v okrese zmíněného zastupitelského úřadu v zahraničí. Žádost zde musíte podat nejpozději 40 dnů před začátkem voleb. V zahraničí pak vždy volíte na zastupitelském úřadě (konzulátu i velvyslanectví) v obvodu trvalého bydliště.

Důležité je navíc nezapomínat, že ve chvíli, kdy jste na zvláštní seznam voličů připsáni, automaticky dojde k vyškrtnutí vašeho jména z klasického seznamu voličů, který si vede příslušný krajský/obecní úřad v ČR. Jestliže se tedy někdy budete chtít do ČR vrátit, požádejte na zahraničním zastupitelství o vyřazení a nechte si o tomto úkonu vystavit potvrzení. Potvrzení pak bude třeba v Česku den před volbami odevzdat na příslušném úřadě anebo rovnou v den voleb komisi.

Pro volby do Evropského parlamentu ovšem zvláštní seznam voličů neplatí. V těchto volbách totiž není možné volit ze zahraničí. Pokud žijete v jiné zemi EU, můžete volit místní kandidáty dle místních podmínek. Pokud žijete v zemi, která není členem EU, tak do Evropského parlamentu není možné volit na zahraničním zastupitelství. Musíte volit z území České republiky.

Jak volit do Evropského parlamentu, když nebydlíte v ČR?

 • Pokud bydlíte v některé ze zemí EU, můžete volit v této zemi místní kandidáty podle místních volebních pravidel.
 • Pokud bydlíte v zahraničí v zemi, která není členem EU, a máte zde trvalé bydliště, tak není možné v této zemi do Evropského parlamentu volit. Volit je možné pouze na území ČR. Pokud jste zapsaní na zvláštním seznamu voličů, musíte si zažádat o volební průkaz, který vám vystaví zastupitelský úřad v zemi vašeho trvalého bydliště. O voličský průkaz je nutné požádat nejpozději 40 dnů před konáním voleb, tedy 14. dubna 2019.
 • Pokud bydlíte v zahraničí v zemi, která není členem EU, a zároveň v této zemi nemáte trvalé bydliště, tak můžete volit třemi způsoby. Buďto jste zapsáni na zvláštním seznamu voličů, pak můžete zažádat do 14. dubna o voličský průkaz. Nebo můžete požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a poté budete volit v obvodu svého trvalého bydliště v ČR. Nebo na zvláštním seznamu voličů ani zapsáni nejste, pak nemusíte dělat nic, stačí jen dojet do ČR a volit v obvodu svého trvalého bydliště, kde můžete i požádat o volební průkaz.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 17 krát

Články ze sekce: Volby