Může pořadatel zájezdu změnit cenu a další náležitosti po podepsání smlouvy?

16.08.2021 | , Finance.cz
Spotřebitel


I když už je poslední čtvrtina prázdninových měsíců, lidé ještě pořád odlétají anebo jezdí na zahraniční dovolené. Jinak tomu nebude ani na začátku září. Může vám ale pořadatel změnit závazky ve smlouvě, i když už ji máte dávno řádně podepsanou?

Bohužel pořadatel zájezdu podmínky změnit opravdu může, ale jen za určitých okolností. Blíže o těchto skutečnostech pojednává § 2530 až § 2531 nového občanského zákoníku č. 89/2012. Pojďme se tedy společně podívat, co si k vám pořadatel může na základě zákona dovolit a především kdy a jak.

Změna závazků ve smlouvě o zájezdu

Pořadatel, nejčastěji pak samozřejmě cestovní kancelář, může měnit závazek vyplývající ze smlouvy pouze tehdy, pokud je to v této smlouvě výslovně ujednáno. Možnost změny v ní tedy musí být písemně zmíněna. Dále to také lze, pokud se jedná o změnění něčeho nepodstatného a pokud navíc vše oznámí druhé smluvní straně (klientovi) písemně a srozumitelně.

Čtěte také: Zrušili nebo zpozdili vám let? Požádejte o odškodné

Co musí obsahovat oznámení o změně závazků?

Pokud cestovní kancelář mění své závazky, musí s nimi obeznámit zákazníka v textové zprávě, a to v dostatečném předstihu a bez zbytečného odkladu. Oznámení navíc musí obsahovat lhůtu, během které může klient odstoupit od smlouvy a důsledky, které mohou nastat, pokud by odstoupil až po zmíněné lhůtě.

Písemná zpráva musí také dále obsahovat, jaké budou mít navrhované změny závazků dopad na samotný zájezd, ale i jeho cenu. Cestovní kancelář také zákazníkovi musí poskytnout informace o případném náhradním zájezdu a jeho ceně.

Pokud by se pak jakoukoliv změnou, kterou cestovka provede, snížila jakost anebo kvalita zájezdu či dovolené, klient má nárok na přiměřenou slevu.

Čtěte také: Sezóna Last Minute je tady. Jak se nenechat podvést?

Zvýšení ceny zájezdu: co může cestovka změnit

Zdroj: Depositphotos

 

Co nesmí pořadatel zájezdu změnit?

  • délku pobytu včetně termínů,
  • místo určení cesty, trasu,
  • ubytování včetně umístění a kategorie,
  • ujednané stravování,
  • výlety a další služby zahrnuté ve smlouvě,
  • ujednané dopravní prostředky, jejich vlastnosti, časy a termíny
  • a další.

Za jakých podmínek lze zvýšit cenu zájezdu?

Cena může být zvýšena, pokud je to výslovně ujednáno ve smlouvě a pokud je popsán i způsob výpočtu cenových úprav. I přesto nemůže pořadatel cenu zvýšit jen tak. Podmínkou zvýšení ceny je, že dojde i ke zvýšení ceny za dopravu kvůli zdražení pohonných hmot anebo jiných zdrojů energie a dále také pokud dojde ke zvýšení:

směnného kurzu české koruny po stanovení ceny zájezdu,

daní, dodatečných peněžitých plnění anebo úplaty z cestovních služeb, které jsou poskytovány třetími stranami, a to včetně plateb spojených s dopravou.

Pořadatel pak o zvýšení ceny musí informovat zákazníka nejpozději 20. den před zahájením zájezdu, a to opět textovou zprávou. Pokud by tak učinil později než do tohoto termínu, zvýšení ceny nenabude právního účinku, což znamená, že nebudete muset nic doplácet.

TIP: Srovnání cestovního pojištění

Kdy zvýšenou cenu můžete odmítnout bez poplatků?

Jde o situace, kdy dojde k navýšení ceny zájezdu o více než 8 %. Pokud s něčím takovým nesouhlasíte, můžete odstoupit od smlouvy, aniž byste museli hradit odstupné za předčasné ukončení závazku.

Lhůta pro odstoupení však nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Pokud v takové lhůtě neodstoupíte, znamená to, že s navýšením souhlasíte. Stejně tak se postupuje, pokud pořadatel změní nějakou náležitost, se kterou hýbat nesmí.

Kdy vám může pořadatel snížit cenu zájezdu?

V podstatě za stejných okolnost jako při zvýšení ceny, pokud však dojde k snížení a jestliže ke změnám dojde v období mezi uzavřením smlouvy a zahájením zájezdu. Pořadatel však bude mít právo na odečtení skutečných administrativních nákladů od částky, která bude klientovi vrácena. Pokud bude mít zákazník zájem, na žádost bude pořadatel povinen tyto náklady dokázat a předložit.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: Spotřebitel