Kdy lze zaměstnanci zkrátit délku dovolené?

16.07.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Při krácení dovolené ztrácí zaměstnanec nárok na nějakou její část. Proč už zákoník práce nezná a neupravuje krácení dovolené za omluvené absence v práci? A jak se krátí dovolená za neomluvené absence? Co se změnilo?

Od letošního roku 2021 už zákoník práce neupravuje krácení dovolené za omluvené absence. Třeba za delší pracovní neschopnost, dobu čerpání rodičovské dovolené. Je tomu tak proto, že se změnila pravidla pro vznik nároku na dovolenou a určení její délky. Do loňského roku 2020 se krátil nárok na dovolenou, pokud zaměstnanec zameškal 100 a více pracovních směn pro omluvené absence. Pokud byl tedy třeba nemocný, čerpal rodičovskou dovolenou v rozsahu nejméně 100 dnů za kalendářní rok.

Příklad: krácení dovolené za omluvenou absenci v roce 2020

Za prvních 100 zameškaných směn ztrácel zaměstnanec nárok na 1/12 dovolené. A pak už nabíhalo krácení rychleji a rasantněji - za každých dalších dovršených 21 dnů absence zase ztrácel zaměstnanec nárok na další 1/12 dovolené.

Takže když byl zaměstnanec, který by měl jinak nárok na 4 týdny dovolené za rok, v pracovní neschopnosti třeba 150 dnů, přišel o 3/12 dovolené. Za prvních 100 dnů o 1/12, za dalších 21 dnů také o 1/12 a za dalších 21 dnů také o 1/12. Zbylých 8 dnů se nepočítalo. Zaměstnanec, který by tak jinak měl nárok na 20 dnů dovolené, přišel o 3/12 čili 1/4 z 20 dnů dovolené, tedy o 5 dnů, takže mu zůstal nárok jen na 15 dnů dovolené.

Čtěte také: Kdy budete muset svou dovolenou zaplatit zpět zaměstnavateli?

Nyní za delší omluvené absence, třeba nemoc, prostě nárok na dovolenou jednoduše nevznikne

Teď už se takhle nepočítá, protože omluvená absence v práci se projeví jinak. Omluvené překážky v práci se pro vznik nároku na dovolené jako odpracované dny počítají jen omezeně. Vyjde to tedy v podstatě nastejno. Dříve se dovolená pro omluvené absence od jejich určitého množství krátila. Nyní se omluvené absence od určitého množství nepočítají jako odpracované dny pro vznik nároku na dovolenou, takže kdo třeba dlouhodobě marodil, bude mít nárok na kratší dovolenou.

Také už není v zákoníku práce krácení dovolené za vazbu nebo trest odnětí svobody, což jsou omluvené absence. Pokud to, co zaměstnanec provedl nebo za co byl odsouzen, nebylo na rozvázání pracovního poměru, zaměstnavatel mu jen krátil za nepřítomnost v práci dovolenou.

Krácení dovolené pro omluvené absence nebylo trestem, jako je tomu u krácení dovolené pro neomluvené absence. Je však vcelku logické, že zaměstnanec, který toho odpracoval méně, než měl, nepotřebuje tak dlouhou regeneraci pracovní síly jako zaměstnanec, který odpracoval více, třeba všechno. A hlavně není důvod, aby mu zaměstnavatel platil dovolenou v plném rozsahu, když neodpracoval všechno, co měl.

V zákoníku práce tak zůstala jenom úprava krácení dovolené pro neomluvené absence, ale ta se změnila - ku prospěchu zaměstnance. Krácení dovolené za neomluvenou nepřítomnost v práci je nyní méně přísné.

Čtěte také: Kdy není nárok na dovolenou za odpracované dny?

Krácení dovolen 2021 za nemoc, (ne)omluvenou absenci
 

Krácení až po zameškání jedné pracovní směny, ale kratší absence se sčítají

Dovolenou resp. její výměru lze krátit teprve až tehdy, jakmile neomluvené absence dosáhnou alespoň délky 1 pracovní směny, přičemž neomluvená zameškání kratších částí pracovních směn (než hodina) lze sčítat. Takže lze započítávat a trestat i krátké neomluvené absence v práci jako pozdní příchody a předčasné odchody v řádu minut. To platilo dříve a platí to i nyní. Části zameškaných směn lze takto sčítat všem jenom za každý jednotlivý kalendářní rok.

Absence se sice sčítají, ale koncem kalendářní roku se vynulují a začíná se zase znova

Nadále tak platí, že dovolená, na kterou vzniklo právo v určitém kalendářním roce, se krátí pouze z důvodů, které vznikly v tomto roce. Takže za "áčka" v r. 2021 se krátí dovolená za tento rok - nelze k nim přičíst absence z předchozího roku 2020, ani převést absence z r. 2021 do r. 2022 pro krácení dovolené za tento rok. Nelze tak zkrátit zaměstnanci nárok na dovolenou za letošní rok 2021, pokud zameškal polovinu směny např. v říjnu 2020 a další polovinu v březnu 2021.

TIP: Kolik peněz dostanete za dovolenou? Zkuste naši kalkulačku

Absence musí dosáhnout aspoň délky jedné směny

Zaměstnavatel má právo krátit zaměstnanci dovolenou pouze v případě, že zaměstnanec zameškal celou směnu (např. 8 pracovních hodin) nebo kupř. dvakrát její polovinu (dvakrát 4 pracovní hodiny). Pokud neomluvené absence nedosáhnou za kalendářní rok délky celé směny - jednoho pracovního dne, tak ke krácení dovolené nedojde. A nástupem nového kalendářního roku se začne všechno počítat znovu.

Krácení dovolené je od letoška méně přísné

Zaměstnavatel nově může dovolenou krátit za neomluveně zameškanou směnu o počet neomluveně zameškaných hodin. Dosavadní sankce, kdy bylo možno za v součtu 1 zameškanou směnu zkrátit dovolenou o 1 až 3 dny dovolené, tak byla zmírněna.

Nyní může zaměstnavatel za 1 neomluvenou absenci v délce 1 dne (1 směny) dovolenou zkrátit o 1 den resp. o odpovídající počet zameškaných hodin. Nárok na dovolenou i její krácení se totiž nyní nově přepočítává na hodiny. Když tak zamešká 1 den zaměstnanec s plným úvazkem na 8 hodin denně, přijde o 1 den dovolené - o 8 hodin dovolené. Když zamešká 1 pracovní směnu zaměstnanec pracující na poloviční úvazek, přijde o 4 hodiny dovolené.

Pokud trval pracovní poměr celý kalendářní rok, musí zaměstnanci vždy zůstat nárok na nejméně 2 týdny dovolené.

Čtěte také: Kdy máte v práci nárok na náhradní volno?

Odbory se mohou za zaměstnance jen přimluvit, jinak rozhoduje zaměstnavatel sám

O krácení dovolené rozhoduje zaměstnavatel sám, ale pokud u něj působí odbory, mohou se za zaměstnance přimluvit. Zaměstnavatel je povinen tuto záležitost s nimi předem projednat. Odbory tak případně mohou přesvědčit zaměstnavatele, že nešlo o neomluvenou absenci, že třeba měl zaměstnanec vážný důvod nepřijít na směnu. A i když šlo o neomluvenou absenci, mohou zaměstnavatele přesvědčit, aby byl shovívavý a dovolenou zaměstnanci nekrátil.

Konečné slovo má však vždy zaměstnavatel, krácení dovolené s odbory zaměstnavatel jen konzultuje, jak jsme si to již vysvětlili dříve v jednom z našich článků. Také jsme připomenuli, že za delší neomluvenou absenci může jako sankce přijít nejenom krácení dovolené, ale také vyhazov - přísný ve formě okamžitého zrušení pracovního poměru, méně přísný v podobě výpovědi.

Čtěte také: Neomluvené absence: postihy, výpověď, krácení dovolené

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: DANĚ