ES Katalog - 4 minuty nepozornosti za 6 tisíc Kč

03.09.2021 | , Finance.cz
Spotřebitel


Šmejdi si opět našli nový směr, jak obírat důvěřivé lidi, a to prostřednictvím bezvýznamné reklamy na jejich webových stránkách, kterou může internetovou reklamou neznalý člověk považovat za seriózní nabídku od společnosti Seznam.cz. Jak se takovým praktikám bránit? Musíte fakturu zaplatit?

Může se to stát malému živnostníkovi, větší společnosti, spolku či dokonce školní či zdravotní instituci. Během 5minutového hovoru (s často nepověřenou osobou vaší společnosti) odkýváte paní na druhé straně linky, že byste rádi reklamu na seznamu ES Katalogu, časem přijde faktura na 6 000 Kč. Co s ní dělat? Musíte ji zaplatit? A víte, za co vůbec platíte?

ES Katalog - jeden telefonát za 6 000 Kč

Máte maličký penzion, železářství, starožitnictví či prodejnu knih. Jste světem internetové reklamy nepolíbení, ale chtěli byste ukázat světu, že vaše společnost existuje. Máte webové stránky, které byste rádi propagovali, ale nevíte jak. Navíc nemáte moc času se tím zaobírat.

V tom zazvoní telefon a ozve se seriózně znějící mladá dáma, která vám vaše stránky pochválí a řekne vám, že je ze společnosti seznam ES katalog.

Jako první vám naskočí, že Seznam je společnost, co znáte a najdete tam, co hledáte. To znamená, že tam lidé najdou i vaši firmu.

Nemáte příliš čas moc přemýšlet, protože zrovna nakupujete, pracujete, hlídáte řvoucí dítě či čekáte na důležitou schůzku, během pěti minut tedy odkývete výhodnou nabídku na zveřejnění na stránkách nějakého seznamu.

Vy žijete v domnění, že jste se domluvili na nějaké formě další spolupráce či zveřejnění na stránkách Seznamu (či dokonce internetu obecně). Nicméně časem vám přijde faktura ve výši 6 000 Kč a jedná se o zveřejnění vašich stránek na nějaké adrese ES Katalogu, o kterém jste nikdy neslyšeli.

Můžete si i nadále skutečně myslet, že 6 000 Kč platíte za zveřejnění ve vyhledávači či na Seznamu (firmy.cz), ovšem za tyto služby neplatíte a jsou zdarma. A nadále tak můžete žít v blahém nevědomí,  že vašich 6 000 Kč se vyplatí. Nebojte, příští rok zavolají znovu.

V hovoru může zaznít i slova o "pokračování spolupráce" a můžete si říct, že "Mirek, Máňa či kdokoliv jiný z vaší firmy před vámi před rokem schválil reklamu a vy pouze prodloužíte viditelnost vašeho webu".

Ovšem znovu opakujeme: za zveřejnění na stránkách firmy.cz, Seznamu či Googlu skutečně neplatíte (pokud nechcete některé služby navíc), 6 000 Kč platíte pouze za zveřejnění na poměrně bezvýznamném webu, jehož čtenost je zahalena rouškou tajemství a v hovoru o ní nepadne ani slovo. Při zadání vaší adresy byste stránky ES Katalogu našli kdesi v "suterénu" vyhledávačů, přidaná hodnota je tedy prakticky nulová.

Jak probíhá telefonát od ES Katalogu?

Zdroj: Youtube.com/Krimi Plzeň

Jestliže za tuto fakturu nezaplatíte, tak vám brzy začnou chodit upomínky a s výstrahou penále, pokuty či exekucí. Jak se bránit?

Můžete odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy?

Bohužel, živnostníků se možnost odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy bez uvedení důvodu netýká, což advokát Petr Mikysek komentuje následovně: „Možnost odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy bez uvedení důvodu Občanský zákoník dává pouze spotřebitelům (§ 1829), přičemž ale živnostník v právním vztahu s firmou, která nabízí inzerci jeho podnikání, spotřebitelem není (viz § 419). Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná."

Jak se tedy může živnostník bránit?

Advokát Tomáš Miketa uvádí, že nelze doporučit žádnou paušální radu, neboť každý případ je nutno posuzovat individuálně.

Dále Tomáš Miketa dodává: „V praxi to u této společnosti bývá tak, že má být telefonicky uzavřená smlouva a je nutno posoudit, zdali v průběhu daného telefonátu byl obsah jednoznačně a srozumitelně vysvětlen, a tedy zdali vůbec mohlo dojít k uzavření smlouvy. Z pravidla k tomu nedochází a volající za společnost se snaží úmysl společnosti zamaskovat či přímo uvést v omyl případného zájemce – podobnost se Seznamem. Mohu tak říci, že ve valné většině případů k uzavření smlouvy nedojde, byť se společnost tváří, že ano. Z pravidla k tomu nedochází a volající za společnost se snaží úmysl společnosti zamaskovat či přímo uvést v omyl případného zájemce – podobnost se Seznamem. Mohu tak říci, že ve valné většině případů k uzavření smlouvy nedojde, byť se společnost tváří, že ano."

Petr Mikysek doplňuje, že se jedná o uvedení v omyl:

„Obecné ustanovení § 583 OZ, podle něhož „jednal-li někdo v omylu o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl uveden druhou stranou, je právní jednání neplatné. Jestliže tedy je jednání inzertní firmy záměrně matoucí v tom smyslu, že cíleně vyvolává omyl, že se jedná o inzerci na portálu Seznam.cz, ač tomu tak není, mohlo by se jednat o neplatné právní jednání (neplatně uzavřenou smlouvu). Neplatnosti se musí živnostník tzv. dovolat, tj. inzertní firmě napsat, že jej uvedla v omyl a že z tohoto důvodu je smlouva mezi nimi uzavřená neplatná. O tom, zda se jednalo o záměrné uvedení v omyl a tedy neplatné jednání, je oprávněn rozhodnout jedině soud."

Živnostník navíc nemá příliš možností, kam se obrátit pro pomoc, což advokát Petr Mikysek doplňuje:

"Mimo soudu není žádného jiného orgánu státní správy, který by mohl živnostníkovi v popsané situaci pomoci. Může se sice obrátit na Českou obchodní inspekci s podezřením na nekalou obchodní praktiku, ale ta živnostníkovi přímo ve sporu s firmou nepomůže, může pouze inzertní firmě udělit pokutu."

Tip: Stáhněte si vzor odstoupení od smlouvy se společností ES Katalog

Jak se může bránit spolek, škola či zdravotní instituce?

Situace u spolků a další institucí je prakticky stejná jako u živnostníků, musí se dovolávat neplatnosti smlouvy kvůli uvedení v omyl.

Zaplatili jste již za tuto službu a chcete nyní peníze zpět?

Jestliže jste již za tuto službu zaplatili, tak můžete opět společnosti poslat odstoupení od smlouvy (dle vzoru uvedeného výše) s výzvou k vrácení zaplacené částky.

Další možností je tuto společnost žalovat, nejlepší řešení je přidat se k hromadné žalobě, což Petr Mikysek komentuje takto:

„Šance u soudu bych viděl jako slušné, čím víc postižených by se u soudu bránilo, tím lépe. A je možnost chtít i peníze již zaplacené zpět, ale samozřejmě pak je nutné investovat do soudního sporu – soudní poplatek a náklady na právní zastoupení."

V minulosti již hrozby žalobou proběhly, nicméně k soudu se společností ES Katalog s. r. o. nejspíše nedostaly. Advokát Tomáš Miketa, který se žalobou na ES Katalog zabýval, uvádí:

„Je nutné zajistit si zvukovou nahrávku oné údajně uzavřené smlouvy, tu většinou společnost ES Katalog zasílá společně s fakturou. Dále se už však případný postup může lišit a na tomto místě bych doporučil obrátit se na právně erudovanou osobu, ideálně advokáta, aby posoudil oprávněnost dané faktury. Za klienty zašlu výzvu s tím, že nároky neuznáváme a požadujeme škodu za právní služby. Ještě se nestalo, respektive jsem od žádného klienta nedostal zprávu, že by vůbec bylo zahájeno soudní řízení. A logicky neproběhl-li v tomto případě soud, nemůže dojít k exekuci. Pokud jde o tu škodu, pak jsem klientům účtoval skutečné minimum za posouzení případu a zaslání výzvy, přičemž tuto škodu po této společnosti požaduji, nicméně vzhledem k bagatelní částce zatím klienti tuto částku oželeli. Službu pro klienty beru z velké části "pro bono", protože se mi nelíbí jednání společnosti ES Katalog. "

Jestliže chcete právní radu ve sporu se společností ES Katalog, tak se neváhejte obrátit na oba zmíněné advokáty.

Co dělat, když společnost vyhrožuje pokutami, soudem a exekucí?

Jestliže společnosti fakturu neuhradíte, pošlete doporučeně odstoupení od smlouvy z důvodu omylu.

ES Katalog vám následně pošle výzvu k plnění a výhružku soudem či exekucí. Tuto "bohulibou" činnost za společnost ES Katalog dělá advokátní kancelář Skoumal a Pilný s. r. o., která na dotazy neodpovídá.

Tyto jejich snahy ignorujte, popřípadě se obraťte na vašeho právního zástupce či znovu zašlete odstoupení od smlouvy. V mnoha případech lze napadnout i samotné uzavření smlouvy po telefonu.

Seznam.cz: Uvažujeme, že se proti nekalým praktikám ES Katalogu budeme bránit

Samozřejmě jsme se obrátili i tiskové oddělení Seznamu.cz, které již dlouhodobě monitoruje (nicméně nezasahuje) proti aktivitám společnosti ES Katalog.

Manažerka PR a interní komunikace Aneta Kapuciánová komentuje podnikání ES Katalogu následovně:

„Už mnoho let proti značce ES Katalog (dříve ES Firmy) podnikáme různé kroky, zejména je vyzýváme, ať neparazitují na dobrém jménu naší společnosti a podobě názvů. Zároveň skrze média i na našem blogu nabádáme uživatele a naše klienty k opatrnosti a ověření si, s kým a za jakých podmínek smlouvy uzavírají. Aktuálně vyzýváme poškozené klienty, aby s námi svoje příběhy sdíleli, protože díky nim budeme mít více důkazního materiálu. Naposledy jsme se tématu věnovali přibližně před měsícem. O právních krocích dlouhodobě uvažujeme a aktuálně se touto variantou intenzivně zabýváme."

Jestliže tedy chcete svůj příběh sdílet se společností Seznam, tak se obraťte na jejich tiskové oddělení.

Co či kdo je ES Katalog?

ES Katalog je společnost, která nabízí propagaci na svých stránkách za několik tisíc korun ročně. Zneužívá lehké záměny se stránkami Seznamu, který ovšem katalogy firem provozuje zdarma.

ES Katalog je vlastněna Martinem Kabrnou a sídlí v Brně (stejně jako pan Kabrna).

Advokátní kancelář Skoumal a Pilný s. r. o. rovněž sídlí v Brně, která je s podnikáním Martina Kabrny dlouhodobě spojena.

Martin Kabrna stojí i za dalšími pochybnými projekty mezi které se zajisté ES Katalog počítá, protože si na rejstřících Finance.cz vysloužila průměrné hodnocení 1 hvězdička z 5.

Tato společnost se již v roce 2017 po několika desítkách stížností přejmenovala z ES Firmy na ES Katalog. Stížnosti se týkaly záměny s doménou Firmy.cz, kterou provozuje Seznam.

Užitečnost služeb společnosti ES Katalog a propagace na jejich stránkách je diskutabilní, protože na facebookových stránkách se ES katalog líbí 194 lidem. Týdenní či měsíční návštěvnost se nám nepodařilo zjistit ani po naléhání na vedení společnosti ES Katalog. Jako zajímavost dodejme, že při komunikaci autora článku se společností ES Katalog se neobjevilo žádné jméno, pouze pozice.

Nicméně lze říci, že zákazníci platí za bezcennou reklamu, protože při hledání společností uvedených na stránkách ES katalogu ve vyhledávačích Google i Seznam se odkaz na stránky ES Katalogu neobjeví ani v prvních 20 vyhledávání. Jedná se tedy o službu, která firmě uvedené v ES Katalogu nepřináší žádnou přidanou hodnotu.

Všechny výše uvedené skutečnosti (telemarketing, exekuční výhružky, vydávání se za Seznam a bezcenné zveřejnění na stránkách ES katalogu) nasvědčují, že ES Katalog povýšil chování šmejdů na novou úroveň, protože živnostníci nemají ani zdaleka tolik možností k obraně jako spotřebitelé a často jsou úplně stejně zranitelní, protože mnoho lidí zkrátka neví, jak reklama na internetu funguje a pokud i trochu ví, tak se snadno nechají napálit tím, že se jedná o reklamu a zviditelnění na stránkách jednoho z největších webových portálů Seznam.cz. 

Hovor se navíc odehraje přibližně během čtyř minut. Čtyř minut, které již mnoho spolků, firem a školních, zdravotních či sociálních institucí stálo přes 6 000 Kč.

Blýská se na lepší časy?

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona, která by telekomunikační marketing značně omezila. Novelu musí ještě posvětit Senát a prezident Miloš Zeman.

Uvedení novely v platnost se očekává do konce roku 2021. Reklamní operátoři by s telefonickými nabídkami služeb a výrobků mohli nově oslovovat jen ty, kteří si to výslovně přáli.

Nicméně nekalí obchodníci si cestu najdou vždy, tudíž je jásání předčasné.

Nadále lze pouze doporučit být při telefonní, internetové či osobní komunikaci opatrný. Jestliže patříte mezi ty slušně vychované, tak ihned poděkujte se slovy, že nemáte zájem a hovor ukončete. Podezřelé emaily neotvírejte a na předváděcí akce zvláštních firem raději vůbec nereagujte, protože jsou to lidé, co dokážou využít nevědomost a slušnost lidí za kterou dotyční zaplatí. A nemusí zůstat pouze u 6 tisíc korun...

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 31 krát

Články ze sekce: Spotřebitel