Zvýšení stravného a cestovních náhrad za pohonné hmoty v roce 2019

18.01.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Jezdíte často na služební cesty? V tom případě by vás mělo zajímat, že v letošním roce stouplo tuzemské stravné a dále pak také cestovní náhrady za pohonné hmoty. O kolik?

Nová vyhláška vyšla již na konci roku 2018, přesněji se pak jedná o 254/2018 Sb. Hned pro začátek je důležité vědět, že zaměstnavatel je při služebních cestách povinen kompenzovat zaměstnanci výdaje na stravování, a to samozřejmě formou diet, tedy stravného. Jeho hodnota se pak každý rok zvyšuje úměrně vůči zdražování a inflaci.

O kolik se zvýší stravné a diety v roce 2019?

Typ

Soukromý sektor

Rok

2018

2019

Délka cesty 5 až 12 hodin

78 Kč

82 Kč

Délka cesty 12 až 18 hodin

119 Kč

124 Kč

Délka cesty více než 18 hodin

186 Kč

195 Kč

Zaměstnavatelé v soukromém sektoru a podnikatelské sféře mohou svým zaměstnancům stravné libovolně navýšit dle vlastní úvahy. Tato možnost ale samozřejmě neplatí pro snižování. Stravné musí být alespoň ve stejné výši, jako je zmíněné minimální v tabulce.

Typ

Veřejný (státní) sektor

Rok

2018

2019

Délka cesty 5 až 12 hodin

79 – 93 Kč

82 – 97 Kč

Délka cesty 12 až 18 hodin

119 – 143 Kč

124 – 150 Kč

Délka cesty více než 18 hodin

186 – 223 Kč

195 – 223 Kč

Ve veřejném sektoru a státní správě nelze stravné snižovat, ale na rozdíl od soukromého ani navyšovat. Zaměstnavatelé se zde totiž musí řídit rozpočtem a rozmezím v tabulce.

Sazby cestovních náhrad 2019 - stravné, diety, pohonné hmoty

Zdroj: Shutterstock

Kdy a jakým způsobem se krátí stravné?

Snižovat a krátit se bude stravné v případě, kdy je zaměstnanci či osobě výdělečně činné na služební cestě poskytnuto bezplatné jídlo, které má formu snídaně, oběda nebo večeře. Svačina nebo občerstvení se samozřejmě nepočítají. Stravné se sníží:

  • O 70 %, pokud cesta trvá 5 až 12 hodin.
  • O 35 %, pokud cesta trvá 12 až 18 hodin.
  • O 25 %, pokud cesta trvá déle než 18 hodin.

O diety pak přijdete úplně, pokud vám budou během služební cesty o délce 5 až 12 hodin poskytnuta 2 bezplatná jídla anebo 3, jestliže se jednalo o vycestování delší, avšak do 18 hodin.

Souběh nároku na tuzemské a zahraniční stravné

Při služebních cestách mohou nastat i takové situace, ve kterých budete mít nárok nejen na tuzemské, ale i zahraniční stravné. Zahraniční stravné vám totiž náleží už v případě, kdy cesta v cizině trvá minimálně jednu hodinu. Souběh vzniká tehdy, pokud doba mezi výjezdem a překročením státní hranice trvá minimálně 5 hodin, viz tabulky.

 

Cestovní náhrady za pohonné hmoty 2019

Cestovní náhrady se netýkají jen stravného a diet, ale samozřejmě i nákladů za dopravu, kterou využil zaměstnanec. Lístky na vlak, autobus anebo i hromadnou dopravu v jiném městě by mu měly být proplaceny, a to na základě doložení jízdenek nebo dokladů o nákupu. V případě jízdy automobilem by mu pak měly být proplaceny i najeté kilometry. Sazba za 1 km pak vypadá takto:

  • 1,10 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek
  • 4,10 Kč pro osobní motorová vozidla. Jestliže je zde používán i přívěs, sazbu je třeba navýšit minimálně o 15 %.
  • 8,20 Kč pro nákladní vozidla, autobusy nebo traktory

Při výpočtech sazby se samozřejmě vycházelo z průměrné ceny benzínu a nafty. Tankování bude třeba doložit účtenkou. Pokud jich bude víc, cestovní náhrady se vypočítávají aritmetickým průměrem. Pro výpočet lze využít i aktuální průměrné ceny pohonných hmot.

Benzín 95 oktanů

33,10 Kč/litr

Benzín 98 oktanů

37,10 Kč/litr

Nafta

33,60 Kč/litr

 

Tyto sazby se používají především tehdy, pokud cenu za tankování nelze prokázat účtenkou anebo dokladem o nákupu.


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DANĚ