Kotlíkové dotace 1: Žádost osob s nižšími příjmy

04.11.2021 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Týká se vás povinnost vyměnit starý kotel za nový, ale nemáte na to dostatečný příjem? Pomoci vám může nové kolo kotlíkových dotací. Kolik peněz díky němu můžete ušetřit a jak podat žádost?

Do konce září příštího roku již nebude možné využívat kotle 1. a 2. emisní třídy. Za jejich využívání po tomto termínu hrozí pokuta až 50 000 Kč, která vám navíc může být udělena opakovaně. Ne každý má však na to, aby dokázal jen tak vyměnit starý kotel za ekologičtější nový. Pojďme se tedy společně podívat, kolik můžete ušetřit s kotlíkovými dotacemi a zároveň také na to, jak podat žádost.

Výše dotace na nový kotel

Částka dotace, kterou můžete od programu obdržet, je závislá na zdroji tepla, jaký vyberete pro náhradu současného. Celkově můžete získat dotaci na 3 typy:

Tepelné čerpadlo

130 000 Kč

Kotel na biomasu s ruční dodávku paliva*

130 000 Kč

Plynový kondenzační kotel

100 000 Kč

*platí i včetně akumulační nádrže anebo se samočinnou dodávkou paliva.

Tento typ podpory je pak určen na všechny výměny a instalace provedené od 1. ledna 2021. Celkově můžete v rámci kotlíkových dotací v programu pro domácnosti s nižšími příjmy získat až 95 % ze způsobilých výdajů. Vždy ale budou platit limity uvedené v tabulce.

Čtěte také: Čím nahradit kotel na tuhá paliva, když nemáte přípojku plynu?

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy 2021, 2022

Zdroj: Depositphotos

 

Co patří mezi způsobilé výdaje při výměně kotle?

Spadají sem:

 • dodávky,
 • služby související s realizací,
 • stavební práce,
 • úprava spalinové cesty,
 • rekonstrukce otopné soustavy,
 • akumulační nádoby,
 • kombinovaný bojler,
 • projektová dokumentace,
 • zkoušky nebo testy na uvedení zdroje do užívání.

Čtěte také: Do kdy vyměnit starý kotel a jak se to může dotknout komínu?

Jaké domácnosti s nižšími příjmy dosáhnou na tyto dotace?

Průměrný čistý příjem jednoho člena domácnosti nesmí přesáhnout částku 170 900 Kč za rok, čili 14 242 Kč za měsíc. Příjmy všech členů jsou navíc průměrovány a u nezletilých dětí a studentů do 26 let se automaticky vychází s příjmem 0 Kč. Příjem se bude posuzovat za rok 2020.

Osoby s vyššími příjmy pak mohou žádat o dotace na nový kotel v rámci programu Nová zelená úsporám.

Základní podmínkou, která se pak netýká výdělku je, že dotace budou přiznány pouze osobě, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti. Neplatí to jen pro dům (i bytový) nebo byt, ale i pro trvale obývaný rekreační objekt.

Kdo nebude muset předkládat příjmy?

Domácnosti složené pouze z osob, které pobírají starobní důchod,

domácnosti složené pouze z osob, které pobírají invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně.

Čtěte také: Jaký typ tepelného čerpadla použít ve vašem domě?

Kdy podat žádost o kotlíkové dotace a co k ní přiložit?

I když jsou kotlíkové dotace pro osoby s nižšími příjmy určeny na všechny výměny a instalace od 1. ledna 2021, půjde o ně zažádat až na začátku roku 2022. K žádosti pak budete potřebovat:

 • formulář žádosti,
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla,
 • výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu anebo jakýkoliv jiný doklad, kterým prokážete, že jste vlastníkem anebo spoluvlastníkem dané nemovitosti,
 • fotodokumentaci stávajícího kotle,
 • doklad, který prokazuje, že splňujete příjmové podmínky.
 • Žádost společně s těmito náležitostmi budete podávat na svém krajském úřadě, který bude zároveň dotace vyplácet.

Provedením výměny kotle a instalace nic nekončí

Kotlíkové dotace nedostanete jen tak a po provedení výměny kotle vás čekají další povinnosti, které tkví v tom, že budete muset doložit další dokumenty, mezi které budou patřit faktury, bankovní výpisy, ale také fotodokumentace nového zdroje tepla včetně dokladu o instalaci a další.

Čtěte také: Jaké výhody mají tepelná čerpadla? Jaká je jejich návratnost?

Zdroj: Státní fond životního prostředí České republiky
Štítky:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ