Vady zájezdu (2): Na co máte právo a jak je řešit?

25.08.2021 | , Finance.cz
Spotřebitel


Dovolenou v zahraničí může velmi snadno zničit nenadálá událost, ale třeba i problém s nedodržením smluvních podmínek ze strany pořadatele anebo s přepravou. Co v takové situaci dělat a na co máte právo?

O tom, jakým způsobem reklamovat vady zájezdu přímo na místě a na co máte nárok ze strany pořadatele jsme psali včera. Dnes se podíváme na situace, kdy může dojít k problémům s přepravou, ale např. i se situací, kdy se zákazník ocitne v nesnázích. Povíme si také o tom, kdy má nárok na případnou náhradu škody. Vše je pak navíc rozebráno v novém občanském zákoníku č. 89/2012, přesněji pak v § 2539 až § 2544a.

Vady s přepravou osob

Pokud se u vás vyskytnou problémy s přepravou, na nápravu ze strany pořadatele vám vzniká nárok jen tehdy, je-li přeprava součástí zájezdu, resp. je ujednána ve smlouvě. Pokud tomu tak je, musí vám být neprodleně zajištěna přeprava náhradní, ale za to na stejné úrovni, čili rovnocenná a zároveň po vás nesmí být požadována žádná úhrada dodatečných nákladů.

S pořadatelem se pak lze domluvit i na přepravě do jiného místa, než do místa odjezdu. Pokud však přeprava není součástí smlouvy o zájezdu a dojde k problémům, pořadatel vám bohužel nijak nepomůže.

Jak reklamovat vady u zájezdu při přepravě, problémech

Zdroj: Depositphotos

 

Co když nelze zajistit návrat zákazníka?

Celá dovolená může být v pořádku, ale bohužel na jejím úplném konci nepůjde uskutečnit návrat klienta tak, jak je vše domluveno ve smlouvě. Jestliže k něčemu takovému dojde, náklady na nezbytné ubytování (ideálně ve stejné jakosti) nese pořadatel. To ale nejvýše za 3 noci za jednoho klienta. Nad tímto pravidlem však mají vyšší moc předpisy Evropské unie. Pokud by se pak jednalo o delší období dle předpisů, úplatní se.

Omezení na 3 noci se pak nevztahuje na:

  • osoby s omezenou schopností pohybu a na osoby, které je doprovázejí,
  • těhotné ženy,
  • nezletilé bez doprovodu,
  • osoby, které potřebují zvláštní lékařskou pomoc, jestliže tyto potřeby sdělily pořadateli alespoň 48 hodin před zahájením zájezdu.

Mimořádné okolnosti a následné nesnáze

Jestliže se klient v důsledku mimořádných a nevyhnutelných okolností, kvůli kterým se nelze navrátit domů, ocitne v nesnázích, pořadatel mu opět musí pomoci. Dle toho, co se stalo, mu musí poskytnout informace o zdravotních službách, popř. o místních úřadech a konzulátní pomoci. Dále mu také musí zprostředkovat komunikaci na dálku a pomáhat najít náhradní řešení problému.

Pokud by si však nesnáze způsobil sám zákazník, pořadatel má právo od něj požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů za pomoc, kterou mu poskytl.

Jak je to s náhradou škody při vadě zájezdu?

Pokud má zájezd vadu a pořadatel ji neodstraní, vzniká zákazníkovi právo na náhradu škody bez ohledu na to, zda zájezd poskytly v rámci služeb cestovního ruchu jiné osoby. Povinnosti se však pořadatel zprostí, pokud prokáže, že porušení smluvních podmínek lze přičíst třetí osobě. Ta se však nijak nesmí podílet na službách, které jsou zahrnuty do zájezdu a za předpokladu, že škodu nebylo možné předvídat ani odvrátit.

Vedle náhrady škody navíc pořadatel bez odkladu také finančně vykompenzuje ujmu za narušení dovolené a to tehdy, je-li zájezd zmařen anebo zkrácen, což platí i v případě, pokud zákazník uplatní právo odstoupit od smlouvy kvůli podstatné vadě.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: Spotřebitel