Kdy je vhodná chvíle odejít do předčasného důchodu? Příklady napoví

20.07.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Z důvodu postupného prodlužování řádného důchodového věku odchází řada občanů do předčasného důchodu. Podívejme se v několika příkladech, jak věk ovlivňuje nároky předčasných důchodců. 

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve v 60 letech, jestliže má žadatel o předčasný důchod řádný důchodový věk 63 let a více, ostatní mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, který se liší v závislosti na ročníku narození a u žen i na počtu vychovaných dětí. Při výpočtu předčasného důchodu přitom platí, že čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší měsíční důchod. Krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Zdroj: Shuttestock

Příklad 1) Odchod do předčasného důchodu v 60 letech

Pan Pavel se narodil 15. 11. 1961. Řádný důchodový věk pana Pavla je 64 let a 4 měsíce. Pan Pavel může tedy do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Pan Pavel bude tedy moci odejít 15. 11. 2021 do předčasného důchodu. Pan Pavel si však tento krok ještě důkladně rozmyslí, neboť odejít do předčasného důchodu dříve o 4 roky a 4 měsíce znamená citelné krácení. S ohledem na výši měsíčního předčasného důchodu by bylo pro pana Pavla vhodné snížit krácení alespoň o polovinu.

Příklad 2) Odchod do předčasného důchodu dříve o 3 roky

Paní Anna se narodila 10. 1. 1963 a vychovala tři děti. Řádný důchodový věk paní Anny je 62 let a 2 měsíce. Do řádného důchodu může paní Anna odejít nejdříve 10. 3. 2025. Paní Anna však chce z osobních důvodů odejít co nejdříve do předčasného důchodu. Řádný důchodový věk paní Anny je nižší než 63 let, proto může do předčasného důchodu odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku, tedy 10. 3. 2022. Při odchodu do předčasného důchodu dříve přesně o tři roky se krácení provádí za 13 započatých 90 kalendářních dní. Z tohoto důvodu by bylo pro paní Annu vhodné odchod do předčasného důchodu odložit, aby bylo krácení za 12 započatých 90 kalendářních dní.

Omezení výdělku není trvalé

Předčasní důchodci mohou mít ke svému pobíranému předčasnému důchodu pouze příjem, ze kterého nevzniká povinnost platit sociální pojištění. V praxi si tedy předčasní důchodci nejčastěji přivydělávají na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. Do uvedeného měsíčního limitu přitom mohou na dohodu o provedení práce pracovat i pro více zaměstnavatelů současně. Po dosažení řádného důchodového věku však již mohou mít libovolný příjem a k tomu pobírat předčasný důchod.

Příklad 3) Zaměstnání předčasného důchodce na klasickou pracovní smlouvu

Pan Roman se narodil 10. 10. 1957 a odešel do předčasného důchodu. Řádný důchodový věk pana Romana je 63 let a 8 měsíců. Řádného důchodového věku dosáhl pan Roman 10. 6. 2021. Přestože pan Roman měl pracovní nabídky, tak je prozatím odmítal, protože chtěl pracovat na zkrácený úvazek, a přitom současně pobírat předčasný důchod. Nyní již žádnou pracovní nabídku odmítat nemusí a může pracovat na zkrácený nebo plný úvazek i na dobu neurčitou a k tomu bude současně pobírat starobní důchod. Hrubou mzdu může mít přitom nadstandardně vysokou. Pan Roman je již v řádném důchodovém věku a neplatí pro něj žádná pracovní omezení.

Dosažení řádného důchodového věku důchod nezvyšuje

Někteří předčasní důchodci se mylně domnívají, že při dosažení řádného důchodového věku se jim pobíraný měsíční důchod zvýší. Není tomu tak. Předčasný důchod je trvale krácený a při dosažení řádného důchodového věku se nijak nepřepočítává. I předčasný důchod se však zvyšuje průběžně z důvodu každoroční valorizace. Od lednové splátky důchodu se valorizují všechny státní penze, tedy starobní, invalidní i pozůstalostní.

Tip: Důchodová kalkulačka - vypočítejte si výši důchodu

Příklad 4) Stále stejná částka důchodu

Paní Marie pobírá měsíční předčasný důchod ve výši 13 760 Kč. Dne 15. července letošního roku dosáhne řádného důchodového věku. Do konce roku bude tedy paní Marie nadále pobírat měsíční starobní důchod ve výši 13 760 Kč. K žádnému zvýšení starobního důchodu nedojde, dosažení řádného důchodového věku není důvodem pro přepočet státního důchodu. Nárok na zvýšení důchodu od příštího roku však bude mít i paní Marie. Přiznání předčasného důchodu není důvodem, proč by se v následujících letech státní důchod nezvyšoval z důvodu každoroční valorizace.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 333 krát