Kotlíkové dotace 2: Žádost ostatních domácností

08.11.2021 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Na výměnu starého kotle za nový máte ze zákona čas pouze do konce září 2022. Na tuto výměnu je pak možné čerpat kotlíkové dotace. V programu Nová zelená úsporám na ně dosáhnou i domácnosti, které nemají nízké příjmy.

O tom, za jakých podmínek mohou žádat osoby s nízkými příjmy, jsme psali v našem předchozím článku. Dnes si probereme, jak mohou o kotlíkové dotace žádat ty domácnosti, jejichž příjem je sice nízký, ale do předešlého programu se i přesto "nevejdou", ale i ostatní domácnosti.

Podmínka výše příjmů odpadá

Na kotlíkové dotace z programu Nová zelená úsporám dosáhnout všechny domácnosti bez ohledu na svou finanční situaci. Jedinou podmínkou pro přiznání je, že žadatelem musí být vlastník anebo spoluvlastník nemovitosti, což se netýká pouze bytu anebo rodinného domů, ale i bytového domu anebo rekreačního objektu, který je však trvale využíván k bydlení.

Na co musíte kotlíkové dotace využít

Stávající kotel na pevná paliva, který nesplňuje 3., 4. nebo 5. emisní třídu, budete muset vyměnit za nový. Vyměnit také můžete lokální topidlo, které je hlavním zdrojem tepla pro vytápění anebo elektrické vytápění za tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem.

Pouze pro majitele bytového domu je tu pak ještě jedna možnost, a tou je získat dotace u výměny plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem a dále také ještě za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla, jestliže palivem bude zemní plyn.

Všechny výrobky a technologie dostanou žadatelé na seznamu. Zvolit je také možné i takový zdroj tepla, který na seznamu uveden nebude. To ale pouze za předpokladu, že doloží technický list nebo certifikát o parametrech. Ty však vždy musejí splňovat podmínky programu.

Čtěte také: Jak se může výměna kotle dotknout komínu?

Žádost a výše kotlíkových dotací od Nová zelená úsporám

Zdroj: Depositphotos

 

Zdroje tepla a výše dotace

Typ

Bytový dům

Rodinný dům

Plynový kondenzační kotel (min. A)

12 000 Kč

35 000 Kč

Napojení na soustavu zásobovanou teplem

10 000 Kč

40 000 Kč

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

30 000 Kč

x

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (min. A++)

18 000 Kč

60 000 Kč

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla (min. A+)

x

30 000 Kč

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem (min. A++)

35 000 Kč

45 000 Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (min. A+)

25 000 Kč

80 000 Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet (min. A+)

x

100 000 Kč

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a přípravou teplé vody (min. A++)

x

100 000 Kč

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody (min. A++)

x

100 000 Kč

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému

x

140 000 Kč

Do kdy podat žádost o kotlíkové dotace?

O dotace na výměnu starého zdroje tepla za nový z programu Nová zelená úsporám můžete podávat žádosti od 12. října 2021. Podporu v rámci dotace je pak možné uplatnit na všechny instalace, které byly provedené od 1. ledna 2021.

Žádost poté podáváte elektronickou formou přes web Nová zelená úsporám. Je ji možné odevzdat v průběhu výměny anebo až po realizaci.

Čtěte také: Jaký typ tepelného čerpadla použít ve vašem domě?

Co doložit k žádosti o kotlíkové dotace od Nová zelená úsporám?

Kromě vyplněné žádosti o podporu z programu musíte doložit i doklad o kontrole technického stavu a provozu zdroje tepla, aby se prokázalo, že původní zdroj tepla se na základě zákona opravdu musel měnit a bylo na něj tedy možné čerpat dotace.

Dále po vás budou chtít doklad, který prokáže vlastnictví k dané nemovitosti, a to např. výpis z katastru nemovitostí, kupní nebo darovací smlouvu apod. Dodat budete muset také fotografie stávajícího kotle, který musí být napojen na otopnou soustavu a komínové těleso.

Pokud pak o podporu žádáte už po samotné výměně, přiložit budete musíte také fotodokumentaci, tentokrát však nového zdroje tepla a také doklady o instalaci, faktury nebo bankovní výpisy, protokol o revizi spalinové cesty, zprávu o montáži a potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle.

Čtěte také: Jaké výhody mají tepelná čerpadla? Jaká je jejich návratnost?

Zdroj: Státní fond životního prostředí České republiky, Nová zelená úsporám
Štítky:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 19 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ