Jaký dopad má nízká mzda před důchodem na výši důchodu?

02.08.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří občané mají v předdůchodovém věku nižší příjmy, než měli v minulosti. Jak ovlivní snížení mzdy v posledních letech výši důchodu? Nevyplatí se raději odchod do předčasného důchodu? Výpočet si provedeme na praktickém příkladu. 

Důchod vypočtený v roce 2022 závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a výši osobního vyměřovacího základu, což je průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v rozhodném období, kterým jsou roky 1986 až 2021. Při výpočtu důchodu v letošním roce tedy ovlivňují osobní vyměřovací základ mzdy příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, za celkem 35 let. To je velmi dlouhé období, a proto několik málo příjmové horších let sníží měsíční důchod méně, než by někteří žadatelé o starobní důchod čekali. S ohledem na výši měsíčního státního důchodu je tedy vhodnější pracovat až do dosažení řádného důchodového věku i za cenu nižší mzdy než volit odchod do předčasného důchodu.

Důchod - odejít dříve či raději pracovat za nižší mzdu?

Zdroj: Depositphotos

Praktický příklad – práce za nižší mzdu před důchodem

Paní Kateřina měla v letech 1986 až 2018 roční vyměřovací základy po přepočtu příslušnými koeficienty na aktuální hodnotu 420 000 Kč (odpovídá hrubé měsíční mzdě 35 000 Kč). V letech 2019, 2020 a 2021 měla vyměřovací základy 210 000 Kč (odpovídá hrubé měsíční mzdě 17 500 Kč). 

Níže si vypočítáme tři varianty důchodu: řádný starobní důchod s ohledem na snížení mzdy, řádný starobní důchod, kdyby ke snížení mzdy nedošlo, a předčasný důchod při odchodu do předčasné penze dříve o 1080 dní (o necelé tři roky, protože krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní). Při odchodu do řádného starobního důchodu získala paní Kateřina dobu pojištění v rozsahu 45 let, při volbě předčasného důchodu o necelé tři roky dříve potom 42 let. 

  1. Odchod do důchodu při poklesu mzdy
  2. Odchod do důchodu bez poklesu mzdy
  3. Odchod do předčasného důchodu

1) Odchod do řádného důchodu při poklesu mzdy

V případě, že v posledních třech letech před odchodem do starobního důchodu došlo k poklesu ročních vyměřovacích základů o polovinu, činí osobní vyměřovací základ za všechny roky 33 477 Kč. Při získání doby pojištění v rozsahu 45 let činí řádný starobní důchod přiznaný v roce 2022 částku 18 328 Kč. 

2) Odchod do řádného důchodu bez poklesu mzdy

Pokud by paní Kateřina pracovala až do dosažení řádného důchodového věku, k žádnému poklesu příjmů u ní nedošlo a roční vyměřovací základy po přepočtu na současnou hodnotu by vždy činily 420 000 Kč, tedy za všechny roky 1987 až 2021, potom by osobní vyměřovací základ za hodnocené období činil 34 976 Kč. Při získání doby pojištění v rozsahu 45 let by řádný měsíční starobní důchod dle výpočtové formule letošního roku činil 18 591 Kč.

Tip: Důchodová kalkulačka – vypočítejte si výši důchodu

3) Volba předčasného důchodu bez poklesu mzdy

Pro zjednodušení budeme počítat, že osobní vyměřovací základ by rovněž činil 34 976 Kč tak jako u varianty b), při volbě předčasného důchodu je však nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, a se získáním nižší doby pojištění. Krácení v případě paní Kateřiny by činilo 14,4 % z výpočtového základu a získala by dobu pojištění v rozsahu 42 let. Předčasný důchod by byl tedy 14 478 Kč. 

Tip: Kdy je vhodná doba odejít do předčasného důchodu?

Pokles příjmů tolik nevadí

V případě, že dojde v předdůchodovém věku k poklesu příjmů, v případě krátkého časového období dojde k malému snížení státního starobního důchodu, jak jsme si ukázali na názorném příkladu. Předčasný důchod vychází z důvodu krácení za předčasnost a získání nižší doby pojištění finančně hůře. Přesto může být pro některé žadatele předčasný důchod zajímavým řešením jejich situace, např. z osobních, rodinných nebo zdravotních důvodů. Vyšší měsíční starobní důchod je však při práci až do dosažení řádného důchodového věku, a to i za cenu nižšího příjmu, předčasný důchod nemůže být v těchto případech vyšší.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 173 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY