Jak si vyřídit voličský průkaz pro prezidentské volby v roce 2023?

29.12.2022 | , Finance.cz
Volby


Blíží se prezidentské volby, kdy budeme volit nástupce Miloše Zemana. Na které volby si můžete vyřídit voličský průkaz? Můžete volit nejen v místě trvalého bydliště, ale i kdekoliv v České republice?

Ne každý to ví, ale volit lze i jinde než v místě trvalého bydliště. Řady českých voleb se navíc můžete často účastnit i mimo republiku. A to dokonce bez ohledu na to, zdali se v cizině vyskytujete krátkodobě, anebo v ní rovnou žijete.

V jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním okrsku v zahraničí můžete s volebním průkazem hlasovat při volbách do Poslanecké sněmovny, do Evropského parlamentu (vyjma zahraničí) a při volbách prezidenta ČR.

U hlasování do Senátu anebo zastupitelstev krajů se již taková možnost nenabízí, to můžete hlasovat pouze ve svém volebním obvodu. Pokud by však byl voličský průkaz vydán zastupitelským úřadem, je možné volit do Senátu v kterémkoliv volebním obvodu na území ČR.

U voleb do obecních zastupitelstev není možné volit skrze voličské průkazy.

Co potřebujete k volbám mimo místo trvalého bydliště?

  • být starší 18 let,
  • mít státní občanství ČR,
  • občanský průkaz / cestovní pas,
  • voličský průkaz / být zapsán na zvláštním seznamu voličů.

Jak zažádat o voličský průkaz

Zdroj: Shutterstock

Jak a kde zažádat o voličský průkaz?

O průkaz lze zažádat už od chvíle, kdy jsou vyhlášeny termíny voleb. Prezidentské volby byly vyhlášeny na pátek 13. ledna a sobotu 14. ledna 2023, případné druhé kolo se uskuteční pak v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna 2023.

Žádat o voličský průkaz můžete u obecního úřadu v místě trvalého pobytu.

Voličské průkazy jsou vydávány nejdříve 15 dnů před volbami. Při ztrátě nebo odcizení nelze vydat duplikát.

O voličský průkaz tak můžete zažádat už nyní, čas máte pak do 11. ledna 2023 do 16:00, pro případné druhé kolo volby do 25. ledna 2023 do 16:00.

Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 6. ledna 2023 do 16:00 (pro případné druhé kolo volby do 20. ledna 2023 do 16:00). O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu občana. Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti.

Vyřídit voličský průkaz si můžete na krajském/obecním nebo zastupitelském úřadu v místě trvalého bydliště. Máte navíc hned několik možností, prostřednictvím kterých si lze zažádat. Vždy ale budete potřebovat vyplněnou žádost o voličský průkaz. Tu najdete na příslušných úřadech anebo ke stažení na jejich webových stránkách.

  • Můžete zažádat písemně: o voličský průkaz můžete zažádat poštou, a to nejpozději 7 dní před začátkem voleb, tedy do 6. ledna 2023 (20. ledna 2023 pro druhé kolo), podpis musí být úředně ověřen.
  • Dojdete si osobně: žádost podáte osobně v úředních hodinách na příslušném úřadu. To lze nejpozději do 11. ledna 2023 (pro druhé kolo pak 25. ledna 2023).
  • Pošlete to elektronicky: přes datovou schránku, e-mailem anebo pomocí Portálu občana, žádost musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem, pak máte čas jen do sedmého dne před začátkem voleb, tedy do 6. ledna 2023 (20. ledna 2023 pro druhé kolo).
  • Oficiální informace o voličských průkazech na stránkách Ministerstva vnitra ČR

Voličský průkaz si poté můžete nechat odeslat na vámi určenou adresu, anebo si pro něj na úřad zajít. Lze pro něj vyslat i třetí osobu. Té ale musíte udělit plnou moc, která musí být také úředně ověřená. Průkaz odevzdáte při volbě ve volební místnosti.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

 

Co je to zvláštní seznam voličů a platí pro prezidentské volby?

Nechat se připsat na zvláštní seznam voličů se vyplatí hlavně tehdy, když se dlouhodobě nacházíte v zahraničí, popř. tam máte nahlášené i trvalé bydliště. Žádost o připsání nebudete na rozdíl od voličského průkazu podávat v ČR, nýbrž na nejbližším zastupitelském úřadu v zahraničí. Při zažádání bude třeba předložit písemnou žádost (není nutný úředně ověřený podpis), OP/pas kvůli doložení státního občanství ČR + ještě navíc doklad, který dokazuje, že bydlíte v okrese zmíněného zastupitelského úřadu v zahraničí (vízum, povolení k pobytu apod). Žádost zde mohli voliči podat nejpozději do 4. prosince 2022. V zahraničí pak vždy volíte na zastupitelském úřadu (konzulátu i velvyslanectví) v obvodu bydliště.

Důležité je navíc nezapomínat, že ve chvíli, kdy jste na zvláštní seznam voličů připsáni, automaticky dojde k vyškrtnutí vašeho jména z klasického seznamu voličů, který si vede příslušný krajský/obecní úřad v ČR. Jestliže se tedy někdy budete chtít do ČR vrátit, požádejte na zahraničním zastupitelství o vyřazení a nechte si o tomto úkonu vystavit potvrzení. Potvrzení pak bude třeba v Česku den před volbami odevzdat na příslušném úřadu, anebo rovnou v den voleb komisi.

Na zvláštní seznam voličů se můžete nechat zapsat jen kvůli volbám do Poslanecké sněmovny ČR, Senátu ČR nebo volbám prezidenta republiky.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 28 krát