Zdanění práce je nejvyšší v Belgii

08.06.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Zdanění práce u průměrné mzdy se v členských zemích OECD pohybuje od 7 % v Chile po 52,2 % v Belgii. Jak vysoké je zdanění práce v Česku v porovnání s ostatními zeměmi?

Daně ze mzdy tvoří rozdíl mezi mzdovými náklady zaměstnavatele a čistou mzdou zaměstnance obdrženou na účet. Do daňového zatížení se tedy započítávají nejenom daňové platby placené zaměstnancem, ale i daňové platby odváděné zaměstnavatelem za zaměstnance. V Česku je zdanění práce u průměrné mzdy při uplatnění pouze základní daňové slevy za rok 2019 sedmé nejvyšší z členských zemí OECD.

Kde je nejvyšší zdanění práce na světě

Zdroj: Shutterstock

Daně ze mzdy v Česku

Zaměstnanci je v Česku z hrubé mzdy sraženo jeho zaměstnavatelem 4,5 % na zdravotním pojištění a 6,5 % na sociálním pojištění a daň z příjmu fyzických osob 15 % ze superhrubé mzdy. Superhrubou mzdou je hrubá mzda zaměstnance zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (v souhrnu 33,8 %), pro účely výpočtu daně z příjmu fyzických osob se superhrubá mzda zaokrouhluje na stokoruny nahoru. Zaměstnanci s hrubou mzdou nad 139 340 Kč v roce 2020 platí ještě 7% solidární daň právě z hrubé mzdy nad tento limit.

Praktický výpočet zdanění práce

Zdanění práce u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu v roce 2019 uplatňujícího pouze základní daňovou slevu na poplatníka dosahuje v Česku 43,95 %. Dle databáze OECD činila průměrná měsíční mzda v Česku za rok 2019 částku 34 063 Kč, právě u této částky si níže v tabulce provedeme podrobný výpočet. Obdobným způsobem je vypočteno i zdanění práce u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu i v ostatních členských zemích OECD.

Výpočet zdanění práce u průměrné mzdy (u průměrné mzdy za rok 2019, při uplatnění jen slevy na poplatníka)

Text

Částka

Hrubá mzda

34 063 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

1 533 Kč 

(34 063 x 4,5 %)

Sociální pojištění placené  zaměstnancem

2 215 Kč

(34 063 x 6,5 %)

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

3 066 Kč

(34 063 Kč x 9 %)

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

8 448 Kč

(34 063 x 24,8 %)

Superhrubá mzda

(na stokoruny nahoru)

45 600 K

(34 063 x 1,338)

Daň z příjmu

6 840 Kč

(45 600 x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Daň z příjmu po slevě

4 770 Kč

(6 840 – 2 070)

Mzdové náklady

45 577 Kč

(34 063 + 3 066 + 8 448)

Celkové daňové platby

20 032 Kč

(1 533 + 2 215 + 3 066 + 8 448 + 4 770)

Zdanění práce v %

43,95 %

(20 032: 45 577)

vlastní výpočet autora

Zdanění práce v zemích OECD

Dle míry zdanění práce u průměrné mzdy při uplatnění pouze základní daňové slevy nebo základní nezdanitelné položky si můžeme členské země OECD rozdělit do pěti skupin:

  • V první skupině jsou země, kde zdanění práce je vyšší než 45 %, což je Belgie (52,2 %), Německo (49,4 %), Itálie (48,0 %), Rakousko (47,9 %) a Francie (46,7 %).
  • Ve druhé skupině jsou země, kde se zdanění práce u průměrné mzdy pohybuje od 40 % po 45 %. V této skupině jsou: Maďarsko (44,6 %), Česko (43,95 %), Slovinsko (43,6 %), Švédsko (42,7 %), Lotyšsko (42,6 %), Finsko (41,9 %), Slovensko (41,9 %), Portugalsko (41,0 %) a Řecko (40,8 %).
  • Ve třetí skupině jsou země, ve kterých se zdanění práce u průměrné mzdy pohybuje od 35 % do 40 %, což jsou: Španělsko (39,5 %), Turecko (39,1 %), Lucembursko (38,4 %), Nizozemí (37,3 %), Litva (37,2 %), Estonsko (37,2 %), Norsko (35,7 %), Polsko (35,6 %) a Dánsko (35,4 %).
  • Ve čtvrté skupině jsou země, kde se zdanění práce u průměrné mzdy pohybuje od 25 % po 35 %, a sice Irsko (33,2 %), Island (33,1 %), Japonsko (32,7 %), Velká Británie (30,9 %), Kanada (30,5 %), USA (29,8 %), Austrálie (27,9 %) a Belgie (27,1 %).
  • V páté skupině jsou země, ve kterých zdanění práce u průměrné mzdy je nižší než 25 %, což jsou jen Korea (23,3 %), Izrael (22,7 %), Švýcarsko (22,3 %), Mexiko (20,1 %), Nový Zéland (18,8 %) a Chile (7,0 %).

Obecně tedy můžeme říci, že zdanění práce je nižší v mimoevropských členských zemích OECD, hlavním důvodem je nižší sociální pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance, než je tomu v evropských zemích.

Pramen: OECD, OECD Tax Database – Taxing Wages, Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income
 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ