Náhradní výživné 1. díl: Kdy začíná platit a 5 základních otázek

01.07.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Máte problém s tím, že vám bývalý partner anebo exmanžel neplatí dlouhodobě výživné na děti? Možná právě vám pomůže nová sociální dávka s názvem náhradní výživné. Pojďme se proto společně podívat, kdo na ni bude mít nárok a za jakých podmínek.

O výživném jakožto o nové dávce hovoří zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů. Dnešním dnem, tj. 1. července 2021, vstoupil v platnost. V článku se pak společně podíváme na 5 nejčastějších otázek, které si pokládají samoživitelé a rodiče dětí, kterým ten druhý neplatí alimenty.

  1. Pro koho je možné žádat náhradní výživné?
  2. Jaké další podmínky musí být splněny pro nárok na náhradní výživné?
  3. Kde zažádat o náhradní výživné?
  4. Jak vysoké je náhradní výživné?
  5. Bude se dávka pobírat až do skončení nezaopatřenosti dítěte?

1. Pro koho je možné žádat náhradní výživné?

Samoživitelé a samoživitelky mohou žádat náhradní výživné pro nezaopatřené dítě, které má trvalý pobyt na území České republiky. Podmínka trvalého pobytu pak nemusí být splněna na základě § 2 odst. 2 zmíněného zákona.

Nezaopatřené dítě je pak dítě do skončení povinné školní docházky. Nejdéle však do 26 let za předpokladu, že se soustavně připravuje na budoucí povolání tím, že studuje anebo studovat nemůže pro nemoc nebo úraz, díky čemuž ani není schopné vykonávat výdělečnou činnost kvůli svému zdravotnímu stavu.

V případě náhradního výživného nelze o dávku žádat pro dítě, které pobírá důchod pro invaliditu třetího stupně (není zde splněna podmínka nezaopatřenosti) anebo pro dítě v plném přímém zaopatření pro péči o děti a mládež, jestliže mu náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Náhradní výživné: výše dávky, kde zažádat, platnost

Zdroj: Depositphotos

 

2. Jaké další podmínky musí být splněny pro nárok na náhradní výživné?

To, že chcete žádat o náhradu výživného pro nezaopatřené dítě, na které vám nejsou placeny alimenty, nestačí. Podmínky dávky jsou velmi motivační a nutí rodiče pro nárok konat. Abyste tedy náhradní výživné dostali, musí na dlužných alimentech, které bývalý partner/manžel nevyplácí, docházet k vymožení pohledávek z exekučního titulu nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí.

Nárok však neztratíte ani tehdy, pokud byl soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce zastavený pro nemajetnost dané osoby v posledních čtyřech měsících před podáním žádosti anebo v průběhu řízení pro nárok na dávku či po přiznání nároku.

Čtěte také: Otec dětí odmítá platit výživné. Co můžete dělat?

3. Kde zažádat o náhradní výživné?

O náhradní výživné budete žádat na předepsaném tiskopise na pobočce Úřadu práce České republiky. Počítejte však s tím, že do žádosti budete muset zanést i údaje o exekuci anebo soudním výkonu rozhodnutí.

TIP: Najděte si nejbližší pobočku úřadu práce

4. Jak vysoké je náhradní výživné?

Nejvýše budete moci od úřadu práce obdržet 3 000 Kč měsíčně, a to v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, za které výživné náleží. Zmíněné 3 000 Kč však nedostane každý. Částka se totiž předně stanoví jako rozdíl měsíční dávky, která je určena exekučním titulem, a případného částečného plnění v příslušném měsíci.

Pokud by nedocházelo k plnění alimentů měsíčně, stanoví se výše dávky na základě průměru částek. Pokud by pak rozdíl a zároveň i výše náhradního výživného nečinil více než 100 Kč za jeden kalendářní měsíc, dávka se bude vyplácet jednou za 4 kalendářní měsíce.

5. Bude se dávka pobírat až do skončení nezaopatřenosti dítěte?

Ano i ne. Pobírání dávky je pro všechny časově omezeno. Nejvíce lze získat 24 měsíčních výplat a dávku tak lze pobírat přesně 2 roky.

Výplatu dávky také půjde zastavit na základě žádosti samoživitele nebo samoživitelky. Nárok pak kromě zmíněné lhůty také zaniká skončením nezaopatřenosti dítěte anebo pokud se přestanou splňovat podmínky nároku na dávku. To, že máte na dávku stále nárok, totiž budete muset úřadu práce průběžně prokazovat. Pokud z vaší strany nedojde k prokázání skutečností rozhodných pro přiznání, výplatu, výši anebo trvání nároku, tento nárok zanikne také.

Čtěte také: Jak soud stanoví výši alimentů

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY