Růst sazeb náhrad za pohonné hmoty, kolik nově dostane zaměstnanec na cestovních náhradách?

05.11.2021 | , Finance.cz
Spotřebitel


Ministerstvo práce a sociálních věcí během října změnilo výši cestovních náhrad u průměrných pohonných hmot, čímž reagovalo na rychlý růst cen pohonných hmot. Co a jak se od října 2021 změnilo?

Od 19. října 2021 se zvýšily náhrady za pohonné hmoty. Důvodem ke zvýšení cestovních náhrad je výrazný růst cen pohonných hmot.

Zdroj: Depositphotos

Co jsou cestovní náhrady?

Cestovní náhrady slouží k pokrytí výdajů zaměstnance během pracovní cesty. Cestovní náhrady jsou ustanoveny v zákoníku práce a zaměstnanec na pracovní cestě na ně má nárok.

Zaměstnavatel dle zákoníku práce musí poskytnout náhrady za:

  • Dopravu neboli cestovné
  • Jídlo neboli stravné
  • Zahraniční služební cestu a cestovní náhrady

Stravné ani cestovní náhrady za zahraniční služební cestu se nemění.

Od 19. října 2021 se pouze mění hrazení nákladů za dopravu neboli cestovné.

Co si představit pod pojmem cestovné - úhrada dopravy?

Hlavní faktor u proplacení cestovného je to, jakým způsobem cestujete, tedy jestli jedete hromadnou dopravou nebo použijete vlastní či firemní auto.

  • Při využití hromadné dopravy vám zaměstnavatel proplatí jízdenku.
  • Při využití firemního auta se o náklady na provoz auta stará zaměstnavatel a zaměstnanec by měl být vybaven dostatečnou finanční rezervou pro krytí všech výdajů s cestou (typicky pro natankování během pracovní cesty).
  • Při využití soukromého auta musí s tímto zaměstnavatel nejdříve souhlasit. Poté proplácí náklady na pohonné hmoty a také na opotřebení automobilu. Při proplácení nákladů na pohonné hmoty se vychází z ceny paliva na účtence, nebo je možné použít paušál stanovený vyhláškou.

Tip: Jaké jsou sazby za opotřebení vozidla

Vzrostla průměrná cena pohonných hmot 

Cestovní náhrady za ujeté kilometry se nejčastěji stanovují na základě doložení účtenky za tankování.

Jestliže nemá zaměstnanec jak prokázat zaměstnavateli cenu za tankování, tak se použijí průměrné ceny pohonných hmot, které se následně vynásobí průměrnou spotřebou na 1 kilometr a délkou pracovní cesty.

Při výpočtu spotřeby pohonné hmoty se vychází z údajů uvedených v technickém průkazu použitého vozidla.

Průměrná cena pohonných hmot se využívá zejména tehdy, pokud nemá zaměstnanec jak prokázat zaměstnavateli náklady na tankování.

Pokud doložíte účtenku za tankování, tak vám budou cestovní náhrady určeny na základě vašich reálných výdajů.

Zaměstnanec má rovněž nárok na uhrazení dalších výdajů vzniklých s pracovní cestou (například stravné či opotřebení vozidla při použití osobního automobilu zaměstnance).

Růst průměrné ceny pohonných hmot se týká pouze benzínu

Cestovní náhrady za pohonné hmoty jsou stanoveny formou vyhlášky, kterou vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Většinou tyto změny probíhají k 1. lednu každého roku.

Nicméně v turbulentním roce 2021 muselo ministerstvo reagovat na raketový růst pohonných hmot, a tak sáhlo ke zvýšení cestovních náhrad a průměrných cen pohonných hmot.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou číslo 375/2021 Sb. změnilo průměrné ceny pohonných hmot následovně:

Průměrné ceny pohonných hmot
období Natural 95 Natural 98 Nafta Elektřina (za 1 kWh)
od 19. 10. 2021 33,80 Kč 31,50 Kč 27,20 Kč 5 Kč
od 1. 1. 2021 27,80 Kč 31,50 Kč 27,20 Kč 5 Kč
od 1. 1. 2020 32,00 Kč 36,00 Kč 31,80 Kč  
od 1. 1. 2019 33,10 Kč 37,10 Kč 33,60 Kč  
od 1. 1. 2018 30,50 Kč 32,80 Kč 29,80 Kč  

Zdroj: MPSV

Proč rostly cestovní náhrady?

Za vším hledejme rostoucí ceny pohonných hmot, kdy se cena naturalu 95 zvýšila oproti začátku roku téměř o 30 %, navíc není vyloučeno další zdražování do konce roku.

U motorové nafty došlo rovněž ke zdražení, a to přibližně o 26 % od začátku roku.

Byla tedy splněna podmínka, že se výše průměrných cen pohonných hmot mohou změnit, protože se cena benzínu i nafty zvýšila o více než 20 %.

Proto se vkrádá i otázka, proč se nezvýšily cestovní náhrady i za natural 98, naftu. Nicméně rok 2022 již klepe na dveře a vyhláška o nové výši cestovních náhrad bude zveřejněna pravděpodobně v polovině prosince a dá se počítat s dalším zvýšením průměrných cen pohonných hmot.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: Spotřebitel