Jak zažádat o dotace z Nová zelená úsporám?

18.04.2019 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Zalíbil se vám některý z programů od Nová zelená úsporám? Uvažujete o tom, že chcete rekonstruovat dům anebo uspořit na energiích? Přečtete si, kolik díky projektu můžete ušetřit a jak si zažádat o dotaci.

Nová zelená úsporám je program Ministerstva životního prostředí, který administruje Státní fond životního prostředí ČR. Projekt podporuje obnovitelné zdroje, šetrné a úsporné využívání energie a výstavbu nízkoenergetických budov. Cílem je navíc snižovat zátěž a stav životního prostředí. Osoby, které chtějí ušetřit a zároveň renovovat anebo vyměnit zdroje tepla za nové, mají možnost získat dotaci.

Co finančně podporuje Nová zelená úsporám?

Nová zelená úsporám může finančně podpořit výstavbu pasivního domu anebo renovaci toho stávajícího, pokud by rekonstrukce měla zahrnovat např. zateplení domu anebo výměnu oken. Dále lze dotaci využít na výstavbu solárních panelů a fotovoltaických elektráren. Podporováno je využití tepla z odpadní vody, rekuperace, nová tepelná čerpadla a kotle anebo dokonce zelené střechy.

Co jsou to zelené střechy?

Zelené střechy jsou částečně anebo úplně pokryty půdou s trávou. Jejich hlavní výhodou vůči budově je kromě estetiky, že zabraňují přehřívání střechy, zpomalují odtok dešťové vody a dále také fungují jako tepelná izolace. V zimě tedy snižují energii pro vytápění a v létě spotřebu elektřiny pro klimatizaci.

Jak si zažádat o dotace od Nová zelená úsporám

Zdroj: Shutterstock

Kdo může zažádat o dotaci od Nová zelená úsporám?

Zažádat může jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která plánuje renovaci, výstavbu anebo rekonstrukci, jejíž financování Nová zelená úsporám nabízí. Musí se ale jednat o vlastníka nebo stavebníka nemovitosti bez ohledu na to, zdali půjde o rodinný nebo bytový dům.

Jak bude příspěvek vyplacen?

Dotace má hned dvě vlastnosti, které pro někoho můžou být překážkou. Tou první je, že finanční obnos je vyplacen žadateli zpětně. Do začátku tedy nic nezískáte, renovaci nebo výměnu budete financovat vlastními prostředky a peníze od Nová zelená úsporám obdržíte až po skončení práce a pouze za předpokladu, že k žádosti doložíte vše potřebné, aby mohla být schválena.

Rozhodně vám navíc nebudou proplaceny všechny náklady. Nová zelená úsporám vám může přispět maximálně do výše 50 % výdajů. Dotace je pak financována z prodeje emisních povolenek.

Jak si zažádat o dotaci od Nová zelená úsporám?

Ještě předtím, než podáte žádost, si budete muset nechat vyhotovit odborný posudek. K tomu budete potřebovat autorizovaného odborníka (projektanta). Ten vytvoří projektovou dokumentaci, která bude první částí posudku. Druhou částí bude zhodnocení energetické náročnosti budovy, které bude muset posoudit energetický specialista s platným oprávněním.

Žádost vyplníte na webových stránkách Nová zelená úsporám. Do systému se ale bude třeba nejprve registrovat. Kromě odborného posudku pak bude ještě nutné dodat i krycí list technických parametrů. Ten vám vyhotoví zpracovatel. Některé údaje z něj navíc bude třeba přepsat do žádosti.

Žádost můžete v listinné podobě s přiloženými dokumenty zaslat poštou. Možné je poslat i elektronickou formu. K tomu však potřebujete platný elektronický podpis (váš, zmocněncův nebo zpracovatelův) anebo datovou schránku. Odborný posudek a krycí list technických parametrů bude třeba oskenovat. Dále je možné využít převod ověřeného listinného originálu do elektronického formátu, což je služba, kterou nabízí Czech POINT.

 

Kdy obdržíte dotaci?

Vaše žádost o dotaci od Nová zelená úsporám bude po podání posuzována. Do 3 týdnů byste měli být vyrozuměni o tom, zdali je žádost v pořádku a zda není třeba něco doplnit. Slibovanou dotaci byste poté měli obdržet 9 týdnů od podání žádosti. Nová zelená úsporám poběží až do roku 2021.

Zdroj: Nová zelená úsporám


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ