Zůstanou dvoudenní volby a dostanete voličský průkaz kdekoli? Novelu posoudí Senát

06.11.2023 | , Finance.cz
Spotřebitel


Poslanecká sněmovna již během prvního čtení 24. října přijala návrh zákona o správě voleb. Nyní návrh poputuje do Senátu. Jak se přijaté změny dotknou voličů?

Novela zákona má zachovat i nadále dvoudenní konání voleb. Nově ovšem předpokládá vyřízení voličského průkazu na kterémkoli úřadu a elektronické podání kandidátních listin. Pokud návrh projde celým legislativním procesem, začnou změny platit od 1. ledna 2026.

Zdroj: Depositphotos

Volby zůstanou i nadále dvoudenní

Původní návrh Ministerstva vnitra plánoval úpravu, která by konání voleb zkrátila do jednoho dne tak, že by se konaly pouze v pátek, jak je tomu v ostatních zemích EU. Návrh zákona o správě voleb předkládaný skupinou poslanců (Josefem Coganem, Markem Bendou a dalšími) požaduje zachovat dvoudenní konání voleb z důvodu dlouholeté tradice a zvyku občanů. Dvoudenní volby jim mají zachovat širší prostor pro realizaci volebního práva.

„Zachování dvoudenního hlasování v současném rozsahu pak předejde možnému riziku zvýšené únavy členů okrskových volebních komisí, které by bylo spojeno se zavedením jednodenního hlasování,“ argumentuje pro zachování voleb ve dvou dnech důvodová zpráva návrhu zákona.

Pro voliče, kteří hlasují v zahraničí, bude termín voleb stanoven podle časového posunu

V zemi, kde nastává shodný čas s ČR později o více než 2 hodiny, musí být prvním volebním dnem již čtvrtek. Úpravou časových pravidel zahraničního hlasování se má předejít tomu, aby volební okrsky v ČR musely čekat s počítáním volebních hlasů až do skončení voleb v zahraničí.

Nově by mohli voliči podle návrhu volit ze zahraničí také do Evropského parlamentu tak, aby mohli volit kandidáty z ČR. Aktuálně mohou hlasovat ze zahraničí pouze v prezidentských a poslaneckých volbách

„Dosud se mohli voliči s pobytem v členských státech EU účastnit voleb do Evropského parlamentu pouze za podmínky zápisu do seznamu voličů vedeného příslušným státem s tím, že hlasovali pro kandidátní listiny podané rovněž v tomto státě,“ uvádí materiál k návrhu zákona.

O voličský průkaz půjde požádat na kterémkoliv úřadu

Díky vzniku jednotného seznamu voličů se mají spojit všechna data z dosavadních systémů. To umožní úřadům snadnější práci s informacemi. 

Tento jednotný seznam má rovněž sloužit k automatickému vyplnění voličského průkazu nebo sestavení výpisu voličů pro okrskovou volební komisi.

„U každého voliče budou vedeny specifické volební údaje, například že je zapsán k hlasování v zahraničí (takový zápis se automaticky promítne obci při tvorbě výpisu voličů pro okrskovou volební komisi, a nebude tudíž potřeba distribuovat údaje o ‚duplicitách‘ dosavadním těžkopádným postupem),“ uvádí k jednotnému seznamu voličů návrh zákona

V jednotném systému se má rovněž vyskytovat údaj o vydání voličského průkazu. Díky tomu budou moci voliči požádat o vydání voličského průkazu na kterémkoliv obecním úřadu. V současné době o něj mohou požádat pouze na úřadu podle lokality svého trvalého bydliště.

Nově má být možné požádat o průkaz elektronicky na portálu veřejné správy, písemně i osobně. Voličům bude také dána možnost, aby se rozhodli, kde si voličský průkaz vyzvednou, či na jakou adresu bude zaslán.

Návrh zákona rovněž umožní podávat kandidátní listiny prostřednictvím elektronického formuláře. Tato novinka by měla odstranit chybovost při podávání kandidátek.

Tip: Volbu prezidenta čekají změny: kandidáta budete moci podpořit i online

Jednotný den konání pro obecní, krajské a senátní volby

Poslanecká sněmovna rovněž 27. října schválila ve třetím čtení ústavní zákon, který stanovuje jednotný termín pro konání obecních, krajských a senátních voleb. Termín těchto voleb by měl vždy připadat na konec prvního říjnového týdne. Tento termín by měl být rovněž stanoven v Ústavě.

Důvodem k zavedení pevného termínu je podle návrhu fakt, že se termíny konání voleb do Senátu, obcí a krajů v důsledku nastavených lhůt posouvají směrem k letním měsícům, čímž dochází ke zkracování volebního období zastupitelů a senátorů.

Obě novely zákona by měly nabýt účinnosti od 1. ledna 2026.


Čtěte také:

Růst rodičovského příspěvku na 350 000 Kč pro děti narozené od 1. 1. 2024 schválili poslanci

Tři přihlášky na střední školy, zasílání přihlášek online i snadnější zjištění výsledků o přijetí, schválili poslanci

Česká spořitelna končí s George klíčem. Jak budete nově potvrzovat transakce?

Štítky:

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: Spotřebitel