Změny u občanského průkazu: otisky prstů, -ová a tituly

10.09.2021 | , Finance.cz
Spotřebitel


Od srpna 2021 došlo ke změnám ohledně občanského průkazu, podívejte se, jaké změny přinesl nový zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech.

Již od 2. srpna 2021 začal platit nový zákon o občanských průkazech, který přinesl několik důležitých změn. Čeho se změny u občanského průkazu dotknou?

Zdroj: Depositphotos

Na nových občankách budou vaše otisky prstů i obličej

Hlavní změnou je uvádění biometrických údajů na občanských průkazech.

Jedná se o zobrazení obličeje a rovněž otisků prstu z obou ruk, tyto údaje budou u občanů starších 12 let fyzicky na občanském průkazu. Děti do 12 let nemají povinnost poskytnout otisky prstů.

„Schválení nového typu občanky je dobrou zprávou pro všechny. Průkaz totožnosti teď bude zabezpečenější a budeme s ním moci stále cestovat bez nutnosti mít u sebe pas. Pokud by návrh neprošel, o tuto možnost bychom přišli,“ vysvětlil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Rovněž bude zobrazení vašeho obličeje i otisky prstů na čipu, který je součastí občanského průkazu.

Změna u ukončení platnosti při změně vašeho bydliště či příjmení

Další věc, která se mění je ukončení platnosti občanských průkazů při:

 • změně místa trvalého pobytu
 • změně jména či příjmení
 • změně rodinného stavu (jestliže máte rodinný stav v občanském průkazu uveden)
 • změně rodného čísla
 • změně pohlaví

Od 2. srpna 2021 je nutné při těchto změnách požádat o výměnu občanského průkazu, protože platnost občanského průkazu s neaktuálními údaji bude ve lhůtě 45 dnů od změny některého z výše zmíněných údajů automaticky ukončena.

Ženy od roku 2022 budou smět uvádět své příjmení bez -ová

Od roku 2022 sí ženy mohou vybrat, jak budou chtít uvést své příjmení, jestli s či bez koncovky - ová.

Žádost o nový občanský průkaz elektronicky či skrze mámu či manželku? Nikoliv!

Jako doposud nemůžete žádat o občanský průkaz elektronicky ani prostřednictvím jiné osoby.

Nicméně převzít za vás občanský průkaz jiná osoba může, ale pouze s plnou mocí na které je úředně ověřen podpis.

Doktoři, inženýři, docenti i magistrové zmizí z občanských průkazů

Do občanského průkazu se již nebude uvádět akademický titul.

Občanky bez rodného čísla a pohlaví?

Od roku 2024 nejspíše zmízí z občanského průkazu vaše rodné číslo, ale tato změna byla již několikrát odložena.

Nadále bude uváděno na občanském průkazu pohlaví.

Nadále se stříhá roh občanky, ale v některých případech se obejdete bez potvrzení této změny

Neplatnost vaší stávající občanky bude i nadále znázorněna přestřižením rohu občanského průkazu.

Nicméně vydáno potvrzení o změně bude pouze při změně trvalého pobytu, v jiných případech (změně rodinného stavu) nikoliv.

Při převzetí nového občanského průkazu musí žadatel odevzdat dosavadní občanský průkaz.

Co nově udělat při ztrátě občanského průkazu?

Další změnou je možnost nahlášení ztrátu občanského průkazu na Policii České republiky, doposud šlo nahlásit pouze odcizení občanského průkazu.

Nadále můžete nahlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu na úřadech s rozšířenou působnosti, na matrikách to již nahlásit nemůžete.

V případě nahlášení ztráty či odcizení občanského průkazu má úřad povinnost doklad nahlásit do databáze neplatných dokladů, takže průkaz nebude moci nikdo zneužít. 

Po skončení platnosti, odcizení, ztrátě či poškození občanského průkazu se již nevydává Potvrzení o občanském průkazu. 

Jaké jsou platnosti občanských průkazů?

Občanské průkazy se vydávají:

 • občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let,
 • občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let,
 • občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let,
 • občanům starším 12 let, u kterých není možné dočasně pořídit otisky prstů rukou, s dobou platnosti na 1 rok.

Dále se vydávají dočasné občanské průkazy (bez strojově čitelných údajů):

 • s dobou platnosti na 5 měsíců z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo v důsledku katastrofy či jiné mimořádné události,
 • s dobou platnosti na 2 měsíce, jestliže o něj požádá občan do 2 měsíců ode dne nabytí českého státního občanství prohlášením nebo udělením. 

Občanské průkazy vydané do 2. srpna 2021 budou použitelné do skončení jejich platnosti, nejpozději do 3. srpna 2031.

Jestliže mají občanské průkazy strojově čitelné údaje, půjde s nimi cestovat po Evropské unii až do konce jejich platnosti. Pokud strojově čitelnou zónu nemají, tak musí být do 5 let výměny a nejde s nimi jezdit za hranice ČR.

Kde žádat o občanský průkaz?

Zažádat o vydání občanského průkazu lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22 nebo ve zkrácené lhůtě na Ministerstvu vnitra.

Nezáleží na místě vašeho trvalého pobytu.

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji lze za správní poplatek převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, než který uvedete v žádosti. 

Nové občanky budou i dražší

Se změnou zákona o občanských průkazech rovněž dochází k zvýšení správních poplatků:

 • 200 Kč při ztrátě, odcizení či poškození občanského průkazu (doposud 100 Kč)
 • 100 Kč při žádosti o občanský průkaz pro občana mladšího 15 let (doposud 50 Kč)
 • 200 Kč při občanském průkazu bez trvalého pobytu (po ukončení trvalého pobytu na území ČR) (doposud 100 Kč)

Dále můžete zažádat o zrychlené vydání:

 • do 5 pracovních dnů za 500 Kč u obecního úřadu s rozšířenou působností i Ministerstva vnitra
 • do 24 hodin za 1 000 Kč na Ministerstvu vnitra
 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 17 krát

Články ze sekce: Spotřebitel