Jak průměrná mzda, medián mzdy a doba pojištění ovlivňuje výši důchodu

06.10.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


S jakou částkou starobního důchodu mohou počítat lidé pracující za průměrnou mzdu nebo medián mzdy? Jak výši důchodu v takových případech ovlivňuje získaná doba pojištění?

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 závisí měsíční částka starobního důchodu na získané době pojištění v celých ukončených letech a výši osobního vyměřovacího základu neboli průměrné hrubé měsíční mzdě za odpracované roky. Při výpočtu starobního důchodu následně platí, že čím vyšší doba pojištění a vyšší osobní vyměřovací základ, tím vyšší měsíční důchod.

Jak průměrná mzda, medián mzdy a doba pojištění ovlivňuje výši důchodu
Zdroj: Shutterstock

Průměrná mzda a medián mzdy

Za 2. čtvrtletí roku 2022 činí průměrná mzda dle sdělení ČSÚ 40 086 Kč a medián mzdy 34 111 Kč. Medián mzdy je hodnota mzdy ležící při seřazení všech mezd od nejvyšší po nejnižší přesně uprostřed. Průměrná mzda je tedy o 17,5 % vyšší než medián mzdy. Jak se liší výše starobního důchodu u průměrné mzdy a mediánu mzdy?

Praktický výpočet

V přiložené tabulce si vypočteme starobní důchod při úrovni osobního vyměřovacího základu na úrovni aktuální průměrné hrubé měsíční mzdy a při úrovni osobního vyměřovacího základu na úrovní aktuálního mediánu mzdy. Výši důchodu si vypočteme u různě získané doby pojištění. V roce 2022 musí žadatelé o starobní důchod získat dobu pojištění minimálně v rozsahu 35 let, aby jim mohl být starobní důchod přiznán. Výpočet je proveden dle legislativy září roku 2022.

Příklad výpočtu výše důchodu pro průměrnou mzdu 40 086 Kč a vliv doby pojištění

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

40 086 Kč

36 let

16 370 Kč

40 086 Kč

38 let

17 036 Kč

40 086 Kč

40 let

17 756 Kč

40 086 Kč

42 let

18 448 Kč

40 086 Kč

44 let

19 141 Kč

40 086 Kč

46 let

19 834 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

 

Příklad výpočtu výše důchodu pro medián mzdy 34 111 Kč a vliv doby pojištění

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

34 111 Kč

36 let

15 532 Kč

34 111 Kč

38 let

16 178 Kč

34 111 Kč

40 let

16 824 Kč

34 111 Kč

42 let

17 470 Kč

34 111 Kč

44 let

18 116 Kč

34 111 Kč

46 let

18 726 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Při získání doby pojištění v rozsahu 44 let činí starobní důchod u průměrné mzdy ve výši 40 086 Kč částku 19 141 Kč a u mediánu mzdy ve výši 34 111 Kč částku 18 116 Kč. U průměrné mzdy je tedy měsíční starobní důchod vyšší o 5,7 % než při mediánu mzdy.

Přestože je tedy aktuální průměrná hrubá měsíční mzda vyšší než medián mzdy o 17,5 %, měsíční starobní důchod je u průměrné mzdy vyšší než u mediánu mzdy jen o 5,7 %. Při získání nižší doby pojištění, např. v rozsahu 36 let, je to dokonce jenom o 5,5 %.

Tip: Kalkulačka výše starobního důchodu v roce 2022

Důchodové rozdíly jsou nižší

U mezd jsou finanční rozdíly vyšší než u státních důchodů, což je vidět již i při porovnání výpočtu starobního důchodu u průměrné mzdy a mediánu mzdy. Konstrukce výpočtu starobního důchodu je výhodnější pro lidi s nižšími příjmy.

Tip: O kolik se vám od ledna 2023 zvýší starobní, invalidní či pozůstalostní důchod

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 18 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY