Cestovní náhrady 2021 za používání motorových vozidel a stravné

28.01.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Pokud jede zaměstnanec na služební cestu, může mu vzniknout nárok na příspěvek na stravné. Jestliže navíc k dopravě použije vlastní motorové vozidlo, přísluší mu i další cestovní náhrady. O kolik se pro rok 2021 zvyšují?

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo na konci roku 2020 vyhlášku č. 589/2020 Sb., která pojednává o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného pro rok 2021. Dále také určuje i průměrnou cenu pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Základní sazba cestovní náhrady za 1 km

U osobních silničních motorových vozidel musí základní sazba cestovních náhrad za 1 km činit nejméně 4,40 Kč a u jednostopých vozidel a tříkolek 1,20 Kč.

Cestovní náhrady 2021: stravné, diety a pohonné hmoty

Zdroj: Shutterstock

Průměrná cena pohonných hmot 2021

Průměrná cena pohonných hmot se využívá zejména tehdy, pokud nemá zaměstnanec jak prokázat zaměstnavateli cenu za tankování. Jestliže tedy nedoloží účtenku anebo doklad o nákupu, bude zaměstnavatel vycházet z těchto sazeb:

Automobilový benzín 95 oktanů

33,80 Kč za 1 litr

Automobilový benzín 98 oktanů

31,50 Kč za 1 litr

Motorová nafta

27,20 Kč za 1 litr

Elektřina

5,00 Kč za 1 kilowatthodinu

Stravné a diety na služební cestě 2021

Zaměstnanci může na pracovní cestě vzniknout nárok na stravné, a to už ve chvíli, kdy služební cesta přesáhne 5 hodin. Jednotlivé sazby se však liší dle toho, zdali zaměstnanec pracuje v soukromém (podnikatelském), nebo státním (veřejném) sektoru.

Stravné zaměstnanců ve státním sektoru

Délka služební cesty

Sazba za každý kalendářní den

5 až 12 hodin

91 Kč až 108 Kč

12 až 18 hodin

138 Kč až 167 Kč

Více než 18 hodin

217 Kč až 259 Kč

Ve státním sektoru se zaměstnavatel musí řídit rozmezím uvedeným v tabulce. Výši stravného nemůže nijak snižovat ani zvyšovat.

Stravné zaměstnanců v soukromém sektoru

Délka služební cesty

Sazba za každý kalendářní den

5 až 12 hodin

91 Kč

12 až 18 hodin

138 Kč

Více než 18 hodin

217 Kč

V podnikatelské sféře také nesmí být stravné nižší, než je tomu ve vyhlášce. Na rozdíl od státní sféry jej ale zaměstnavatelé v soukromé mohou navyšovat. Pokud chce zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout vyšší stravné, musí jej určit před vysláním na služební cestu. Jestliže tak neučiní, pracovníkovi bude náležet stravné dle tabulky.

Jestliže pracovní cesta spadá do 2 kalendářních dnů, může se upustit od odděleného posuzování doby trvání, pokud je to pro zaměstnance výhodnější.

Kdy zaměstnanci na služební cestě nepřísluší stravné?

Stravné zaměstnanci nenáleží, pokud byla pracovní cesta z důvodů na straně zaměstnance přerušena anebo pokud je zaměstnanec během cesty na návštěvě u člena rodiny. Diety budou v obou případech náležet jen před návštěvou nebo přerušením. Následně po návštěvě anebo po ukončení přerušení služební cesty opět začíná běžet rozhodná doba pro nárok na stravné.

Pokud jede zaměstnanec na pracovní cestu, která se shoduje s místem jeho bydliště, ale přitom se nejedná o místo výkonu jeho práce anebo o pravidelné pracoviště, na stravné má právo jen za cestu do místa a zpět a pouze po dobu výkonu práce.

 

Kdy a jak může být stravné kráceno?

Stravné může být kráceno, pokud bylo zaměstnanci na služební cestě poskytnuto bezplatné jídlo anebo jídlo, na které nijak finančně nepřispíval. Pokrm však musí mít formu snídaně, oběda nebo večeře. V takovém případě bude stravné za jedno bezplatné jídlo pokráceno:

  • o 70 % při cestě o délce 5 až 12 hodin,
  • o 35 % při cestě o délce 12 až 18 hodin,
  • o 25 % při cestě o délce více než 18 hodin.

Při poskytnutí více bezplatných jídel během 1 kalendářního dne služební cesty pak o nárok na stravné může přijít úplně.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 24 krát

Články ze sekce: DANĚ