Jaké výhody mají tepelná čerpadla? Jaká je jejich návratnost?

24.05.2022 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Jaká je návratnost tepelných čerpadel a kdy se vám nevyplatí? Jaké výhody a nevýhody mají jednotlivé typy čerpadel? 

Tepelná čerpadla jsou ekologicky a většinou také ekonomicky výhodná. Je jich více typů, ale ne vždy si můžete nainstalovat ten pro vás nejvýhodnější typ, navíc počáteční investice jsou u různých typů značně odlišné.

Které tepelné čerpadlo je ideální právě pro vás?

Tepelné čerpadlo na míru vašim potřebám

Zdroj: Shutterstock

Kdy se vám vyplatí tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je investice, která se vám většinou vyplatí během několika let. Obzvlášť když na něj získáte dotaci.

Nicméně záleží na řadě faktorů. Tepelná čerpadla nejsou vhodná do starých domů, které nejsou zateplené, se starými okny a celkově do domů, jež nemají dobré tepelné vlastnosti.

Jestliže tedy máte starší dům a přemýšlíte o tepelném čerpadlu, doporučujeme nejdříve dům zateplit, vyměnit okna a udělat další opatření proti únikům tepla, protože jinak byste museli investovat do výkonnějšího tepelného čerpadla, které je dražší, a navíc by spousta tepla vyletěla oknem.

Pokud máte novostavbu či se teprve chystáte stavět, může být pro vás tepelné čerpadlo zajímavým řešením, jak ušetřit za energie.

Jaká je návratnost tepelných čerpadel?

Návratnost tepelného čerpadla závisí na řadě faktorů a odborníci ji průměrně odhadují na 5 až 10 let. Většinou se návratnost pohybuje kolem 6 až 8 let. Pokud získáte dotaci na pořízení tepelného čerpadla, návratnost se vám samozřejmě zkracuje.

Na návratnost má vliv pochopitelně to, jakým palivem topíte. Pokud topíte elektřinou, uvádí se, že tepelné čerpadlo může ušetřit až dvě třetiny nákladů na topení. U plynu se uvádí, že náklady na topení se sníží maximálně o polovinu. U topení dřevem se náklady sníží nanejvýš o čtvrtinu, proto pokud topíte dřevem a máte kvalitní kotel, raději investujte do úspory energií jinak (například do solárních panelů či do lepšího zateplení). Nicméně s rostoucími cenami energií může tepelné čerpadlo pokrýt až 75 % nákladů za energie.

Dalším faktorem je i samotné zateplení domu, pokud máte nízkoenergetický či pasivní dům, máte nižší náklady na vytápění, čímž se rovněž prodlužuje návratnost investice do tepelného čerpadla, která se tak může natáhnout na 15 let, což již hraničí s životností některých tepelných čerpadel (kompresorů).

Pokud váháte mezi vytápěním tuhými palivy nebo tepelným čerpadlem, doporučujeme tepelné čerpadlo, protože přes vyšší počáteční investici máte výhodu v tom, že nemusíte řešit skladování dřeva či uhlí. Navíc cena uhlí či dřeva může v budoucnu značně kolísat.

Topný faktor – COP

Nejdůležitější ukazatel tepelného čerpadla je zkratka COP (Coefficient of Performance, tedy topný faktor), který nám říká, jaká je účinnost tepelného čerpadla. Je to veskrze teoretický poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií.

Čím vyšší je COP, tím je tepelné čerpadlo lepší a jeho provoz je levnější.

Škála COP se většinou pohybuje od 2,5 do 5. A jeho výpočet vypadá následovně. Tepelné čerpadlo má výkon 15 kW a elektrické energie spotřebuje 3 kW. Jeho COP tedy bude 5. (15 kW / 3 kW).


Čtěte také:

Jak požádat o kotlíkovou dotaci?

Jak zažádat o dotace z dotačního programu Nová zelená úsporám?

Tepelná čerpadla zažívají v Česku boom


Výhody a nevýhody jednotlivých typů tepelných čerpadel

Jaké jsou výhody jednotlivých typů tepelných čerpadel?

Voda–voda

Tento typ tepelného čerpadla odebírá vodu ze spodní vody. Voda je (většinou z vrtu či ze studny) čerpána do výměníku tepelného čerpadla, kde je teplo „odebráno“ a po ochlazení se voda vrací zpět, odkud byla odčerpána (většinou tedy do studny). Jeho výhodou je poměrně vysoká úspora energie a nízké provozní náklady. Nevýhodou je nutnost být v blízkosti vody nebo pořízení hluboké studny a většího papírování. V Česku se tento typ používá jen výjimečně.

Tento typ tepelného čerpadla se vyplatí pro využití průmyslového odpadního či geotermálního tepla.

Země–voda

Tento typ tepelného čerpadla odebírá teplo ze zemního kolektoru či z vrtu. Výhodou je, že se jedná o nejefektivnější typ tepelného čerpadla (topný faktor se během roku nemění), jehož provoz vyžaduje přibližně třetinu elektrické energie oproti systému vzduch–voda/vzduch. Navíc má tento typ čerpadel nejvyšší životnost. Je vhodný zejména v horských či podhorských oblastech. Záleží ovšem i na půdním podloží. Výhodou je také to, že toto tepelné čerpadlo není hlučné.

Nevýhodné jsou vysoké počáteční náklady na vrt či odkrytí půdy a také to, že pokud je zemní kolektor nesprávně navržen či umístěn, může způsobovat promrzání půdy, a tím nepříliš dobře působit na rostliny nad kolektorem. Nicméně u správně navrženého a umístěného kolektoru by k tomu nemělo docházet a kolektor by neměl mít na vegetaci žádný vliv.

U vrtu může být potíž v jeho provedení, které nemusí být správné, v absenci údržby (například odčerpávání vody) nebo ve špatně provedené geologické a hydrologické studii.

Vzduch–voda, vzduch–vzduch

Výhodou tepelných čerpadel, které získávají teplo ze vzduchu, je jejich snadná instalace a nízká pořizovací cena. Vhodné je pro teplé oblasti České republiky.

Nevýhodou u vzdušných tepelných čerpadel je jejich menší efektivita (snižovaní topného faktoru při poklesu teploty) a tudíž vyšší provozní náklady na energie. Další nevýhodou je jejich hlučnost (zvláště u levnějších typů), takže pokud je máte umístěny poblíž místností, kde trávíte hodně času, doporučujeme si raději připlatit či tepelné čerpadlo umístit jinde.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 83 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ