Jak vysoké je zdanění práce v Česku při mezinárodním srovnání?

12.05.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Daně ze mzdy činí ve vyspělých zemích světa desítky procent. Jak vysoké je zdanění práce v Česku oproti ostatním zemím OECD? Jak se meziročně snížilo zdanění práce v Česku z důvodu zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka? 

Rozdíl mezi mzdovými náklady zaměstnavatele a čistou mzdou zaměstnance dostávanou na účet tvoří daně ze mzdy, tedy nejenom daně ze mzdy srážené zaměstnavatelem zaměstnanci, ale i povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. V Česku je zaměstnanci sražena z hrubé mzdy daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění, dále zaměstnavatelé v Česku platí za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění. Do celkového zdanění práce je tedy nutné zahrnout i právě povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance.

Tip: Jaký dopad měl koronavirus na mzdy v zemích OECD v roce 2020?

Zdroj: Shutterstock

Výpočet zdanění práce v Česku

Průměrná hrubá měsíční mzda za celý kalendářní rok 2020 činila v Česku 35 611 Kč, po zaokrouhlení na stokoruny 35 600 Kč. Právě u průměrné mzdy si tedy vypočítáme zdanění práce u zaměstnance uplatňujícího pouze základní daňovou slevu na poplatníka, a to již dle legislativy roku 2021. Daň z příjmu se tedy bude počítat z hrubé mzdy, a nikoliv ze superhrubé mzdy a počítáme se slevou na poplatníka ve výši 2 320 Kč (v roce 2020 činila 2 070 Kč). Zdanění práce se v Česku oproti minulému roku snížilo a aktuálně je přibližně uprostřed pomyslného daňového žebříčku zemí OECD.

Text

Částka

Hrubá mzda

35 600 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

2 314 Kč (35 600 x 6,5 %)

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

1 602 Kč (35 600 x 4,5 %)

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

8 829 Kč (35 600 x 24,8 %)

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

3 204 Kč (35 600 x 9 %)

Daň z příjmu

5 340 Kč (35 600 x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 320 Kč

Daň z příjmu po slevě

3 020 Kč (5 340 – 2 320)

Čistá mzda na účet

28 664 Kč (35 600 – 2 314 – 1 602 – 3 020)

Mzdové náklady zaměstnavatele

47 633 Kč (35 600 + 8 829 + 3 204)

Souhrn daňových plateb

18 969 Kč (47 633 – 28 664)

Zdanění práce v (%)

39,8 % (18 969:47 633)

vlastní výpočet autora

Zdanění práce u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu a uplatňujícího pouze základní daňovou slevu na poplatníka činí v Česku v letošním roce 39,8 %. V předchozích letech to bylo 44 %. Meziroční pokles zdanění práce v Česku je způsoben změnou výpočtu daně z příjmu fyzických osob, když v letošním roce se daň z příjmu počítá přímo z hrubé mzdy, a nikoliv ze superhrubé mzdy (tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem) a meziročním zvýšením slevy na poplatníka o 250 Kč.

Tip: Vypočtěte si čistou mzdu v naší kalkulačce

Nejnižší zdanění práce v Chile

Z členských zemí OECD je zdanění práce u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu a uplatňujícího pouze základní daňovou slevu nebo nezdanitelnou položku (v závislosti na místní legislativě) za celý rok 2020 nižší než 30 % pouze v sedmi členských zemích, a sice v Chile, na Novém Zélandu, v Mexiku, ve Švýcarsku, v Izraeli, v Koreji a v Austrálii. Jak je z níže přiložené tabulky názorně vidět v evropských zemích je zdanění práce vyšší než v mimoevropských, vždyť desítku členských zemí OECD s nejvyšším zdaněním práce tvoří výhradně evropské země. V Itálii, ve Francii, v Rakousku, v Německu a v Belgii dosahuje potom zdanění práce u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu více než 45 %.

Zdanění práce v zemích OECD za rok 2020
(u průměrné mzdy, při uplatnění pouze základní daňové slevy)

Země

Zdanění práce  (v %)

Chile

7,0

Nový Zéland

19,1

Mexiko

20,2

Švýcarsko

22,1

Izrael

22,4

Korea

23,3

Austrálie

24,4

USA

30,1

Kanada

30,4

Velká Británie

30,8

Island

32,3

Irsko

32,3

Japonsko

32,7

Polsko

34,8

Dánsko

35,2

Norsko

35,8

Nizozemí

36,4

Litva

36,9

Estonsko

36,9

Lucembursko

37,5

Španělsko

39,3

Turecko

39,7

Česko*

39,8

Řecko

40,1

Slovensko

41,2

Finsko

41,2

Portugalsko

41,3

Lotyšsko

41,8

Švédsko

42,7

Slovinsko

42,9

Maďarsko

43,6

Itálie

46,0

Francie

46,6

Rakousko

47,3

Německo

49,0

Belgie

51,5

*u Česka je uvedena aktuální hodnota roku 2021

Pramen: OECD, OECD Tax Database, Taxing Wages, Table I. 5. Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

Tip: Podívejte se na zdanění práce v zemích OECD v roce 2019

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 15 krát

Články ze sekce: DANĚ